Manipulacemi k diktatuře?

Počet zobrazení: 3685

V českém tisku se objevila manipulativní zpráva z tvůrčí dílny Českého statistického úřadu, že populace ČR stárne a že jako jediné možné řešení se jeví důchodová reforma a příliv imigrantů. S takovým tvrzením však nemohu souhlasit! A to při vší úctě k ČSÚ, ctihodné instituci, ve které v letech 1972 až 1992 působila už od své maturity na Střední zemědělské a lesnické škole v Havlíčkově Brodě jako odborná referentka pozdější známá představitelka ODS Miroslava Němcová. (Jakpak se tam asi tak rychle dostala a tak dlouho udržela?)

Za katastrofální pokles porodnosti, stárnutí populace a zvyšování imigrace může beze zbytku restaurace neregulovaného kapitalismu a nadřazení zájmů nadnárodního kapitálu, který v rámci globalizace vykořisťuje – dbaje ovšem konzumní snesitelnosti svého počínání – obyvatelstvo celé planety, nad zájmy pracujících občanů České republiky. A jediným reálným a zdravým řešením této situace by byla zásadní reforma daňového a sociálního systému, zavedení progresivního zdanění, které je běžné v řadě nejvyspělejších zemí světa, a naopak výrazné snižování daní pracujícím s více dětmi, pokud ovšem řádně pečují o jejich výchovu!

Teprve do takového systému by mohli být přijímáni další migranti, ale výhradně ti, kteří se budou ochotni zařadit do zdejšího kulturního prostředí, vzdělávacího a pravního řádu a kteří budou od svého příchodu řádně pracovat, jako je tomu například u Ukrajinců a Vietnamců. Sociální výpomoc v jejich začátcích by se jim mohla a měla poskytovat pouze ve stejné výši, v jaké se poskytuje tuzemským nezaměstnaným, a pouze po omezenou dobu.

Ostatně stejně přistupovaly vyspělé země světa k řadovým občanům, kteří emigrovali z Československé republiky po únoru 1948 nebo po srpnu 1968. O tom bohužel média a školy často mlčí jako zařezané. Z vlastní pedagogické zkušenosti vím, že naprostá většina dnešních mladých lidí vůbec netuší, že poúnoroví a posrpnoví emigranti museli v Německu či Rakousku procházet přistěhovaleckými tábory, horko těžko prokazovat, že utekli z politických důvodů a mají tudíž nárok na politický azyl, nebo žádat a dlouho čekat na povolení vstupu do zvolené země, která mohla potřebovat jejich znalosti a schopnosti.

Dnešní benevolentní a „politicky korektní“ přístup evropských zemí k imigrantům, diktovaný nadnárodními zájmy politiků a průmyslníků, je neudržitelný a možná doslova zhoubný. A jakýkoli diktát Evropské unie je nepřijatelný. Jsem příznivcem myšlenky EU, ale zásadním odpůrcem jejích byrokraticko-autokratických sklonů!

A jsem také hluboce přesvědčený, že by si Evropané měli dávat setsakramentský pozor na možnost vzniku nové, panevropské diktatury, jejíž skutečné vůdce by nejspíš ani neznali!

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984