Kniháreň – september 2015/2

Počet zobrazení: 3291

Ľuboš Jurík: Alexander Dubček.  Rok dlhší ako storočie | Štefan Drug: Väzeň vlastných súdruhov. Z väzenských rokov básnika Novomeského | Peter Staněk, Pavlína Ivanová: Súčasné tendencie ekonomickej globalizácie | Egon Bondy: Agónie Epizóda

jurik_dubcek_obalka.jpgĽuboš Jurík: Alexander Dubček.  Rok dlhší ako storočie
 

Kniha Rok dlhší ako storočie je nielen obsiahly biografický román o najznámejšom Slovákovi Alexandrovi Dubčekovi od jeho narodenia až po tragickú smrť, ale mapuje aj spoločenskú a politickú atmosféru v Československu šesťdesiatych rokov, najmä udalosti, ktoré viedli k obrodnému procesu, priebeh Pražskej jari, okupáciu vojskami Varšavskej zmluvy a potom nemilosrdné normalizačné roky až k Nežnej revolúcii 1989.
Matica slovenská, 2015, 576 strán.

Prezentácia publikácie bude na Bibliotéke 8. novembra 2015 o 12:00.

Román, na ktorom autor ďalej pracoval,
vychádzal na pokračovanie v  Slove v roku 2014.

drug.jpg
Štefan Drug: Väzeň vlastných súdruhov. Z väzenských rokov básnika Novomeského
 

Pútavý príbeh básnika, publicistu a politika Ladislava Novomeského v komunistickom väzení napísal literárny teoretik a redaktor, expert na davistov Štefan Drug (1931 – 2011) na základe osobných rozhovorov s autorom, z priamych dobových svedectiev, z vlastnej skúsenosti a po dlhom skúmaní dostupných zdrojov. Rukopis pripravil do tlače roku 1990, jeho knižné vydanie však prichádza k čitateľom presne po štvrťstoročí. Pôvodný text prešiel odbornou historickou redakciou podľa najnovších poznatkov a dopĺňa rukopis vo forme podrobných vysvetliviek.

Súčasťou publikácie sú dve vedecké štúdie. V prvej historik Zdeněk Doskočil analyzuje genézu udalostí vedúcich k procesom s tzv. buržoáznymi nacionalistami, objasňuje dôvody, prečo bol Novomeský do tejto skupiny zaradený a načrtáva, ako sa básnik s väzením vyrovnával. V druhej štúdii literárny vedec Ján Gavura rozoberá Novomeského básnické texty, ktoré vznikli vo väzení ako súčasť reflexie tejto trpkej životnej skúsenosti.
FACE – Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania, 2015, 227 strán.

stanek_ivanova.jpgPeter Staněk, Pavlína Ivanová: Súčasné tendencie ekonomickej globalizácie


„Monografia je venovaná vysoko aktuálnej problematike. Obsahom predstavuje pôvodný a v našich podmienkach originálny a invenčný text,“ prof. Ing. Vladimír Gonda, PhD.
„... náhled na zkoumané problémy zachycuje nejnovější poznatky jak z oblasti kosmologie, ekologie, všech zón ekonomie, sociologie, tak i z politilogie. Za nejcennější pokládám snahu tvůrců o angažovaný přístup z hlediska potřeb zachování civilizace. ... Takovýto přístup je velmi vzácný jak ve slovenské, tak i české odborné literatuře,“ prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc.
Elita, 2015, 200 strán

 

bondy.jpg

Egon Bondy: Agónie Epizóda


Druhé vydanie dvoch noviel česko-slovenského spisovateľa, básnika a filozofa, ktorý žil od začiatku deväťdesiatych rokov v Bratislave. V novele Epizóda '96 Egon Bondy popisuje fiktívne stretnutie s majstrom Messerschmidtom a rabi Meirom. Na potulkách bratislavskými ulicami a dnes už zbúraným Podhradím odhaľuje ducha starej Bratislavy a jej genia loci, ktoré žije už iba v imaginácii a spomienkach autora. Je to prvá po slovensky napísaná próza Egona Bondyho.
Marenčin PT, 2015, 192 strán

(Pozn. redakcie: Texty sú zvyčajne anotácie uvádzané vydavateľom.)

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984