Korona zemestrasenie v DSS v Pezinku

Počet zobrazení: 2559

Už som spomínal , že koronavírus a jeho pandémia  nerobí rozdiely, nepozná vyvolených. Prináša množstvo dramatických a tragických príbehov. Jedným z takých príbehov je aj situácia  v DSS v Pezinku. Je to  veľmi smutná udalosť, keďže je pravdepodobné, že choroba môže mať ťažký priebeh a z tých napojených na ventiláciu nemusí každý prežiť. Neostáva iné, len držať palce, zdá sa že štátne zložky sú pripravene urobiť. čo je v ich možnostiach. Samozrejme, že je dôležité vypátrať zdroj nákazy , no pri tom hľadaní nejde o to, nájsť vinníka kvôli vine – ale pre zistenie, akým spôsobom mohol dotyčný priniesť vírus. Podľa docenta biochémie seniorom, ak majú sťažené dýchanie, prípadne teplotu, kašlú, kýchajú, sú zoslabnutí a bolí ich hlava, treba robiť hneď test a potom ihneď vyšetriť všetkých, nielen tých, ktorí prišli s pacientom do styku. Tá pacientka mala byť už dávno vyšetrená a potom tam mala prísť odberová jednotka a prednostne všetkých vyšetriť. Skoro sa to podobá scenárom v španielskych domovoch pre seniorov. Veľmi mi je ľúto starých ľudí.  Možno aj preto, lebo som sa venoval sociálnej gerontológie a hodnotám života a smrti vo vyššom veku. Iste, vekom sa šanca na úmrtie neustále zvyšuje, ale  seniori by mali zomierať dôstojne, a nie zo strachu, to je naozaj neľudské. Podmienky v mnohých zariadeniach sú zložité a priam ideálne na výrobu ležiacich pacientov.

Cieľom môjho príspevku nie je nikoho súdiť. Je celkom možné, že pochybenia sú na viacerých stranách. Možno je chybná aj utkvelá predstava, že o opatreniach majú rozhodovať výhradne úzko špecializovaní odborníci z oblasti zdravotníctva. Tým sa môže eliminovať koalícia z rozhodovania, ktorá jediná má právo prijímať komplexné opatrenia so zohľadnením všetkých možných rizík. Opatrenia určite nejaké boli. My len dúfajme, že ostatné domovy ich budú teraz dodržiavať dôslednejšie. Takéto prípady boli aj v Čechách a verme, že sa nás už v takejto miere nezopakujú. Stopercentná ochrana asi neexistuje, ak ľudia majú iba rukavice a rúška, t. j. nemajú obleky a dekontaminačné zóny. Základnou metódou riešenia však musí byť rýchle vyhľadávanie a izolácia ohnísk. Každý zachránený ľudský život má vyššiu hodnotu ako dočasné porušenie práv za cieľom jeho záchrany. Skutočnosťou je, že na súčasnú pandémiu nebol pripravený nikto. Tápu aj skúsení politici po celom svete. Všetci zažívame strach. A potom pocity bezradnosti, bezmocnosti. Jednoducho na to nie sme pripravení, takýto stav sme nezažili prakticky od druhej svetovej vojny. Nemáme rutinu a stereotypy, ako sa správať v takejto situácii. Prosím vás aj z tohto dôvodu, nekritizujme, ale najmä pomáhajme. Ak nie priamo pri riešení konkrétnych úloh, pomáhajme tým, že nebudeme robiť zle. Dávajme návrhy, upozorňujme. Robme to však v pokoji. Prečítal som si komentáre a je mi zle z toho, ako pristupujeme k niekomu, kto v dobrej viere rieši veci najlepšie, ako vie a má snahu. A kde nastala chyba v DSS v Pezinku? Netuším, pretože chybu nemôžeme tak ľahko  v tomto štádiu určiť .Môžeme iba vysloviť predpoklad a väčšinou to v takýchto prípadoch býva, že vírus sa importuje zvonku, a to môžu byť  príbuzní, zamestnanci, dodávatelia. Možno oveľa väčšia hrozba sú podľa mňa repatrianti a ich neskoré podchytenie do štátnej karantény ako aj miešanie v už existujúcich karanténach. Za seba môžem povedať, že ja a blízke okolie dodržiavame karanténne odporúčania a čím menej sa nechávame neurotizovať médiami súčasnou situáciou, tým nám stúpa index životnej spokojnosti. A pozorujem to aj na ostatných: kto sa dokázal odstrihnúť, koná a myslí racionálnejšie.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984