Operácia Slepák

(alebo tak trochu sci-fi)
Počet zobrazení: 3677

Bola raz jedna krajina v strede Európy. V r. 2019 sa objavila „hnusoba“ corona a postihla, ako celý svet, tak aj túto krajinu. Našťastie sa v r. 2020 konali voľby, premiérom sa stal najschopnejší politik a k nemu sa pridali ďalší viac ambiciózni ako rozumní šéfovia troch ďalších, marginálnych strán. Keď sa začala druhá, silnejšia vlna pandémie, premiér vyhlásil núdzový stav a spolu s armádou, v záujme zdravia celého obyvateľstva, rozhodol o plošnom testovaní antigénovým testom. O tomto rozhodnutí dokonca dodatočne oboznámil aj prezidentku republiky. Pilotný test bol podľa neho úspešný, napriek tomu, že bol spoľahlivý na 30 %. Vyhlásil aj niekoľko ďalších navzájom si protirečiacich opatrení, ktoré sa dali vyložiť niekoľkými spôsobmi.

matokorocirk843.jpg
Kresba: Ľubomír Kotrha

Pandémia po určitom období pominula a začala sa podrobnejšia analýza výsledkov predchádzajúcich opatrení. Žiaľ, sa ukázalo, že počas týchto testovaní, zomreli ľudia na iné akútne zlyhania organizmu, ako je napr. zápal slepého čreva. Odstránenie slepého čreva je relatívne ľahká operácia a slepé črevo je pre človeka zbytočné. Preto sa premiér s armádou dohodol, že všetci občania si dajú odstrániť dobrovoľne slepé črevo, aby nemali s ním v budúcnosti problémy. Realizáciu operácie nazval Slepák a prirovnal ju k operácii Púštna búrka.

Logistika bude nasledovná. Armáda postaví zdravotné stany navzájom prepojené. Klient príde do prvého stanu, ľahne si na lôžko na kolesách a po celkovej anestézii a dezinfekcii sa prevezie cez tunel do druhého stanu. Anestéziu a dezinfekciu budú robiť príslušníci chemických jednotiek. V druhom stane otvorí brušnú dutinu výsadkár, cvičený na boj s veľkým nožom, potom sa vozík posunie k druhému výsadkárovi (vycvičenému na boj s malým nožom), tu bude stáť aj lekár a ukáže vojakovi, čo treba v tom zmätku vnútorných orgánov odrezať. Po úspešnom zákroku ranu zašije skúsená šička vojenských uniforiem. Samozrejme, takáto operácia sa uskutoční najprv ako pilotný projekt. Vojaci tomu hovoria prieskum bojom. Po celoplošnej operácii sa Slepák vyhodnotí. Samozrejme, ukáže sa, že mnoho operovaných to neprežilo. Analýza príčin neprežitia sa zvalí na slabú telesnú, fyzickú a duševnú kondíciu obyvateľstva. Tí, čo sa dobrovoľne nezúčastnia na operácii, budú verejne pranierovaní a zatvorení do klietok hanby.

V ďalšom období premiér a armáda sústredí svoje aktivity na zvýšenie odolnosti obyvateľstva. Vytvoria sa určité limity pre vybrané športové disciplíny, šprint, vytrvalostný beh, plávanie, skok o tyči, vrh oštepom na cieľ, pobyt v ľadovej vode a podobne. Dobrovoľne budú trénovaní, okrem dojčiat, všetci obyvatelia našej republiky.  Z humanitných dôvodov budú limity odstupňované podľa pohlavia a veku. Ako tréneri budú pozvaní seržanti – inštruktori jednotiek zelených baretov americkej armády.

Takto budeme šťastne žiť, pod vedením našej vlády, až kým nepomrieme.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984