Dať svojmu životu zmysel

Počet zobrazení: 2498

Rakúsky psychiater raz začal konferenciu: „Každá epocha má svoju neurózu a každá epocha si vyžaduje vlastnú psychoterapiu.“ Od čias, keď sa profesor takto vyjadril, uplynulo polstoročie. V našej pretechnizovanej dobe pozorujeme, že v spoločnosti rôznymi prostriedkami chceme čo najlepšie uspokojiť potreby človeka. Konečný výsledok nemusí byť pozitívny. Chýba čas na stíšenie, osobnú pohodu v spoločenstve rodiny a blízkych, na harmonické vzťahy i na rozvoj špecifickej duchovnej dimenzie. Zdá sa, že trpíme na prílišnú zameranosť na seba, na sebarealizáciu, ktorú Viktor  Frankl nazval slepou uličkou k šťastiu. „Lebo k šťastiu sa ide naokolo, cez druhých.“ Trpíme na závislosť od peňazí a moci. Problémové sú väzby na prostriedky komunikácie, mobil, internet, sociálne siete. Reklama ponúka nové spôsoby existencie, životný štýl, luxusný život. Často sa hovorí, že dnešní ľudia sú pod existenčným tlakom alebo aj pod tlakom očakávaní – buď vlastných alebo okolia – a z toho pramení aj ich frustrácia. Boja sa ďalších atakov, sú úzkostliví, depresívni a uviaznu na križovatke, kde nevedia, ako ďalej.

Do toho všetkého ešte druhá vlna pandémie. Častejšie sa manifestuje smrť , s ktorou sme  neboli bežne konfrontovaní. Človek sa konfrontuje s vlastnou konečnosťou. My nie sme na to pripravení. Ako hovorí psychiater, je to zahryznutie do našej reality. Žili sme ako v pohodlnej bubline. Reagujeme podľa toho, aké obranné psychické mechanizmy máme k dispozícii, od toho sa odvíja naše správanie a postoje. Ale aj keď to znie odvážne, tvrdím, že chvalabohu, že to prišlo, lebo človek má vtedy šancu urobiť si bilanciu, pozrieť sa za seba, kto je, odkiaľ prišiel, s čím prichádza a kam smeruje, urobiť si psychoterapeutickú revíziu svojho Ja, svojich potrieb a očakávaní. Aby vedel, ktorou cestou má ísť ďalej, aby boli jeho potreby uspokojené, ale tiež aby neboli prehnané a neničili ho.

Ako teda prežiť v dnešnej dobe? Proti tomu tlaku sa bojovať nedá. Je potrebná zmena postoja vo svojom vnútri. Ak tlak pochádza z vlastných očakávaní, je potrebné sa realisticky pozrieť na seba, či si stanovujem ciele reálne alebo nereálne. Ak reálne, je potrebné si stanoviť cestu/kroky, ako ich dosiahnem. Ak tlak pochádza z okolia, je potrebné si uvedomiť, že okolie nežije môj život; ak aj uspokojím očakávania okolia, ale tieto budú protichodné voči mojej vôli, nebudem šťastný či spokojný. V tejto náročnej dobe je dôležité si uvedomiť, že pokiaľ človek nedá svojmu životu zmysluplný zmysel, potom mu už ostáva len jediný zmysel a tým je krematórium.

Bol to práve rakúsky psychiater  Viktor Frankl, kto vo svojom živote a v krajných situáciách v koncentračnom tábore pocítil, že je to práve zmysel života, ktorý má v ľudskej existencii nezastupiteľné miesto a nie je možné ho nahradiť zábavou, peniazmi a ani inými materiálnymi záplatami. Nemusíme prejsť peklom koncentračného tábora, aby sme si to uvedomili. Stačí sa poučiť od iných. Lenže ľudia sa tak radi popália sami. Akoby sme to mali v DNA, že sme nepoučiteľní z chýb iných.  Ak teda stratíme radosť a zmysel  života, tak nás to povedie k bezcieľnej existencii a k existenciálnej frustrácií. Existujú výskumy, ktoré sa zaoberali zmenami životnej zmysluplnosti, teda celkovou mierou prežívania zmyslu v živote. Ukazuje sa, že najnižšia miera životnej zmysluplnosti je v adolescencii a mladej dospelosti, kedy človek zmysel pre svoj život ešte len buduje. Potom rastie až do strednej dospelosti a v staršej dospelosti môžeme vidieť istý pokles, ktorý je spojený s negatívnymi zmenami.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984