Reklama
Reklama

Koaliční rozsievači nenávisti nespia

Počet zobrazení: 3047

Bez väčšej mediálnej reakcie predkladajú koaliční poslanci návrh nového kontroverzného zákona. Mainstreamové média to sucho konštatujú a v podstate kvitujú, no a tí, ktorých sa to týka, si to buď nevšimli, alebo sú už takí starí, že im je to jedno. Všeobecne možno pozorovať, od nástupu tejto nekompetentnej vlády, mimoriadny nárast strachu z budúcnosti, apatie a bezmocnosti občanov, ktorí sú znechutení politikou a mnohí sa prestávajú zaujímať o veci verejné. Chcú len prežiť.

V takejto atmosfére si koalícia, ktorá má ešte stále ústavnú väčšinu, môže prijímať, čo len chce a tak aj robí. Vláda odvolávajúc sa na koronakrízu neustále predlžuje núdzový stav a s tým spojený zákaz zhromažďovania i vychádzania. Ešte vážnejším dôvodom takéhoto postupu vlády je snaha obmedziť, až eliminovať aktivity občanov i politických strán. Národ drží pevne pod krkom a situáciu s prehľadom kontroluje.

Mohol by som sa odosobniť tak ako mnohí iní a nechať to tak, ale dokedy budeme tolerovať nenávisť v spoločnosti, rozdeľovanie na tých dobrých našich a tých iných, šikanovanie až krágľovanie ľudí; dovtedy až to zasiahne i nás, naše rodiny a celú spoločnosť?

Súčasné do očí bijúce problémy občanov sa vždy najľahšie prekryli, či už v minulosti maďarskou kartou, teraz nedávno interrupciami, otváraním práv homosexuálov či agendou „lebo Fico“. Čím viac rokov ubehlo od obdobia socializmu, tak tým častejšie sa otvárajú otázky potláčania všetkého, čo súviselo so socializmom. Pre mladých, z ktorých mnohí tomu nerozumejú, je to príťažlivá téma a starší antikomunisti to využívajú na vybavovanie si účtov.
 

Čo je za predkladaným paškvilom?

Zákony potrebné pre zlepšenie života občanov sa neprijímajú, zato koaliční rozsievači nenávisti z radov liberálov i kresťanských konzervatívcov v parlamente nespia. Dalo by sa hovoriť aj o poslancoch s krvavými očami ako – Andrejuvová, Dostál, Grendel, Šeliga, Osuský, Pčolinský, Tabák, Záborská a 16 ďalších, ktorí predložili do NR SR návrh zákona o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu.

Na Slovensku je to pri tejto koalícii hochštaplerov normálne, namiesto riešenia problémov v zdravotníctve, školstve a zlepšovania životnej úrovne občanov sa terajší vládni poslanci sústreďujú na prijímanie nezmyselných, často právnych paškvilov, ku ktorým nesporne patrí aj tento najnovší návrh zákona. Ak hovoria o totalite, tak práve oni zavádzajú na Slovensku totalitu, ktorá pripomína fašistickú dobu temna a ak by sme išli ešte ďalej, tak sa to podobá na stredoveký hon na bosorky.

Keď sa bližšie pozrieme na mená poslancov, ktorí tento návrh predkladajú, tak je možno konštatovať, že ide o antikomunistov, proamerických, protiruských štváčov v spojení s katolíckymi extrémistami, ktorých predstihuj už len ministri Hegerovej vlády, vedenej Matovičom.

Vládna koalícia, ktorá nie je schopná prijímať pozitívne riešenia pre svoju nekompetentnosť, predkladá návrhy zákonov, ktoré rozdeľujú spoločnosť, vyvolávajú nenávisť a napätie v nej. Príkladom sú opakované návrhy na zákaz či sprísnenie interrupcii, novela zákona o protiprávnosti komunistického systému a mnohé ďalšie. Koalícia nepochopila nebezpečnosť implementácie momentálnej vládnej ideológie do prijímaných zákonov.
 

Rozhodne nejde len o postih „predstaviteľov“ bývalého režimu

Poslanci si to zjednodušili a realizáciu zákona, ak bude prijatý, ponechali na Ústav pamäti národa, ktorý sa však prioritne venuje obdobiu socializmu. Ten má spolu so Sociálnou poisťovňou zabezpečiť odobratie dôchodkov vytypovaným osobám.

Zákon vymedzuje okruh osôb pôsobiacich od roku 1948 do konca roku 1989, ktorým sa budú odoberať výsluhové dôchodky či časť starobných dôchodkov. Dalo by sa súhlasiť, ak by išlo len o príslušníkov Štátnej bezpečnosti, spravodajskej služieb armády a pohraničnej stráže, ktorí poberajú výsluhové či nadštandardné dôchodky.

Otázne je už, ak sa to má týkať ďalších menovaných osôb v návrhu zákona, ako sú členovia všetkých vlád v Československu i na Slovensku, dokonca i poslanci Federálneho zhromaždenia i SNR volení občanmi či členovia Ústredného výboru KSČ a KSS.

Najnovší výplod chorých myslí koaličných poslancov nerieši len odobratie nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu, ale i bežným pracovníkom aparátu, rozumej zamestnancom plniacim si zo zákona uložené pracovné povinnosti. Je preto úplne absurdné zaradenie zamestnancov KSČ, ministerstiev vnútra a obrany, ktorí nijak neriadili, a ani sa nepodieľali na prenasledovaní či perzekúcii občanov a žiadnym iným spôsobom im neškodili. Keďže to nie je bližšie špecifikované, tak možno budú krátiť 500 eurové dôchodky i sekretárkam a šoférom?!

Všetkým týmto, by sa mali znížiť či doslova odobrať výsluhové, ale i starobné dôchodky. Odobratie „benefitov“ v rámci dôchodkov sa má týkať dokonca aj vdov a vdovcov po týchto osobách.
 

Návrh je úplne jasne protiústavný a retroaktívny

Podľa toho, ako nekvalifikovane je návrh spracovaný, ide o právnych nedovzdelancov a politických avanturistov. Vracia sa do obdobia legitímneho spoločenského zriadenia socializmu, suverénneho a právneho štátu, do obdobia viac ako 30 až 50 rokov dozadu! Má byť účinný od 1. augusta a realizovať sa má od 1.januára 2022.

Pôvodne sa mal pripraviť vládny návrh zákona o zrušení výsluhových a znížení starobných dôchodkov príslušníkom štátnej bezpečnosti, no iniciatívni poslaneckí štváči ho predložili ako svoj návrh a výrazne ho rozšírili na nepresne špecifikovanú skupinu „predstaviteľov“ komunistického režimu.

Ide o účelový politický návrh zákona, čo dokumentuje i dôvodová správa. Práve v nej sú uvádzané v prvej časti propagandistické vyhlásenia výrazne skresľujúce realitu a pravdu o socialistickom systéme, a nie ako títo „odborníci“ uvádzajú o komunistickom režime, ktorý na Slovensku nikdy nebol. Dokumentuje to i značná časť správy, v ktorej sa len cituje zákon č.125/1996 Z.z. o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému.

Predkladatelia tiež uvádzajú „Účelom tohto zákona nie je žiadny akt pomsty“ – a o čo iné ide, ak nie o pomstu? V záverečnej časti dôvodovej správy sa v Doložke vybraných vplyvov dokonca arogantne a v rozpore s realitou uvádza, nebudú žiadne „sociálne vplyvy...“ (nepôjde o) sociálnu exklúziu. Celkom iste by poslancom nechýbala tretina či polovica mzdy, ale dôchodcom bude chýbať každé euro a mnohých postihnutých, najmä z radov zamestnancov, dostane tento návrh zákona pod hranicu chudoby.
 

Aké benefity sa to budú odoberať?

Do dôchodku by sa vymedzenému okruhu osôb nezarátavalo obdobie rokov, v ktorom pracovali pre, podľa nich, totalitný režim. Tieto osoby mali podľa poslancov nadštandardné odmeňovanie, čo sa následne premietlo aj do ich dôchodkov a výsluhových dôchodkov.

Navrhovatelia, ktorí o tom hovoria, sa v tom období  hrali buď v piesočku alebo vôbec neboli. Tí, ktorí to zažili, vedia, že bežní zamestnanci, ktorých sa to má týkať, mali len mierne nadpriemerné príjmy, samozrejme, u čelných predstaviteľov a riadiacich pracovníkov to bolo iné. Viac zarábali nielen baníci, energetici, lekári, ale i rušňovodiči, vodiči v nákladnej a autobusovej doprave, ako aj ďalšie profesie. Treba pripomenúť, že výsluhové dôchodky boli priznávané len pracovníkom bezpečnostných zložiek a prakticky bezo zmeny platia i v súčasnom kapitalistickom režime. Teraz už vyhovujú, lebo slúžia novým mocipánom.

Títo veľkopanskí poslanci asi nevedia, že z týchto príjmov riadne odvádzali dane i odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne. Len na základe toho im boli priznané dôchodky, ktoré sú dnes, okrem papalášov, porovnateľné s lepším priemerom a rozhodne nie sú akési extra vysoké.

Ďalším argumentom je vraj zabezpečenie „spravodlivosti“. Otázne je pre koho a v mene čoho. Spravodlivosť chcú dosiahnuť nespravodlivosťou a odoberaním legálne priznaných dôchodkov. Idú až tak ďaleko, ako som už vyššie spomenul, že by malo ísť aj o odobratie dôchodkov vdovám a vdovcom po týchto osobách.
 

Viaceré nejasnosti navrhovaného zákona

Z návrhu nie je jasné, koľkých osôb sa to má týkať, či stoviek alebo desaťtisícov ľudí, kto sú to tí „predstavitelia“, kto bude rozhodovať o tom, komu bude dôchodok krátený a v akej výške. Ak by sme to prehnali, možno je zámer prehodnocovať dôchodky 420 000 bývalým komunistom na Slovensku či pionierom a zväzákom, alebo dokonca úplne všetkým, ktorí žili v socializme. Malo by to logiku, veď tí všetci svojou prácou podporovali bývalý režim -socializmus. Vybudovali na tú dobu modernú spoločnosť a hodnoty, ktoré ešte stále rozkrádajú práve takí, ako sú v tejto vládnej koalícii. Namiesto prijímania diskriminačných zákonov by sa táto vládna koalícia aspoň z toho dôvodu mala poďakovať tým, čo tieto hodnoty priniesli.

Predkladatelia idú sami proti sebe, keď legislatíva má údajne zároveň slúžiť aj ako varovanie do budúcnosti. To je možné pochopiť, veď práve súčasná koalícia potiera základné ľudské práva, obmedzuje slobodu a demokraciu. Teda všetci tí, čo ju tvoria, by mali podľa toho zostať bez dôchodkov. A až potom by to bola skutočná spravodlivosť!
 

Záverom

Celý návrh, ako som už uviedol, má od nového roku realizovať Ústav pamäti národa a Sociálna poisťovňa. Ak však okruh osôb, ktorým sa majú odoberať značné časti dôchodkov zostane nezmenený, potom to bude veľmi dlhý, bolestivý a strastiplný proces, ak sa vôbec zrealizuje.

Všetky tieto aktivity ako i novela Ústavy SR a predkladané zákony smerujú k totálnej deštrukcii právneho a sociálneho štátu. Dosť bolo tejto nekompetentnej vlády, diletantizmu a nezmyselných opatrení i návrhov zákonov. Slovensko potrebuje ako soľ referendum a následné predčasné voľby, inak sa tejto vládnej pliagy nezbavíme a z tohto marazmu sa nedostaneme.

Argumentom je zabezpečenie „spravodlivosti“. Otázne je pre koho a v mene čoho. Spravodlivosť chcú dosiahnuť nespravodlivosťou a odoberaním legálne priznaných dôchodkov.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama