Storočnica KS Číny a vízia spoločnej budúcnosti

Píše veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike
Počet zobrazení: 2203

sun_lilie_3_or.jpgTento rok si pripomíname 100. výročie založenia Komunistickej strany Číny (KS Číny). Od 8. do 11. novembra 2021 sa v Pekingu konalo šieste plenárne zasadnutie 19. ústredného výboru KS Číny, ktoré komplexne zhrnulo hlavné úspechy a historické skúsenosti storočného pôsobenia strany. Bola prerokovaná a schválená „Rezolúcia Ústredného výboru KS Číny o významných úspechoch a historických skúsenostiach storočného pôsobenia strany“. Rozhodlo sa aj o usporiadaní 20. Celočínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov KS Číny v Pekingu v druhej polovici budúceho roka. Toto plenárne zasadnutie a jeho uznesenia by som rád predstavil z niekoľkých hľadísk.
 


1. Pohľad o storočie späť a naplnenie pôvodného poslania

KS Číny považuje službu ľudu z celého srdca za svoj základný cieľ a jej pôvodným poslaním je priniesť šťastie čínskemu ľudu a rozvoj čínskeho národa. Keď sa pozrieme späť do histórie, KS Číny priviedla čínsky ľud k dosiahnutiu veľkých víťazstiev v novej ľudovo-demokratickej revolúcii, k založeniu Čínskej ľudovej republiky, k realizácii národnej nezávislosti a národného oslobodenia. Čínsky národ sa úplne zbavil osudu šikanovaných, utláčaných a zotročovaných a stal sa pánom vlastnej krajiny, vlastnej spoločnosti a svojho osudu. Počas obdobia socialistickej revolúcie a výstavby viedla KS Číny ľudí k presadzovaniu najrozsiahlejších a najhlbších sociálnych zmien v histórii čínskeho národa. Dosiahla tým veľký skok od chudobnej zaľudnenej krajiny do socialistickej spoločnosti. Od roku 1978 viedla KS Číny ľudí k emancipácii myslenia a hľadaniu pravdy na základe faktov, čím sa začala nová éra reforiem, otvárania sa a socialistickej modernizácie. Po viac ako 40 rokoch neutíchajúceho úsilia sa Čína stala druhou najväčšou svetovou ekonomikou a životy ľudí sa zmenili od nedostatku jedla a oblečenia k celkovému blahobytu. Dosiahol sa tým historický skok smerom k všestranne prosperujúcej spoločnosti. Od 18. zjazdu KS Číny v roku 2012 vstúpil socializmus s čínskymi špecifikami do novej éry. Strana vedie ľud k dosiahnutiu veľkých úspechov v novej ére socializmu s čínskymi špecifikami a posúva ho ďalej smerom k hlavnému cieľu, ktorým je dosiahnuť veľký rozvoj čínskeho národa.

„Nikdy nezabudni, prečo si začal, a svoje poslanie budeš môcť aj naplniť.” KS Číny zjednocuje a vedie čínsky ľud na ceste dosiahnutia cieľa druhého storočia. Je pravda, že Čína stále je a ešte dlho bude v primárnom štádiu socializmu a stále je najväčšou rozvojovou krajinou. Na ceste vpred sú stále rôzne riziká a výzvy. KS Číny sa bude aj naďalej pridržiavať všeobecného trendu historického vývoja, bude posilňovať svoje ideály a presvedčenia, bude mať na pamäti svoje pôvodné poslanie a bude napredovať k cieľu – realizovať všeobecnú socialistickú modernizáciu do roku 2035 a vybudovať silnú modernú socialistickú krajinu do polovice tohto storočia.
 

2. Objasnenie „dvoch ustanovení“ a vyjadrenie spoločných želaní

Rezolúcia zdôrazňuje „ustanovenie súdruha Si Ťin-pchinga do základnej pozície ústredného výboru strany a základnej pozície celej strany, a ustanovenie do vedúcej pozície v rozvíjaní myšlienok o socializme s čínskymi špecifikami v novej ére“. Od 18. zjazdu KS Číny ústredný výbor strany so súdruhom Si Ťin-pchingom vo svojom jadre koordinuje celkovú stratégiu veľkého rozvoja čínskeho národa a veľkých zmien nevídaných za storočie, ktoré prekonali sériu veľkých rizík a výziev, komplexne prehĺbili reformu a otvorenie sa a vyhrali boj s chudobou; vedie boj s epidémiou nového koronavírusu, buduje ekologickú civilizáciu, realizuje prvý storočný cieľ budovania dobre zabezpečenej spoločnosti vo všetkých oblastiach a tisícročný sen čínskeho národa. Čínski komunisti, ktorých hlavným predstaviteľom je súdruh Si Ťin-pching, trvajú na spojení základných princípov marxizmu so špecifickou čínskou realitou s vynikajúcou tradičnou čínskou kultúrou, pričom zastávajú myšlienku Mao Ce-tunga a teóriu Teng Siao-pchinga – dôležitú ideu „tri dôrazy“; vedecký pohľad na rozvoj, hlboké zhrnutie a plné využívaní historických skúseností strany od jej vzniku. Vychádzajúc z novej reality sformuloval Si Ťin-pching myšlienku o socializme s čínskymi špecifikami pre novú éru, ktorá poskytuje čínskemu ľudu návod na vedecké kroky, aby neustále otváral svetlú budúcnosť pre veľký rozvoj čínskeho národa.

Jedna krajina – jedna politická strana a veľmi dôležité pevné jadro vedenia. Len politické strany s vedeckými teóriami majú silu pravdy. Preto majú oba princípy rozhodujúci význam pre rozvoj KS Číny a rôzny rozvoj v každej oblasti Číny v novej ére, ako aj pre napredovanie historického procesu veľkej obnovy čínskeho národa. Je to tiež spoločná túžba všetkých Číňanov.

100_rokov_ks_ciny_wikipedia.jpg
 

3. Zhrnutie desiatich oblastí „vytrvania“ a interpretovanie kódu úspechu

Prečo je KS Číny taká schopná a prečo je socializmus s čínskymi špecifikami taký úspešný?

V konečnom dôsledku je to kvôli marxizmu. Dôvod, prečo KS Číny dokázala za posledných 100 rokov viesť ľudí vo veľkom napredovaní a pokračovať v prechode od jedného úspechu k druhému, spočíva vo vedeckej a správnej teórii a v kombinácii základných princípov marxizmu so špecifickou realitou výnimočnosti Číny. To zahŕňa spojenie tradičných kultúr, absorbovanie všetkých výnimočných výdobytkov ľudskej civilizácie, neustále presadzovanie teoretických inovácií a používanie nových teórií na usmerňovanie nových postupov.

Rezolúcia sumarizuje cennú historickú skúsenosť storočného boja strany v desiatich oblastiach „vytrvania“.

– Obhajovať vedúce postavenie strany
Vedenie KS Číny je najpodstatnejšou črtou socializmu s čínskymi špecifikami a zároveň je aj jeho najväčšou výhodou.

– Zachovať zvrchovanosť ľudu
Krajina sú ľudia a ľudia sú krajina. KS Číny vo svojom srdci vždy kladie ľudí na najvyššie miesto a čerpá múdrosť a silu z ľudu.

– Trvať na teoretickej inovácii
Dôležitým dôvodom neustáleho rozvoja KS Číny je, že neustále podporuje teoretické inovácie a teoretickú tvorbu založenú na dodržiavaní základných princípov marxizmu v kombinácii s aktuálnymi podmienkami Číny.

– Trvať na nezávislosti
Vychádzajúc z čínskych národných podmienok sme preskúmali a vytvorili cestu, ktorá vyhovuje čínskej realite.

– Držať sa čínskej cesty
Cesta socializmu s čínskymi špecifikami je jediným spôsobom, ako uskutočniť socialistickú modernizáciu a vytvoriť lepší život pre ľudí, a je to jediný spôsob, ako uskutočniť veľký rozvoj čínskeho národa.

– Vytrvalosť v udržiavaní sveta v mysli
KS Číny je politická strana, ktorá sa snaží o pokrok ľudstva a vždy si kládla za svoje poslanie prinášať nový a väčší prospech ľudstvu.

– Vytrvať v priekopníctve a inováciách
Neustále podporovať teoretické, praktické, inštitucionálne, kultúrne a iné inovácie v rôznych oblastiach. To umožnilo KS Číny dosiahnuť to, čo sa nepodarilo jej predchodcom.

– Vytrvať a odvážne bojovať
Odvaha bojovať a odvážiť sa vyhrať je neporaziteľnou a mocnou duchovnou silou KS Číny.

– Trvať na jednotnom fronte
Vlastenecký jednotný front je pre KS Číny dôležitou magickou zbraňou na zjednotenie všetkých Číňanov doma aj v zahraničí, aby sa uskutočnil veľký rozvoj čínskeho národa.

– Vytrvať v „sebarevolúcii“
Odvaha k „sebarevolúcii“ je najvýraznejším charakterom a najväčšou prednosťou KS Číny a je to charakteristický znak, ktorý ju odlišuje od ostatných politických strán.

 

4. Pochopiť čínsku diplomaciu a spoločne podporovať rozvoj vzťahov medzi Čínou a Slovenskom

KS Číny sa nesnaží len o šťastie pre čínsky ľud a o rozvoj čínskeho národa, ale usiluje sa aj o pokrok pre ľudstvo a veľkú jednotu sveta. Pod vedením KS Číny dodržiava Čína nezávislú mierovú zahraničnú politiku, drží vysoko vlajku mieru, rozvoja, obojstranne výhodnej spolupráce, presadzuje spoločné hodnoty mieru, rozvoja, rovnosti, spravodlivosti, demokracie a slobody celého ľudstva; aktívne sa podieľa na reforme a budovaní globálneho systému riadenia; udržiava medzinárodný systém, ktorého jadrom je Organizácia Spojených národov; udržiava medzinárodný poriadok založený na medzinárodnom práve a základné normy medzinárodných vzťahov založené na cieľoch a princípoch Charty Organizácie Spojených národov; presadzuje a praktizuje skutočný multilateralizmus; hrá aktívnu úlohu v oblasti boja proti epidémii, zmene klímy, znižovaniu chudoby, v boji proti terorizmu, v oblasti kybernetickej bezpečnosti a udržiavaní regionálnej bezpečnosti. Čína je ochotná spolupracovať s ostatnými krajinami sveta na podpore budovania nového typu medzinárodných vzťahov a budovania globálnej komunity zdieľanej budúcnosti ľudstva.

Hoci Čína a Slovensko majú odlišné politické systémy, históriu a kultúru, budovanie sveta trvalého mieru, univerzálnej bezpečnosti, spoločnej prosperity, otvorenosti, inkluzívnosti, čistého a krásneho sveta by malo byť našou spoločnou zodpovednosťou a cieľom. Čína je ochotná spolupracovať so Slovenskom, aby sa spoločne chopili nových príležitostí, ktoré prináša nový rozvoj Číny prostredníctvom bilaterálnej spolupráce a spolupráce „Jedno pásmo, jedna cesta“ a Čína – CEEC, prostredníctvom realizácie rôznorodej praktickej spolupráce, vrátane vývozu poľnohospodárskych produktov Slovenska do Číny prostredníctvom železničného prepojenia Čína-Europe Express a rozšírenia obojsmerných investícií. Ťahajme aj naďalej spolu za jedno lano v boji proti epidémii nového koronavírusu, podporujme hospodársku obnovu a zelenú transformáciu, a prinesme ešte viac výhod obom krajinám a ich ľudu.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984