Nové metodické pokusy o tom, čo a ako vyučovať na hodinách dejepisu

Počet zobrazení: 4105

Skutočne, v histórii sa nič neopakuje, a ak sa to opakuje, má to iba nové „šaty“, alebo, ako to už Marx niekde napísal, najprv je to dráma a potom fraška. K týmto pár riadkom ma priviedli len nedávne šialené pokusy nevzdelancov s funkciami o zásah do osnov vyučovania na školách: užšie v ČR a širšie v Európskej únii. Už len staršia generácia si pamätá ten „najdokonalejší“ metodický pokyn, ako interpretovať históriu v školách Dejiny VKS (b). Dnes už neznalosť dejín dospela až do takého štádia, že z 10 študentov univerzít, a nehovoriac už o maturantoch, by ani 9 nevedelo uvedenú skratku dešifrovať. Takže ide o DejinyVšezväzovej komunistickej strany (boľševikov) – tá zátvorka tam musela byť, lebo boli aj komunisti – menševici , ktoré určili výklad dejín jediným správnym smerom... dejiny prvej svetovej vojny, udalosti v ZSSR, druhá svetová vojna atď. S týmto marazmom sa síce tak trošku vyrovnávali roky „odmäku“, ale nikdy to nebolo celkom uvoľnené tak, aby sa o histórii mohlo písať objektívne, bez straníckeho postoja a ideologického tlaku. Obrat priniesol až rok 1989... priniesol slobodu spolčovania, vyjadrovania. ,,Ale ako dlho to potrvalo? Dnes sme svedkami toho, že akási bezpečnostná služba v Českej republike sa snaží ovplyvňovať osnovy vyučovania dejepisu na českých školách (naozaj v českej fízľovskej skupine sú samí profesori histórie?) a najnovšie tu máme už aj uznesenie asi 600-členného kolégia historikov, totiž zvolených europoslancov (stačí si predstaviť iba zástupcov zo Slovenska a Čiech), ktorí sa uzniesli o nejakom historickom fakte ako, že vraj tým sa začala druhá svetová vojna. Toto uznesenie, samozrejme, ignoruje oveľa významnejšie udalosti, ktoré k tej druhej svetovej vojne viedli – nebudem to rozpisovať dopodrobna –, ale špecialistom je známy rok 1936, anšlus Rakúska, Mníchovská dohoda atď., atď., A naši „odborníci“ zase nesklamali, že vraj sa na základe uznesenia Európskeho parlamentu pripravuje úprava učebníc dejepisu...

historiu_pisu_vitazi.jpg
Ilustračné foto: Sean MacEntee / Fickr.com

A v súvislosti s týmito nehoráznosťami si médiá (radi od závažných udalostí odvádzajú pozornosť) vôbec nevšímajú zrod nového etnika na Slovensku. Samozrejme, ľahšie je útočiť na redaktorov nezávislého média, na rôzne weby, ktoré prinášajú aj iné pohľady ako prefláknuté denníky, ktoré už roky klamú, že sú vraj „najčítanejšie“, ako sledovať zrod nového etnika nazývaného „osadníci“..., ktorého už aj nedospelí príslušníci útočia bezdôvodne na slabších a starších spoluobčanov.

O skutočnom stave slobody prejavu na Slovensku svedčí to, že sa o týchto udalostiach neinformuje objektívne, zamlčuje sa príslušnosť k etniku, ktorého jedinci to páchajú, že sa to obchádza, že pod článkami o „osadníkoch“ nie je dovolená diskusia... kam to povedie? Len slepý nevidí, že toto nie je cesta, ako brutalitu a útoky na menšinové osadenstvo, ktoré má tú smolu, že neďaleko sú tie osady, zastaviť. Polícia nechráni, nepomáha, ministerka vnútra na to kašle, prokurátori a sudcovia sú ešte stále vo vleku len najväčšieho, najväčšieho prípadu, do ktorého ich je 99 percent zapojených... ale aby pomohli každodennému pokojnému životu obyvateľov v sporných teritóriách, to ich ani nenapadne. A preto extrémisti, naozaj „extrémisti“ ?, získavajú čím ďalej tým viac priestoru a voličov.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984