Kniháreň – august 2018

Počet zobrazení: 3932
Igor Daniš: Nereálne očakávania | Vladimír Barborík, Vladimír Petrík: Pohyb k nehybnosti | Martin Vašš: Zlatá bohéma | Ľubomír Kotrha: Futbal


Igor Daniš: Nereálne očakávania – ekonomika, politika, spoločnosť, migrácia, vzdelávanie


nerealne-ocakavania.jpgNereálne očakávania je odborno-esejistická publikácia určená odbornej a laickej verejnosti. Autor predkladá postrehy, analýzy a riešenia na viacero aktuálnych tém ako sú perspektívy ekonomického rastu vo svete a na Slovensku, rozsah a efektivita verejného sektora, komplikovaný vývoj od roku 1989, hospodárska politika, migrácia, vzdelávací systém, športový priemysel a súčasná fragmentizovaná (mediálna) spoločnosť. Zjednocujúcim faktorom je idea nereálnych očakávaní v ekonomike a spoločnosti. Kniha zachytáva dlhšie časové obdobie. Jednotlivé témy autor publikoval v rôznych periodikách vrátane Slova.
Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2018, 207 stránVladimír Barborík, Vladimír Petrík:Pohyb k nehybnosti. Literárny život od začiatku 60. do konca 70. rokov objektívom Antona Šmotláka
 

vladimir-barborik-vladimir-petrik-pohyb-k-nehybnosti-nestandard1.jpgPublikácia Pohyb k nehybnosti vychádza z bohatého archívu fotografií Antona Šmotláka (1920 – 1979), na ktorých zaznamenal oficiálny aj neoficiálny literárny život na Slovensku v dvoch desaťročiach. Literárni vedci Vladimír Petrík a Vladimír Barborík v krátkych sprievodných textoch a výberom citátov z dobovej tlače približujú, ako sa menili literárne a spoločenské pohyby šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov minulého storočia, najmä ako sa menil vzťah moci a umeleckej tvorby aj postoje autorov.
Literárne informačné centrum, 2018, 244 strán

 

Martin Vašš: Zlatá bohéma. Umelecká bohéma v Bratislave1920 – 1938
 

zlata_bohema.jpgV Bratislave sa na začiatku dvadsiatych rokov minulého storočia etablovala prvá generácia slovenskej umeleckej bohémy. Tvorili ju spisovatelia a výtvarníci, takzvaná „zlatá bohéma“. Dvadsiate a tridsiate roky predstavovali obdobie nevídaného kultúrneho a spoločenského rozvoja bez politických obmedzení. Zlatá bohéma pod vedením Tida J. Gašpara sa stala legendárnou už v čase vzniku vďaka zábavnému štýlu, ktorý uznávali bratislavskí meštiaci, ale aj maďarská aristokracia. Vďaka výskumu dobových spomienok a korešpondencie nahliadneme do sociálneho mikrokozmu umeleckej bohémy, do jej každodenného i nočného života vo všetkých podobách: strasti, dlhy, ale aj družná veselosť, posedenia v kaviarňach, viechach, hostincoch, baroch a ateliéroch, elegantný dandyzmus, gavalierstvo, komplikovaný vzťah s meštiakmi, svet mecénov, ctiteľov a ctiteliek, ale aj ženské múzy – inšpirátorky.
Doc. Mgr. Martin Vašš, PhD. (1983, Bratislava), historik, pôsobí na Katedre slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vo svojej vedeckej a pedagogickej činnosti sa venuje slovenským politickým, kultúrnym a sociálnym dejinám 20. storočia a vybraným otázkam historiografie 20. storočia. Je autorom viacerých vedeckých monografií a desiatok vedeckých štúdií, ktoré publikoval doma i v zahraničí. Pôsobí aj ako člen redakčných rád historických zborníkov Historia nova a Historica.
Marenčin PT, 2018, 288 strán


Ľkotrha_futbal_e.jpgubomír Kotrha: Futbal


Viac o E-knihe: Futbal je celosvetovo najnavštevovanejší šport na svete. Arény, kde hučí až stotisíc fanúšikov, sú toho dôkazom. Tento loptový šport je aj veľmi vďačnou témou karikaturistov. Podstatnú časť tých mojich futbalových vtipov som vložil do tejto publikácie. Zámerne som vybral len cartoons bez slov. Dúfam, že sa na nich pobavia nielen slovenskí čitatelia, ale i tí zahraniční, ktorí slovenčine nerozumejú. A z vlastnej skúsenosti viem, že bezslovnému kreslenému humoru rozumie skoro každý – Slovák, Nemec, Japonec, Brazílčan, Číňan, Egypťan i Iránec. A keďže tento typ publikácií (kresleného humoru) sa Slovensku z neznámych dôvodov veľkým oblúkom už roky vyhýba, rozhodol som sa urobiť krok do neznáma – s odhodlaním pobaviť aspoň pár ľudí, i keď viem, že ich určite nebude ani zďaleka toľko ako na preplnených štadiónoch počas majstrovstiev sveta.
Ľubomír Kotrha, 2018, 205 strán

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984