F. Vrábel a M. Záleta v almanachu Devín

Počet zobrazení: 4874

Almanach Spoločnosti Ľudovíta Štúra v Moskve v čísle č. 2(9)/2019 prináša hneď dvoch autorov Slova.

Na strane 19 je to stať Ferdinada Vrábela Kollár a Štúr – dve protichodné koncepcie národného oslobodenia Slovákov?
Фердинанд Врабел. Коллар и Штур — две противоположные концепции национального освобождения словаков? (перевод Евгении Майоровой)

Na strane 56 sú to básne zo zbierky Michala Záletu Pamäť dvora (2018), uvedené v rubrike z novej slovenskej poézie.
Михал Залета. Стихотворения из сборника  «Память двора» (перевод Дарьи Анисимовой)

Ak si chcete almanach pozrieť, vložte do prehliadača link:

file:///C:/Users/User/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/170113/Attachments/Devin_N9_preview[258653].pdfdevin_obalka.jpg

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984