Vyhynutý druh: autorita?

Počet zobrazení: 3495

Okrem mnohých problémov, ktorými je presýtená naša spoločnosť, znepokojuje ma skutočnosť, že nám chýbajú výrazné osobnosti. Prečo? Asi sme devalvovali pojem osobnosti, pletieme si ich s celebritami a pseudoosobnosťami. Učiteľ či lekár stratili autoritu v  sociálnom systéme, teda nielen u žiakov a pacientov, čo je odraz sociálnych preferencií. Ako to riešiť? Z histórie a odbornej literatúry sú možné tieto odpovede: 1. Výchova a  vzdelávanie (vyhľadávanie, podpora nadaných, kreatívnych žiakov, študentov). 2. Mediálna podpora múdrosti a kreativity; 3. Zabezpečenie, aby ostali doma na Slovensku (nielen platy, ale najmä klíma...); 4. Lov  na mozgy. (V  Buffale v Inštitúte kreativity majú neuveriteľne premyslený systém vyhľadávania a podpory nadaných študentov z  celého sveta – štipendiá, podmienky práce, spôsob výcviku, spolupráce.)

Takisto si myslím, že intelektualizácia človeka vedie k atrofii emocionality; emocionálni invalidi sú schopní klamať a správať sa nečestne, lebo potlačili svoje svedomie v mene peňazí a  moci, ale stávajú sa aj rozumovo, kognitívne inými. Riešiť treba to, čo trápi ľudí, ale v prvom rade by bolo vhodné zaviesť čestnosť do rozhodovania, aj rozprávania. Všetko ostatné je odvodené od nečestného správania a verbálneho zdôvodňovania.

Je však dôležité o týchto problémoch kvalifikovane rozprávať a nie chodiť okolo nich po špičkách. Je tak trochu rozdiel viesť o nejakom probléme filozofickú úvahu alebo problém riešiť k spokojnosti väčšiny alebo s vidinou strategickej výhody. Môžeme donekonečna viesť diskusiu o tom, aké riešenie by bolo lepšie (krajšie, humánnejšie), no pokiaľ sa to v praxi nepotvrdí, tak je to stále viac-menej iba na úrovni prázdneho filozofovania. Mrzí ma , že v súčasnosti chýbajú všeobecne uznávaní, múdri, odvážni, racionálne rozhodní velitelia a vojvodcovia (vedúci nejakých veľkých kolektívov, teda autority).

Záverom mojej úvahy asi toľko. Národ vygeneruje osobnosť najmä v stave vysokej núdze a ohrozenia: Štefánik, Churchill, Caesar, Alexander Veľký, Ján Zápoľský, Benjamin Franklin. Spoločnosť vygeneruje osobnosť, len keď prospieva a rozvíja sa: Mozart, I. P. Pavlov, L. Pasteur, Einstein, Edison, Tesla, G. Orwell.

Spoločnosť, ktorá nedoceňuje vzdelanie, česť, hrdosť, charakter, pravidlá, spravodlivosť, môže mať problém. Je ťažké sa pre ňu obetovať. Obetovať sa pre individuálnu vec je zmyslom osobného rastu, bytia a spokojnosti, naplnenia cieľov. Kto seje vietor, víchor bude žať! Nechajme pôsobiť čas, vietor a vodu. Dokázali prekonať všetky múry a hrádze. Aby prišiel vojvodca, musia ho ľudia očakávať. Aby vyrástli osobnosti, je potrebné sa stretávať. Aby vznikol líder, je nutná férová súťaž osobností.

Autor, PhDr. Dušan Piršel, je riaditeľ Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984