Literárny týždenník 27 – 28/2015 – odporúčame

Počet zobrazení: 3551

Prvých šesť strán najnovšieho dvojčísla Literárneho týždenníka je venovaných škandalóznemu zámeru v priestoroch Klubu slovenských spisovateľov striptízový bar. Väčšinu z publikovaných príspevkov a ohlasov na túto nehoráznosť si môžete prečítať aj na webovej stránke Spolku slovenských spisovateľov.
Výzva SSS – Zachráňme Klub slovenských spisovateľov!
Z ohlasov signatárov výzvy
Miroslav Bielik: Kto je prekážkou riešenia situácie s budovou na Laurinskej?
Dom s Klubom slovenských spisovateľov – návrh SSS na jeho zaradenie do zoznamu NKP
Firma Arthur DS vyprázdnila a devastuje Klub slovenských spisovateľov

* * *
„V umeleckej agentúre ARS CENTRUM vyšla nedávno kniha s názvom Spevohra Novej scény...? od Dušana Jarjabka a kolektívu. (...) ... oslovil rad umelcov, aby sa vyznali k faktu zaniknutia významného operetno-muzikálového súboru spevohry Novej scény r. 1988, ktorá bola zrušená z arogancie moci vtedajšieho ministra kultúry SR Milana Kňažka. Jeho príkaz poslušne vykonal vtedajší riaditeľ Novej scény Marek Ťapák (riaditeľom NS bol v r. 1998 – 2001).“
Terézia Ursínyová: Príbeh spevohry Novej scény

„Sotva by sa našlo obdobie v dejinách, v ktorom by veľmoci urobili tak veľa zásadných chýb v takom krátkom čase.  Ukazuje sa, že hrubá vojenská sila bez nasledujúceho politického riešenia nikam nevedie. Príčiny súčasnej imigračnej krízy však treba hľadať už v ére rozpadu koloniálneho zriadenia, keď vtedajšie veľmoci  rysovali hraničné čiary bez akéhokoľvek ohľadu na etnické, kultúrne či náboženské pomery.“
Roman Michelko: Imigračná kríza ako výraz fatálneho zlyhania politiky veľmocí

„Ide o udalosti, ktoré sú výsledkom dlhšie existujúcich procesov s hlbšími koreňmi, s citeľným vplyvom USA, spojených s nadnárodným pôsobením – zasahovaním – ich vojensko-priemyslovo-finančného komplexu). B. Bernanke (predseda Federálneho rezervného fondu USA v rokoch 2006 – 2014) vo vystúpení v Brookinskom inštitúte pred niekoľkými dňami prekvapujúco otvorene uviedol, že dnešná ekonomika USA závisí od vojen a vojenských výdavkov“.
František Škvrnda: Kto rozpaľuje politickú horúčavu európskeho leta

„Mnohí iba predstierajú záujem o občanov, no v skutočnosti majú záujem iba o voličov. Dá sa to vysvetliť, ak pripustíme, že nielen marihuana a heroín sú drogy, že medzi omamné látky patrí aj politika. Lenže tú Matovičovi, Lipšicovi, Hlinovi, Sulíkovi, Procházkovi, Babitzovej, miškovcom a ďalším nemenovaným začínajúcim aj pamätným dinosaurom v politike nemožno zakázať. Taký zákon by bol diskriminačný a v demokratickej Európe nemysliteľný. Nuž, všetko je to zasa len na nás, na občanoch, na našom zdravom úsudku.“
Ľudovít Števko: Predvolebné kotrmelce

„Spisovateľ má vždy prehovoriť, keď to pokladá za potrebné.  Takto Grass ,prehovoril‘, keď zistil, že súčasné Nemeckom patrí medzi najväčších vývozcov zbraní a že dodáva atómové ponorky napríklad štátom ako Izrael. Aj keď vyvolal veľké pobúrenie v tomto ohrozenom štáte, protest izraelských spisovateľov, keď napísal báseň Čo treba povedať (v ktorej ani tak neobviňuje Izrael ozbrojujúci sa jadrovými zbraňami, ale skôr vlastné Nemeckom a jeho aktívny podiel na novej apokalypse).“
Vincent Šabík: Günter Grass – virtuóz pamäti

„A čo teraz? Čo ty tam hore? Sedíš či prechádzaš sa s Romainom Rolandom, s Boccacciom, s Goldonim a s inými, ktorých si obdivoval a prekladal. Už si im zaiste porozprával, ako si riešil ich slovné hry – v tom sa ti nikto nevyrovnal – a ako si ich sem-tam dokreslil a vtipne v ich duchu všeličo primyslel. Všeličo z toho svojho si zanechal nám tu rolu čierne na bielom ... v neopakovateľných knižkách Nehádžte perly sviniamDobrodružstvo prekladu."
Otakar Kořínek: Kusisko rýdzeho zlata. Imaginárne stretnutie s nezabudnuteľným prekladateľom Blahoslavom Hečkom pri príležitosti jeho nedožitých stých narodenín

„Niet na Slovensku intelektuála, ktorý by pevnejšie a neochvejnejšie stál na tradícii a hodnotách konzervativizmu. A ktorý by vzbudzoval také vyhranené emócie: ľavicoví liberáli sa až otriasajú hnusom už len pri vyslovení jeho mena, tobôž nad jeho názormi, a – to je pozoruhodnejšie – na meno mu nevedia prísť ani v pravom spektre. Akoby mu ani vlastná mať (či dieťa, ktoré založil, teda KDH) nerozumeli.“
Gabriela Rothmayerová: Áno a nie Jána Čarnogurského. V rozhovore s Ivou Kernou

„... žiada sa nám upozorniť na oblasť, kde sa v používaní nášho jazyka priamo a vedome p o p i e r a  i d e n t i t a príslušníčok ženského pohlavia. Máme na mysli predovšetkým módne neprechyľovanie mužských priezvisk na označenie žien typu Emília Hrabovec, Jana Kirschner, Zuzana Kanócz, ďalej módne zavádzanie akejsi trojmennej sústavy ženských mien  opäť s neprechýleným mužským menom typu Petra Stano Maťašovská, Zuzana Rehák Štefečková, Michaela Kováčik Grendelová a napokon aj uvádzanie mužských podôb povolaní u lekárok, menej u pracovníčok iných odborov.“
Ján Kačala: Jazyk je náš celonárodný nástroj

„Zmetákovi dedičia dali takmer celú kolekciu jeho diel a zbierkových predmetov do predaja prostredníctvom aukčnej siene SOGA v Bratislave. O ostatnom už netreba uvažovať. Poprsie pápeža Pavla V. sa dostalo do prestížneho múzea Getty v americkom Los Angeles. Na záver si dovolím príznačnú symboliku: v roku 1652 odhalili Berniniho súsošie s názvom Čas odhaľuje pravdu... a táto alegória sa vzťahuje aj na ,objav a predaj‘ umeleckého skvostu, ktorý mohol a mal zostať u nás doma.“
Milan Augustín: Osudy jedného pápežského portrétu (od majstra Giana Lorenza Berniniho)

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984