Mlčanie jahniat

Počet zobrazení: 2531

S prekvapením som sa dozvedel, že náš premiér I. Matovič sa rozhodol pre plošné testovanie celej populácie Slovenska na corona vírus19 od desiatich rokov veku. S týmto rozhodnutím najprv oboznámil nemeckú kancelárku pani A. Merkelovú, až potom našu prezidentku, odbornú a ostatnú verejnosť. Druhé prekvapenie som zažil, keď túto akciu pripravoval s ministrom obrany a vojakmi bez účasti odborníkov z oblasti medicíny, virológie, infektológie. Očakávam, že najbližšie vojenské manévre bude pripravovať s lekármi bez účasti armády. Slovensko sa má stať jedným veľkým laboratóriom, ktoré si bude samo financovať prakticky neuskutočniteľný a nepreukazný experiment. Neviem, či si ľudia uvedomujú, že ide o test na základe detekcie na antigén corona vírusu. Tento antigén sa v detekovateľnej koncentrácii objaví cca až po piatich dňoch od nákazy týmto vírusom. Ďalší problém sa vyskytne, čo po odobraní vzorky. Testovaný a neinformovaný občan sa dozvie, že má negatívny test, hoci je už infikovaný, vráti sa domov a svojim príbuzným s radosťou oznámi, že je zdravý. No a o niekoľko dní budú aj jeho najbližší nakazení. Podľa odborníkov tento test je vhodný pre pacientov, u ktorých sa prejavili príznaky vírusového ochorenia a potvrdí, či ide alebo nejde o corona vírus. Tu mi chýba explicitné vyjadrenie odborníkov, obyčajne sa mi niektoré zdajú trochu vyhýbavé.

matopravo_843.jpg
Kresba: Ľubomír Kotrha

Logistika takéhoto testovania dáva ešte viac otázok. Spomeniem len niekoľko. Samotné zaregistrovanie a odber vzorky môže trvať 4 až 5 minút, ich vyhodnotenie trvá 15 až 20 minút, vznikne tu časový posun, medzi odberom a výsledkom. Budú sa hromadiť nevyhodnotené testy a ľudia, ktorí budú čakať na výsledok; počet ľudí čakajúcich na výsledok sa bude zväčšovať a tým sa zvýši pravdepodobnosť rozšírenia vírusu. Dalo by sa to možno stihnúť v prípade, že by bol dostatok laborantov, ktorí by testy vyhodnocovali. V tomto prípade ich množstvo musí byť niekoľko desať tisíc. Odkiaľ ich vziať?! Druhá možnosť, že všetci testovaní by išli na desať dní do karantény! Čo s biologickým materiálom, ktorý sa nahromadí? Dá sa dostatočne ochrániť personál, ktorý sa testovania zúčastní? Cena 4,50 eura za testovací set je len zlomok toho, čo stojí jedno otestovanie a je toho ešte omnoho viac.

Ďalej, zatvorenie malých prevádzok verejného stravovania, turistiky, fitnes centier a plavární zlikviduje ich majiteľov. Tieto potom lacno skúpia veľké finančne silné spoločnosti, čo opäť povedie k poklesu strednej spoločenskej vrstvy. Je to sociálny darvinizmus. Pokiaľ viem od pravidelných návštevníkov fitnes centier a plavární, jednak tam  tomto období chodí veľmi málo ľudí, voda v bazénoch je prechlórovaná a personál úzkostlivo dodržiava hygienické opatrenia.

Z vlastnej skúsenosti viem, že mnoho ľudí si tieto fakty neuvedomuje. Ak by mala byť neúčasť na testovaní sankcionovaná, ako si to predstavuje pán premiér, tak sme v systéme „DISCIPLINE“, ktorý zaviedol Kalvín po druhom príchode do Ženevy.

Potomstvo nepochopí, prečo sme museli žiť v tak hlbokej tme, keď raz nastalo svetlo.“ Castelio v „De arte dubitandi“ 1562.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984