Kniháreň Slova – júl

Počet zobrazení: 3160

anotacie_uvodfot_2.jpgFerdinad Vrábel: Sarajevský atentát. Následnícky pár a Slovensko | Ľuboš Jurík: Dialógy s hviezdami literatúry | Jan Mervart: Inspirace. Pražské jaro 1968 | Sanjay Basu, David Stuckler: Ekonomika života a smrti | Jaroslav Mrázek: Svět očima Samuela O. Huntingtona. Pohled z historickosociologické perspektivy | Zdeněk R. Nešpor a kolektív: Dějiny české sociologie

sarajevsky_atentat.jpgFerdinad Vrábel: Sarajevský atentát. Následnícky pár a Slovensko

Život a tragický koniec rakúsko-uhorského následníka trónu Františka Ferdinanda d’Este a jeho manželky, grófky Žofie Chotkovej, vojvodkyne z Hohenbergu, ich vzťah k Slovensku a Slovákom. Autor sa opiera o štúdium pôvodných dokumentov, tlače, memoárov súčasníkov a odbornej literatúry. Text je doplnený citátmi z dobovej slovenskej tlače a ďalšími pôvodnými textami. Kniha vyšla k stému výročiu Sarajevského atentátu, ktorý sa stal rozbuškou pre rozpútanie prvej svetovej vojny.

PhDr. Ferdinand Vrábel (1948) absolvoval odbor archívnictvo na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Zaoberá sa novšími dejinami, slovenským národným obrodením, prvou svetovou vojnou, československými légiami, prvou Československou republikou (1918 – 1938), vzťahmi Čechov a Slovákov a postavením národností v ČSR. Publikoval viacero štúdií a článkov o uvedených témach.
Marenčin PT 2104, 160 strán

jurik_dialogy.jpgĽuboš Jurík: Dialógy s hviezdami literatúry

Dialógy spisovateľa a publicistu Ľuboša Juríka so slovenskými, českými, európskymi i americkými spisovateľmi. Kniha prináša nové alebo doplnené rozhovory s významnými spisovateľmi, v ktorých sa hovorí o tvorivej činnosti, o metodike tvorby, o osobných ťažkostiach autorov, ale aj o dobovej politickej situácii a spoločenských súvislostiach modernej histórie. Spisovatelia odpovedajú na otázky o etike aj estetike, vyjadrujú sa k filozofickým otázkam, ale aj k bežným problémom jednoduchého človeka. Kniha je zaujímavým pohľadom do vnútra spisovateľov, ale aj ich svedectvom o našej nepokojnej dobe. Čitateľ nájde v knihe rozhovory s týmito spisovateľmi: Jean-Marie Gustave Le Clézio, Frederick Forsyth, Françoise Saganová, John Updike, Milan Rúfus, Günter Grass, Allen Ginsberg, William Styron, Ladislav Ťažký, Joseph Heller, Ray Bradbury, Lawrence Ferlinghetti, Ladislav Mňačko, Camilo José Cela, Saul Bellov, Arthur Miller, Bohumil Hrabal, Jan Werich, Georges Simenon, Anna Seghersová, Louis Aragon, Valentin Katajev, Viktor Šklovskij.
Perfekt 2014, 320 strán

inspirace._prazske_jaro.jpgJan Mervart: Inspirace. Pražské jaro 1968. Červinka, Goldstücker, Grygar, Kalivoda, Kosík, Kundera, Liehm, Nový, Sviták

Kniha nemá být ani reprezentativním ani komplexním výborem „zlaté éry“ Literárních novin. Spíše se jedná o představení názorového proudu, jehož stoupenci nevnímali reformy Pražského jara primárně jako prostor ke znovuvytvoření občanské společnosti či jako obnovení demokracie liberálního typu. Tehdejší události Pražského jara 1968 v nich naopak budily naděje o možnosti vytvoření společnosti orientované na všestranný rozvoj lidského jedince dle vizí humanistického marxismu. Spojoval je negativní vztah ke stalinské minulosti i k poststalinské přítomnosti, především se jim ale jednalo o nasměrování Československa směrem k demokratickému socialismu, který by překonával antinomie dosavadního sovětského i západního společenského modelu.

Jednotlivé texty do dobového kontextu uvádí závěrečná studie Jana Mervarta, jež se zároveň věnuje historickému fenoménu Literárních novin. Ukazuje postupné vymykání se tohoto periodika z původní „převodové páky“ režimu, poukazuje na jeho roli při formování intelektuálních předpokladů Pražského jara, stejně jako na radikálně reformní angažmá jeho autorů. Snaží se též poukázat na specifickou roli tehdejší kultury a publicistiky, které byly schopny výrazným způsobem formovat veřejné mínění.
Sumbalon 2014, 200 strán

ekonomika_zivota_a_smrti.jpgSanjay Basu, David Stuckler: Ekonomika života a smrti

Oxfordský vědec David Stuckler a epidemiolog Sanjay Basu ze Stanfordu jsou odborníky na problematiku veřejného zdraví. V Ekonomice života a smrti shromáždili historické i současné údaje pocházející z celého světa – jejich výzkumná cesta začíná ve Spojených státech třicátých let minulého století a končí v Řecku a Španělsku dnešních dnů –, aby ukázali, do jaké hloubky ovlivňuje politika lidské zdraví, jak zásadně mohou politicko-ekonomická opatření realizovaná v obdobích finančních krizí ovlivnit život každého z nás. Politici donekonečna hovoří o hospodářských i sociálních dopadech současné finanční krize, přitom však většina z nich stále přehlíží její katastrofální účinky na lidské zdraví. Ve skutečnosti neblahé efekty krize mnohdy ještě zhoršují přijímáním tvrdých úsporných opatření a omezováním klíčových sociálních programů v době, kdy je lidé nejvíce potřebují. Stuckler a Basu v provokativní knize přehledně dokládají, že pomýlená politická rozhodnutí a ekonomická opatření přijatá v době recese ve snaze o vyrovnání rozpočtů a podpoření finančních trhů vedou ke vzniku skutečných epidemií – počínaje růstem počtu sebevražd a konče rychlým šířením nákazy HIV –, které devastují zdraví a životy tisíců obyvatel právě těch zemí, v nichž byla příliš úsporná opatření uvedena do praxe. Autoři však také poukazují na existenci alternativního přístupu, jehož efektivitu potvrzují konkrétní příklady. Dokazují, že investice do sociálního zabezpečení, podpory programů pro nezaměstnané a důchodce a do podpory bydlení zvyšují zdraví obyvatelstva a přitom nevylučují ekonomický růst. Veřejné blaho tedy nemusí být obětováno fiskálnímu zdraví.
Emitos 2014, 328 strán

mrazek.jpgJaroslav Mrázek: Svět očima Samuela O. Huntingtona. Pohled z historickosociologické perspektivy

Samuel P. Huntington patřil k nejvlivnějším americkým politologům a intelektuálům druhé poloviny dvacátého století, v prvé řadě díky interdisciplinárnímu badatelskému přístupu, schopnosti rozpoznat aktuální problémy společnosti a vytříbenému smyslu pro realitu. Když na Štědrý den roku 2008 zemřel, zanechal po sobě relativně rozsáhlé a tematicky neobvykle rozmanité dílo, jež si bezesporu zaslouží hlubší reflexi.

Rodák z New Yorku započal akademickou kariéru analýzou vojensko-civilních vztahů v americké společnosti, následně se zabýval problematikou politického rozvoje a modernizace, krizí demokracie, rozvíjel i teorii přechodů k demokracii s důrazem na třetí demokratizační vlnu, která zahrnuje mimo jiné i tranzice postkomunistických republik střední Evropy, a zamýšlel se rovněž nad pokračující erozí americké identity. Do povědomí širší veřejnosti se však nesmazatelně zapsal zejména teorií o střetu civilizací, v níž srozumitelně zpochybnil nejen vyhlídky západního světa na celoplanetární prosazení liberální demokracie, ale rovněž názor, že ekonomická globalizace nezvratně povede ke kulturní unifikaci světa.
Karolinum 2014, 128 strán

dejiny_ceske_sociologie.jpgZdeněk R. Nešpor a kolektív: Dějiny české sociologie

Obsáhlá publikace přináší první komplexní zpracování vývoje české sociologie od jejích počátků v 19. století do současnosti. Ukazuje proměny teoretických, metodologických a ideových paradigmat v jejich oborovém i celospolečenském kontextu. Dějiny české sociologie, která ve 20. století prošla řadou prudkých vzestupů i strmých pádů, nelze totiž oddělit od vývoje celé české společnosti. Sociologie naopak mnohdy představovala jeho esenci a na jejím budování se ostatně podílely čelné osobnosti českého veřejného života, včetně prezidentů T. G. Masaryka a Edvarda Beneše. Sociologický ráz měly i některé úvahy Václava Havla. To naneštěstí neznamená, že by sociologie pro většinu občanů dnes představovala něco víc než různé ankety a výzkumy veřejného mínění. Autoři knihy se kriticky vyrovnávají i s touto skutečností a snaží se ukázat, proč současná česká sociologie přes nikdy nebývalou podporu nedosahuje lepších výsledků.

Academia 2014, 668 strán

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984