Reklama
Reklama

Na príbehu záleží

Počet zobrazení: 2875

Vo svojom najnovšom románe nadväzuje skúsený a obľúbený prozaik Peter Holka na svoju predchádzajúcu knihu, román Ohyb rieky (2017) a čiastočne aj na krátky román Nezabudnuteľná vôňa zrelej pšenice (1999). Opäť začrel veľmi hlboko do rodinnej histórie, sústrediac sa na životné osudy postavy tety July, ktorá vo vyššie spomenutých prózach bola v podstate len epizodickou postavou, aj keď výraznou a výnimočnou; tak ju videl a poznal v detskom veku sám autor, prítomný v texte čitateľsky úspešného románu.

holka.suhviezdie_tety_july.jpgPeter Holka:
Súhvezdie tety July
Vydal Spolok slovenských spisovateľov,
Bratislava 2019, 166 strán

Novú knihu nenáhodne uvádza citátmi od G. G. Márqueza a L. Buñuela, teda od predstaviteľov magického realizmu a surrealizmu. Tieto smery by sme mohli v istých medziach chápať ako dve strany jednej mince a v takomto zmysle využíva inšpiračné podnety z týchto prameňov aj P. Holka. Najexponovanejšie pasáže, presiaknuté mágiou a surrealizmom, sa týkajú určite nie náhodne narodenia a smrti tety July. Narodila sa s dlhými blonďavými vlasmi, krásnou tváričkou anjelika, na oblohe sa vtedy objavili naraz Mesiac aj Slnko a jej príchod na svet vítali početní zástupcovia zvieratiek domácich i lesných, ako aj vtáctva domáceho či poľného. A ani jej odchod z tohto sveta nebol zvyčajný, pomenovali po nej súhvezdie, keďže pre ňu neplatilo „Prach si a na prach sa obrátiš“. Celá kniha je vlastne históriou života tejto výnimočnej autorovej príbuznej s netuctovým osudom. Jej cesta životom sa odvíja od výchovy u veľkomožných pánov, ku ktorým ju odvedie otec, slúžiaci u nich ako kočiš, výmenou za mladého žrebčeka až po dospelosť, kedy sa na tržnici zoznámila s maliarom Tivim –Tividarom Csontváry Kosztkom, v našich končinách až posmrtne uznaným maliarom, jej osudovou životnou láskou. Tomu počarila jej výnimočná krása a túži po nej ako objekte pre zobrazenie na plátne najprv najmä ako maliar, až neskôr stanú milencami. Osud im však neprial, Tiviho stále prenasledovali jeho vnútorní démoni, ktorí ho ovládali čoraz viac. Po určitom čase odchádzajú spolu na potulky po svete, dostanú sa i do bohémskeho Paríža, kde sa zoznamujú o. i. s Picassom a Modiglianim. Tu, v centre umeleckého sveta tých čias, prichádza k zlomu vo vzťahu Tiviho a July. Práve „Modi“ je príčinou ich rozchodu a návratu Júlie do Kereškýňa, jej rodiska. Vydá sa už v zrelom veku za nesmierne vytrvalého Adama, ktorý ju naozaj ľúbil, hoci ona už tú pravú životnú lásku mala za sebou.

Po kompozičnej stránke využíva autor striedanie časových i rozprávačských rovín. Tento spôsob zvláda virtuózne, čitateľa neobťažuje tento zdanlivo zložitý postup, v každej pasáži je zjavné, čo sa v rozkošatenom dejovom riečišti odohráva a na čo treba sústrediť pozornosť. Tomu zodpovedá aj nápaditý expresívny jazyk, ktorý využíva P. Holka v každom zo svojich prozaických diel. V prvých kapitolách sústreďuje pozornosť na Júliin pobyt v kaštieli u láskavej a pôvabnej pani veľkomožnej, ktorá nemohla mať dieťa so svojím obstarožným mužom, veľkomožným pánom Ferencom. Táto línia sa nekončí šťastne, príčinou je intímny vzťah pánskeho kočiša, Júliinho otca, s pani veľkomožnou počas neprítomnosti veľkomožného pána, ktorý sa lieči vo Švajčiarsku z TBC. Vzťah neostal bez následkov, z chlapčeka mal pán Ferenc sprvu radosť, no neskôr sa vrátil k svojmu násilníckemu a pohŕdavému postoju k manželke, uvedomiac si v plnom rozsahu jej neveru. Aj preto sa Júlia rozhodne odísť s Tivim do nezažitého a neokúseného sveta, v ktorom sa už chystá svetová vojna. V týchto pasážach, súvisiacich s veľkomožnými pánmi, si autor zabalansoval na romantizujúcej vlne, ale aj túto epickú sekvenciu, zjednodušene konštatujúc, ustál. P. Holka sa zameral predovšetkým na individuálne dejiny spomenutých postáv, spoločensko-politické súvislosti sa v tomto románe ocitajú až kdesi v pozadí, možno ich len vytušiť. Po návrate do Kereškýňa sa však Júlia stáva akoby čiernou ovcou rodiny, dokonca aj po sobáši s Adamom, ktorý je nezištne ľúbi, no ona ho naozaj ľúbiť nedokáže. Tak spolu zostarnú a ona vytuší, kedy nastáva jej čas odísť z tohto sveta. Ako neobvykle naň prišla, tak z neho aj odchádza, nečakanou premenou po ceste do neba na Súhvezdie Tety July. V týchto pasážach sa opäť pripomína autorov príklon k poetike magického realizmu. Rozhľadenejšiemu čitateľovi sa možno pripomenie nanebevstúpenie Krásnej Remedios z Márquezovho nesmrteľného románu Sto rokov samoty, či podvodník Šipov B. Okudžavu z románu Šipovove dobrodružstvá, tiež miznúci ako malá bodka na súmračnom nebi. Títo miznú bez stopy, kým teta Jula v svojom súhvezdí žiari každú jasnú noc...

Nový román P. Holku sa zaiste stane vítaným obohatením súčasnej modernej slovenskej prózy. Púta pozornosť silným príbehom, premyslenou kompozíciou a výrazným expresívnym jazykom. To sú atribúty, ktoré priťahujú pozornosť práve k takýmto románovým prózam.

(Recenzia vyšla v Literárnom týždenníku 37 – 38/2019)

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama