Reklama
Reklama

Literárny týždenník 31 – 32/2019

Počet zobrazení: 1273

ÚVODNÍK
* Dušan Mikolaj: Remeslo je krása i práca

ESEJ
* Pavol Dinka: ESEJ o esejach: Aj kameň môže puknúť alebo Úvaha o čítaní a písaní

LITERÁRNA SÚŤAŽ
* Štefan Cifra, tajomník SSS: Súťaž O CENY A PRÉMIE Spolku slovenských spisovateľov: Zapojte sa do súťaže o CENU ČITATEĽA
* Súťaž o ceny a prémie Spolku slovenských spisovateľov: NOMINÁCIE KNÍH ZA ROK 2018

GLOSY
* Eva Fordinálová: Kukučie vajce
* Vladimír Blaho: Hľadanie analógií
* Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy

POZNÁMKA
* Ľubomír Pajtinka: Prvý slovenský etický kódex učiteľa má už 118 rokov

ODBER A PREDPLATNÉ

* Predplaťte si Literárny týždenník

ESEJ
* Ivan Bindas: Vzostupy extrému

GLOSA
* Viera Švenková: Kultúra v závoze

ANALÝZY A PROGNÓZY/Z DOMOVA A ZO SVETA
* Ľudovít Števko: Horúce leto, horúca jeseň
* František Škvrnda: Rastúci chaos v Londýne

ESEJ
* Anna Klimeková: Edukácia v „Novej Európe“

REPORTÁŽ
* Jana Judinyová: Dobrý deň, Sofia! (List z Bulharska)

UMENIE/FILM
* Milan Polák: Filmová rekapitulácia impozantného diela SVETOZÁRA STRAČINU: Folklór – nevyčerpateľná studnica inšpirácie
* Miroslava Avramová-Čierna: Režisér BRUNO PODALYDÈS sfilmoval komiks Bécassine z roku 1905: Radostné bretónske vtáča

VIZUÁLNE UMENIE/JUBILEUM/MODERNÁ KLASIKA/REMESLO
* Marián Šimkulič: Skutky k storočnici ORESTA DUBAYA
* Ivan Jackanin: Bohaté prešovské výtvarné leto
* Dušan Mikolaj: Prepojenie krásy a zručností

ROZHOVORY
* Zhovárame sa s poetkou a prozaičkou ZLATOU MATLÁKOVOU: Vidieť neobyčajné v obyčajnom (zhovára sa ETELA FARKAŠOVÁ)
* Rozhovor so švajčiarskym sociológom JEANOM ZIEGLEROM: Greta je tráva, počujem ju rásť (zhovára sa JÜRG ALTWEGG; z nemčiny preložil Vincent Šabík)

OSOBNOSŤ/PROFIL
Vincent Šabík: JEAN ZIEGLER – zlepšovateľ sveta

HISTÓRIA/JAZYKOVEDA/LITERATÚRA
* Ján Jurčo: O jazykových a štylistických vlastnostiach odborných textov VIKTORA TIMURU: Hľadanie schodnejšej cesty k autorovi

PREKLADOVÁ TVORBA/RUMUNSKÁ POÉZIA
* Ana Blandianová (Blandiana): Zavreté kostoly; Zažíhajúc v sebe svetlo; Ľadový organ; Oslňujúce zviera; Odev; Zaspávam, zaspávaš; Let; O Kraji, z ktorého pochádzame (Výber básní: Lucian Alexiu; z rumunčiny preložila a prebásnila Dagmar Mária Anocová)

PREKLADOVÁ LITERATÚRA/LITERÁRNA VEDA
* Lucian Alexiu: Personalizácia lyriky v poézii ANY BLANDIANOVEJ: Poetika zanietenosti a krehkej vášnivosti (Z rumunčiny preložila Dagmar Mária Anocová)

RECENZIE
* Marián Pauer: Za všetkým hľadaj ženu (APFEL, Viliam: Za oponou času: Príbehy o ženách z našej histórie. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2018, 1. vyd., 96 s., ISBN 978-80-8115-274-0)
* Viliam Apfel: Pocta mestu i ľuďom (ŠPIESZ, Anton: Bratislava v stredoveku: Ilustrované dejiny. Bratislava, Perfekt, a. s., 2018, 2. vyd., 271 s., ISBN 978-80-8046-895-8)
* Anton Hykisch: Zaujímavé úvahy o dejinách (ČAPLOVIČ, Dušan: Hľadanie pravdy o dejinách a živote. Fotografie umeleckých diel: Vladimír Fecko. Bratislava: Perfekt, a. s., 2019, 1. vyd., 200 s., ISBN 9788080469191, viaz.)
* Hana Košková: Detstvo prenesené do dospelosti (ZAŤOVIČOVÁ, Iveta: Dievča z Ďarvaršáru. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2019, 1. vyd., 175 s., ISBN 978-80-8202-089-5)
* Ivan Jackanin: Povoliť uzdu fantázii: (MAREC, Anton: Bardejov 1320 – 2020: 700: História, povesti a legendy mesta i okolia. Vydavateľstvo PRO LIBRIS, 2019, 1. vyd., 96 s. ISBN 978-80-973321-1-2)
* Lenka Mihová: Poznávaním minulosti hľadieť do budúcnosti (Priateľ knižnice. Zostavovateľ Peter Huba. Dolný Kubín: Oravská knižnica Antona Habovštiaka, č. 1 – 2/2018, 50 s.)

ZO SVETA LITERATÚRY/POÉZIA/FESTIVALY
* Monika Hercegová (Herceg): plný kruh; hromobijca (Z chorvátčiny preložil a prebásnil Miroslav Demák)
* Miroslav Demák, Miroslav Bielik: Stružské večery poézie (58. ročník jedného z najstarších a najvýznamnejších svetových festivalov v Macedónsku, dnešnom Severnom Macedónsku)

SERVIS
Zo života Spolku slovenských spisovateľov

Jubilujúci spisovatelia – členovia SSS – október 2019
* 3. 10. 1944 – Jaroslav Straka (75)
* 9. 10. 1954 – Imrich Kupec (65)
* 9. 10. 1954 – Jozef Tatár (65)
* 14. 10. 1954 – Ľudmila Šinalová (65)
* 19. 10. 1939 – Jana Gavalcová (80)
* 23. 10. 1949 – Štefan Haviar (70)
* 28. 10. 1974 – Silvia Havelková (45)

EDIČNÁ ČINNOSŤ
* VÝZVA na zaslanie básní do antológie poézie Od Tatier k Dunaju (UZÁVIERKA do 30. septembra 2019)
AKTUALITY
* Nové preklady románu ĽUBOŠA JURÍKA o Alexandrovi Dubčekovi

POZVÁNKA
* Konferencia o cestovnom ruchu Ponúka podnikanie v turizme lepšiu budúcnosť aj v našom kraji? v stredu 2. októbra 2019 (Bližšie informácie a potvrdenie účasti do 26. 9. 2019: domcentropy@gmail.com)

NEKROLÓGY
* Navždy odišla mladá talentovaná režisérka MÁRIA RUMANOVÁ: Silné svedectvo o krehkej hranici
* Zomrela OTÍLIA DUFEKOVÁ, členka SSS
* Odišiel literárny vedec EDUARD GOMBALA

NOVINKY VYDAVATEĽSTVA SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV
* Juraj Svoboda: Len nie mlčať. Rozmery: 145 x 210 mm, 368 s., mäkká väzba, ISBN 978-80-8202-090-1. Cena: 11,90 €
* Iveta Zaťovičová: Dievča z Ďárváršáru. Rozmery: 135 x 185 mm, 175 s., tvrdá väzba, ISBN 978-80-8202-089-5. Cena: 11,90 €

PREČÍTAJTE SI
* Na www.noveslovo.sk

LiTERÁRIUM
* Milan Kenda: Vízie bez provízie
* Jozef Bily: Drobničky XXL
* Peter Gossányi: Aforizmy
* Ján Grešák: Zádrapky
* Milan Hodál: Povzdych; O 5 minút dvanásť; Podovolenkový
* Milan Kupecký: Aforezy; Aforizmus (dvoj)týždňa
* Alexander Scholz: Drobné úvahy
* Emil Poláčik: Balady: Stratifikačná; Alkoholická
* Dušan Mikolaj: Rovnosti: Mocenská; Umelecká; Rodová

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI
* Dušan Piršel: Nerozum nad zdravie
* Peter Glasnák, Čadca: Nevstúpiš dvakrát do tej istej rieky

 Kresby: Peter Gossányi

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama