Reklama
Reklama

Kniháreň Slova

Anotácie knižných noviniek prinášame pod novým názvom*. */Pavol Dinka:/ Besy kapitalizmu alebo Začiatok novej éry? /Ľuboš Jurík:/ Smrť ministra. Tragický osud Vladimíra Clemetisa /Daniel Šmihula:/ Najstaršie dejiny spoločnosti, štátu a práva* */Peter Sorát:/ Pouličný diviak. Zo života na ulici /Jacques Ranciére:/ Neshoda /Kolektív:/ ASA v obrazoch - sedem úrodných rokov /Michal Polák:/ Hlavou proti vetru.
Počet zobrazení: 1153
anotacie uvodFot.jpg

Pavol Dinka: Besy kapitalizmu alebo Začiatok novej éry?

Pavol Dinka, spisovateľ literatúry faktu a publicista, sa podujal vo svojej ôsmej knihe na neľahkú úlohu: prostredníctvom rozhovorov s významnými zahraničnými a domácimi intelektuálmi – filozofmi, sociológmi, politológmi a ekonómami (M. Albert, V. Bělohradský, Ľ. Blaha, M. Hartmann, M. Hauser, L. Hohoš, M. Hrubec, J. Keller, O. Krejčí, R. Michelko, C. Offe, J. D. Rendtorff, W. Robinson, D. Schweickart, I. Švihlíková, S. Žižek) – predstaviť smerovanie súčasného kritického myslenia vo svete. Nie náhodou dal knihe názov Besy kapitalizmu alebo Začiatok novej éry? Názov nielenže vystihuje globálny obsah rozhovorov, ale zároveň poukazuje na neutešený stav svetovej civilizácie. Kdeže sme sa ocitli? V neoliberálnej „spáse“ ľudstva či na prahu nových spoločenských alternatív, kontraprojektov voči kapitalizmu? Zmietame sa v permanentných krízach, zmocňuje sa nás identitárna panika, mocujeme sa s nespravodlivosťou a nerovnosťou, kódex ľudských práv sa ponáša na zdrap papiera, rozširujú sa rady vylúčených a zbedačených... to na jednej strane. Na druhej strane sa zvyšuje bohatstvo úzkej elitnej skupiny, ktorá si nárokuje nadvládu nad celou planétou. Jestvuje nejaké východisko? Autor sa ho spolu s interviewovanými pokúša nájsť. Usiluje sa viesť rozhovory tak, aby poskytol čitateľovi pohľad z diaľky, taký, aký majú kozmonauti z vesmíru na našu zemeguľu, aby sme si mohli všetci povedať, a to bez akýchkoľvek ideologických nánosov, tam, na tej malej bodke sa odohráva celý život, tam je bojové pole ekonomiky, politiky, kultúry atď., jej osud závisí len a len od nás. O tento pohľad sa musí snažiť každý z nás, no zároveň sa musíme usilovať o spiritualitu porozumenia. A to je rozhodujúce posolstvo knihy...

Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2012, 384 strán

Ľuboš Jurík: Smrť ministra. Tragický osud Vladimíra Clemetisa

Známy slovenský spisovateľ a publicista sa osudom Dr. Vladimíra Clementisa už venoval v iných žánroch (napr. v divadelnej hre). Predkladaná románová novela je umeleckou biografiou rámcovanou poslednými chvíľami Clementisovho života. Keď mu advokát príde do cely oznámiť, že jeho žiadosť o milosť bola zamietnutá a poprava sa uskutoční na druhý deň ráno, rozbieha sa reťaz autobiografických reflexií a dialógov, do ktorých autor vtesnal hlavné medzníky Clementisovho života, politických i osobných vzťahov, a úvahy o zmysluplnosti prežitého a vykonaného.

Vladimír Clementis patrí medzi najvýraznejšie osobnosti moderných slovenských dejín. Bol ľavicovým intelektuálom, právnikom, poslancom, novinárom, počas vojny redaktorom londýnskej BBC. Po vojne sa ako prvý Slovák stal ministrom zahraničných vecí ČSR. Tento politik bol obeťou vykonštruovaných politických procesov v päťdesiatych rokoch, ktoré sa začali na Stalinov pokyn. Spolu s ďalšími obvinenými ho obesili 2. decembra 1952 vo väznici na Pankráci. Clementisa odsúdil na smrť režim, ktorému veril a ktorý pomáhal budovať. (Súčasťou publikácie je CD s televíznou inscenáciou.)

Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2012, 312 strán

Daniel Šmihula: Najstaršie dejiny spoločnosti, štátu a práva

Publikácia sa snaží čitateľom poskytnúť prehľad najvýznamnejších tendencií vývoja človeka, civilizácie, spoločnosti a štátu od najstarších čias až do antického obdobia. Nie je dejepisom v pravom slova zmysle, sústreďuje sa predovšetkým na vybrané fenomény, ktoré opisuje v širších súvislostiach. Tieto vybrané dejinné momenty: vznik kolektívneho spôsobu života, počiatky poľnohospodárstva, sformovanie štátu a práva a ich následný vývoj, technologické zmeny a pod., autor považuje presne za to, čo by si mal v súčasnosti študent humanitných odborov zo štúdia predantických dejín zapamätať ako hlavné a najdôležitejšie.

Recenzent knihy, prof. JUDr. Jozef Klinko, DrSc.: „Autor sa dokázal odpútať od štandardného vedeckého štýlu a praktizuje jednoduchý rozprávačský štýl, ktorým sa nezriedka komplikovaná problematika vysvetľuje, resp. interpretuje čo najjednoduchším spôsobom... Prínosom novej učebnice sú dobové ilustrácie a mapy zakomponované priamo do textu, vrátane mapovej prílohy v závere textu, ktorý je doplnený zoznamom vybranej literatúry.“ 

Vydavateľstvo EPOS, 2011, 207 strán

Peter Sorát: Pouličný diviak. Zo života na ulici

Existuje vôbec možnosť odraziť sa od dna po rokoch bezdomovectva? Dá sa preraziť napríklad v oblasti literatúry? Peter Sorát, bratislavský bezdomovec s „bydliskom“ v Starom meste, sa o to teraz pokúša. Väčšina z bezdomovcov je na okraji záujmu spoločnosti. Svet na nich pomaly zabúda a oni naň zanevreli. Každý z nich má jedinečný životný príbeh.

V publikácii s názvom Pouličný diviak. Zo života na ulici Peter Sorát zhrnul svoje takmer desaťročné skúsenosti zo života na ulici. Nie sú to len zážitky a spomienky, ale ukazuje čitateľovi, aká tenká je hranica medzi usporiadaným, „normálnym“ životom a tým na ulici. Kto z nás môže s istotou povedať, že jemu sa to stať nemôže? Autor nie je síce profesionálny spisovateľ, ale píše jednoduchým, čítavým, pútavým štýlom, ktorým si dokáže čitateľa získať už od prvej vety. Za svoj život na ulici neobviňuje nikoho, nehľadá chyby na druhých, ale úprimne a s istým sebe vlastným odstupom prijíma svoj osud. Z jeho prózy, ktorá miestami až mrazí, presvitá osobitný humor, bez ktorého by autor asi ťažko zvládol roky odriekania. Sorát realisticky vykresľuje, čím všetkým musí bezdomovec prejsť, kým si zabezpečí nevyhnutné životné potreby, ako sú strava, oblečenie a strecha nad hlavou. Priznáva pocity hanby, beznádeje, skľúčenosti, ale na druhej strane sa snaží nájsť pozitívum vo všetkých aspektoch svojho života. Celkové vyznenie diela je optimistické, ale v skutočnosti bude autorov optimizmus opodstatnený vtedy, keď vydanie jeho knihy bude preňho znamenať začiatok návratu do bežného života.

Vydavateľstvo Trio, 2012, 144 strán

Jacques Ranciére: Neshoda

Ranciére se zde vrací ke kořenům politické filosofie (Platon, Aristoteles, Hobbes), aby demonstroval, jakým způsobem se střetávání politiky a filosofie vždy profilovalo na pozadí ambivalentního vztahu k tomu, co nazývá "díl lidí bez podílu", tedy části společenství, která si v té či oné podobě přisvojuje hlas tohoto společenství jako celku (athénský démos, moderní proletariát). Na základě této analýzy potom rozlišuje tři hlavní typy politiky, totiž arche-politiku, para-politiku a meta-politiku a v závěru knihy formuluje "výhledy", zasazující předchozí rozbory do současného kontextu. Kniha bezesporu patří k nejzásadnějším příspěvkům k post-marxistickému filosofickému i politickému myšlení.

Edice SOK, Praha 2012, 136 str.


ASA v obrazoch – sedem úrodných rokov

Kolektív autorov (J. Červenka, J. Palkovič, M. Pokorná, M. Slobodníková a P. Juza) pripravili koncom roku 2011 reprezentačnú publikáciu: Inštitút ASA v obrazoch - sedem úrodných rokov, ktorá je akousi kronikou sedemročnej plavby Inštitútu ASA v rozbúrených vodách Slovenska. Plný text je na www. stránke Inštitútu ASA a svojimi archívnymi fotografiami brožúru zabezpečili: E. Blažeková, P. Kele, J. Procházková, ale aj týždenník Slovo, resp. KELE-comp. Publikácia potvrdzuje, že Inštitút ASA bol v uplynulých siedmich rokoch hnacím motorom realizácie mnohých projektov a podujatí, ktoré prispievali a ešte budú prispievať k modernému spravovaniu spoločnosti na báze sociálnej spravodlivosti a solidarity.Michal Polák: Hlavou proti vetru 

Autor o knihe: „Prvý oddiel knihy Trasoviská a východiská tvoria tri texty vzťahujúce sa k dôležitým historickým okamihom: obnove spoločenského pohybu, ktorú predstavoval vznik antikapitalistického hnutia, ďalej k reformnému procesu roka 1968 a napokon k novembrovej revolúcii roka 1989. Nasledujúci oddiel Slovo ku dňu obsahuje výber z krátkych textov, ktoré uvádzali počas môjho šéfredaktorovania jednotlivé čísla týždenníka Slovo. Texty v oddiele Hĺbka ponoru sa odrážajú od konkrétnych udalostí k podrobnejším úvahám, kým články v nasledujúcej časti Na zlobu doby sú bezprostrednejšími reakciami na dôležité udalosti, ktoré som sa snažil nielen popísať a rozobrať, ale spolu s priateľmi a kolegami aj priamou verejnou aktivitou ovplyvniť. V oddiele Ako páli ľavica sú články venované postupne jednotlivým inkarnáciám slovenskej straníckej ľavice od ponovembrovej KSS až po Smer. Oddiel Kráska i zviera sa zaoberá zahraničnou i domácou politikou USA, zatiaľ čo Dejiny a postavy prinášajú môj pohľad na viacero dôležitých uzlových bodov histórie. Napokon v časti Odkiaľ a kam nájde čitateľ súbor článkov rozoberajúcich z najrôznejších uhlov kľúčovú tému menom socializmus. Záverečnú časť knihy tvoria Rozhovory, ktoré som urobil pre Slovo s rôznymi osobnosťami najmä počas ich návštev na Slovensku – výnimku tvorí rozhovor s Michaelom Albertom, ktorý vznikol počas prvého Európskeho sociálneho fóra v roku 2002 vo Florencii.“

Vydavateľstvo CCW, Bratislava a Edice SOK, Praha, 2011, 431 strán

Knihu si možno kúpiť osobne alebo objednať na dobierku adrese vydavateľa: CCW, Trenčianska 47, 821 09 Bratislava, tel.: 02/5542 4683, e-mail: info@ccw.sk

 

 

 

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama