Roj koncertov pokračuje

Počet zobrazení: 4394

Veľký básnik Nezval začal jednu zo svojich krásnych básní veršom „Noc vyrojila zlatý úl“. Advent a blížiace sa Vianoce zasa vyrojili záplavu koncertov vážnej hudby, na akú sme v priebehu roka podstatne chudobnejší.

Rakúske kultúrne fórum prispelo do tohto „maratónu“ dvoma hudobnými podujatiami. Ešte 29. novembra sa v jeho sídle na Hodžovom námestí predstavila sympatická dvojica mladých muzikantov tvorená Kolumbijčanom Juanom Carlosom Diazom a Rakúšanom Raphaelom Brunnerom. Prvý hral na priečnej harfe, druhý na akordeóne skladby rôznej proveniencie (vrátane vlastných kompozícií), no vrcholom ich koncertu boli sympaticky stvárnené skladby autora moderného argentínskeho tanga Astora Piazzolu, z ktorých dýchala príslovečná argentínska nostalgia. O týždeň neskôr sa v tých istých priestoroch predstavili na piesňovom večere mladá Rakúšanka Christine dell´Antonio a slovenský barytonista Juraj Halaj. Ich rôznorodý program obsahoval piesne svetových klasikov (Beethoven, Schubert, Bach, Mozart), súčasných rakúskych (Friedrich Cerha, Akos Bániaky) i slovenských (Igor. Dibák) autorov, skladby svetské i sakrálne ako aj  rakúske i slovenské koledy. V druhej časti slovenský spevák okrem iného zaspieval aj populárnu Schubertovu Ave Maríu, kým Rakúšanka zasa Ave Mariu Mikuláša Schneidera Trnavského a medzi koledy zahrnula aj úpravu melódie z druhej vety Dvořákovej Novosvetskej symfónie. Halaj zaujal príjemným zafarbením svojho lyrického a až k tenorovej hranici zasahujúceho barytónu, hlas Rakúšanky najlepšie znel vo vyššej polohe.

V chráme v Krasňanoch 30. 11. odznel koncert už piateho ročníka adventných koncertov organizovaných mestskou časťou z iniciatívy sopranistky a členky SND Jolany Fogašovej. Tentoraz si vzala za speváckeho partnera medzinárodne uznávaného slovenského basistu Štefana Kocána. Popri piesňach a operných áriách zaspievali na kvalitnej úrovni známe sakrálne opusy ako Panis angelicus, Adeste fideles ako aj slovenské koledy. Súčasťou vystúpenia boli viaceré ukážky (spievané aj inštrumentálne) práce žiakov račianskej základnej umeleckej školy.

Katedra operného a komorného spevu VŠMU mala v pláne až dva doktorandské koncerty. Prvý z nich sa neuskutočnil v dôsledku ochorenia Adriany Kohútkovej (sólistky Opery SND), na druhom vystúpila mezzosopranistka Judita Andelová z triedy prof. Petra Mikuláša. Speváčkin vývoj som sledoval od jej počiatkov na koncertoch v Slovenskej národnej galérii, cez vystúpenia na Zvolenských hrách zámockých až po jej absolventský koncert. Tentoraz trocha doplatila na dramaturgickú voľbu svojho programu, v ktorom sa orientovala výlučne na skladby zviazané s cigánskym etnikom (Čajkovský, Novák, Brahms, Verdi, Bendl, Bizet), čo ju zvádzala k istému stereotypu v interpretácii. V každom prípade je však „divadelným“ hlasom.

V rámci cyklu Hudba troch storočí prispela ku koncertným podujatiam obdobia aj Slovenská filharmónia, keď uviedla (5. a 6. 12.) rozsiahle oratórium Gerontiov sen od britského skladateľa Edwarda Elgara. Dielo malo svoju premiéru v roku 1900 a odráža viaceré hudobné vplyvy vtedajšej Európy. Zaujímavé je predovšetkým svojím námetom vychádzajúcom z básne kardinála Newmana a pojednáva o smrti a putovaní ľudskej duše na onen svet. Najpôsobivejšími pasážami skladby bolo tie zborové siahajúce od jemného, zborom SF nádherne zvládnutého, piana po občasné vzplanutia do pôsobivého forte (externým zbormajstrom bol Thomas Lang). Rutinový tenor Toby Spencer zvládol náročný part Gerontiusa, pekne znel bas Andrewa Foster-Williamsa, kým mezzosopranistka Sara Fulgoni s pomerne svetlým hlasovým materiálom (čo je dnes čoraz bežnejšie) kvôli indispozícii spievala úsporne, no občas naznačila svoje pravé dispozície. Orchester SF dirigoval jej šéfdirigent James Judd.

Združenie Otvorená opera so svojím principálom režisérom Martinom Bendíkom uviedla 11. decembra rané dielo operou Carmen presláveného francúzskeho skladateľa Georgesa Bizeta Doktor Mirakle. Hoci v tomto prípade nešlo o koncert, ale komorné operné dielo, vzhľadom na zvolené priestory (relatívne malá sála v Zichyho paláci), výsledný tvar nebol ani plnokrvným divadlom ani koncertom, ale čímsi medzi tým. V tých istých priestoroch súbor v minulom roku celkom úspešne uviedol Rossiniho buffu Hodvábny rebrík, tentoraz bol dramaturgický výber menej šťastný. Inscenátori si napokon nezvolili (asi ťažko obhájiteľnú) Bizetovu originálnu verziu, ale úpravu diela skladateľom Petrom Zagarom, Na jednej strane to boli zmeny v inštrumentácii, na strane druhej (azda až zbytočne často) ukážky z najslávnejšej skladateľovej opery Carmen. Orchestru pozostávajúcemu z desiatich hráčov a vedenému dirigentom Ondrejom Olosom sa nepodarilo vytvoriť celkom kompaktný zvuk, skôr akoby sme vnímali len jednotlivé nástroje. Príbeh opery je pomerne ťažko nazvať príbehom, navyše viacerým účinkujúcim či už pri speve alebo v próze nebolo dobre rozumieť. Réžia sa snažila do diania aspoň čiastočne zapojiť aj priľahlé priestory, takže okrem malého priestoru vedľa orchestra „hralo“ aj trojo dverí. Z účinkujúcich herecky i spevácky vynikol Roman Krško, relatívne dobre si počínal a spieval aj Robet Remeselník, ktorého záverečná vysoký tón po ansamble na spôsob „aký život, taký skon“, bol výbornou paródiou na kult tenoristov. Jana Bernáthová sa opäť dokázala herecky „odpútať“, no spevácky sa jej darilo menej než vlani v Rossinihio opere. Problémom je, že hlasy v tomto priestore znejú priveľmi nosne. Celkovo sme mali do činenia s predstavením, v ktorom si inscenátori robili (raz viac raz menej úspešne) žart z  opery ako takej, z naivného príbehu pretvoreného diela, z Bizetovej Carmen, sami zo seba, alebo z divákov, ktorí sa chvíľami bavili, chvíľami menej. Do tejto nálady zapadol aj ozaj recesistický bulletin.

Jedným z mnohých predvianočných koncertov bol aj koncert v SND (15. 12.) s názvom Vianoce v Bratislave. Išlo už o desiaty ročník agentúrneho podujatia, ktoré popri mnohých podporovateľoch (na čele s Poštovou bankou) odvysielala záslužne aj televízna TA3.Vystúpili na ňom dvaja mediálne známi mimo SND pôsobiaci speváci (Adriana Kučerová a Pavol Bršlík) a dvaja poprední sólisti Opery SND (Pavol Remenár a Monika Fabianová). S nimi sa prezentoval Slovenský národný operný orchester zložený z hráčov viacerých bratislavských telies vedený dirigentom Petrom Valentovičom, Bratislavský chlapčenský zbor, nádejný mladý huslista Teo Gertler a populárny hráč na phanovej flaute Robert Puškár. Ozaj slávnostnú predvianočnú atmosféru sa nehodí rušiť prísnymi kritickými poznámkami, veď napokon koncert vyznel ozaj pôsobivo. Predsa však si neodpustím pár poznámok, V prvej opernej časti som uvítal, že zo siedmich operných ukážok len dve pochádzali z opier, ktoré sme donedávna mohli sledovať v Opere SND (Verdiho Rigoletto a Pucciniho Bohéma). Z kvarteta spevákov napodiv relatívne lepšie zapôsobili bratislavskí sólisti než médiami adorované hviezdy. Inak skvelému tenoristovi Pavlovi Bršlíkovi príliš nesedelo, že spieval úlohy mimo jeho vlastného hlasového odboru, čo sa prejavilo najmä vo vysokej polohe, hoci ako interpret je stále majstrom. Podobné mierne výhrady možno mať aj k vysokej polohe sopranistky. V druhej ozaj „vianočnej“ časti večera som mal najprv dojem, že budeme o pár dní oslavovať Santa Clausa a nie Ježiška. Faktom však je, že tradičné slovenské koledy sú v záľahe predvianočných koncertov už príliš obohrané, tak prečo sa neobzrieť aj na repertoár spoza hraníc Aj tak však najlepšie zapôsobila skladba slovenského skladateľa Ľuboša Bernátha, kým kompozícia od svetového tenoristu Juana Diega Floreza pôsobila skôr rozpačito. Najväčšieho aplauzu sa dočkal už spomínaný flautista za interpretáciu Hapkovej melódie z filmu Perinbaba. Ak sú v týchto dňoch v Bratislave koncerty takmer na dennom poriadku, je ťažké vyprofilovať ich tak, aby neskĺzli do dramaturgického stereotypu. Koncertu Vianoce v Bratislave sa to viac-menej podarilo.

V druhej polovici decembra milovníkov hudby čaká ešte séria vianočných koncertov Slovenskej filharmónie vrcholiaca silvestrovským a novoročným koncertom s účasťou speváčky Jolany Fogašovej a v opere SND atraktívny zborový koncert (20. 12.) ako aj filharmónii konkurujúce koncerty na prelome roka.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984