Výroba monarchie. Amen s nami…

Počet zobrazení: 3957

V decembri 1989, keď abdikoval prezident ČSSR Dr. Gustáv Husák a na jeho miesto kooptovali Václava Havla, vyšiel Newsweek s bombastickým titulkom na obálke: Kráľ Václav znovu na hrade.  Ak si niekto myslí, že to bol titulok náhodný či nevinne hravý, žalostne sa mýli. Všímavému vnímaniu neunikne nasledujúce: Propaganda maskovaná za rôzne dokumenty a rozhovory s českou aristokraciou už desaťročia plazivo propaguje návrat monarchie. Po rozpade Európskej únie, ktorý sa už začal a prudko pokračuje hranou neschopnosťou bruselských byrokratov a ich domácich šimľov, po rozpade EÚ bude v istom zmysle takýto krok zdanlivo nevyhnutný. Propagandistická príprava je preto nanajvýš potrebná. Réžia neviditeľných tieňov za sklom ovládacej kabínky má plné ruky práce. ––– Ďalší výrazný krok týmto smerom sa začal vo sviatok sv. Václava 28. 9. 2017, keď monarchi.jpg Česká televízia, inak takto zo zákona orgán verejnej služby, nie monarchistickej propagandy, odvysielala dokument o príslušníkoch českej šľachty pod klamavým titulkom Potomci přemyslovců aneb Tradice zavazuje.  S Přemyslovcami nemajú nič. V úvode tohto „dokumentárneho diela“ však komentátor číta: „Aristokracie patřila po celá staletí k hybným silám evropské společnosti. Ona a církev jsou jedinými společenskými vrstvami, jež byly Evropany od pradávna.“ Hups! Čo sa to tu vraví? My ostatní obyvatelia Európy sme vari Aziati či Afričania? Typicky bruselská arogancia. Potvrdzuje ju ďalší komentár: „Když položili v prosinci 1991 studenti Masarykovy univerzity v Brně Václavu Havlovi otázku ohledně konstituční monarchie, odpověděl: »Kdyby se tu motal nějaký Přemyslovec, možná by jsme už takovou monarchii měli. Ale prosadit na trůn Habsburka, to by asi nešlo.« ––– Aké nešťastie! Čo s tým? Česká televízia si povedala: Ak nemáme Přemyslovce, nejakého si vyrobíme. A to hneď niekoľko. Najstaršie české aristokratické rody naozaj vedia nájsť vo svojom rodokmeni pr-pra-pra-pra-pra…n babičku (keďže Přemyslovci, ako vieme, vymreli po meči), ktorá mala niečo s Přemyslovcami spoločné. Preto komentár k dokumentu pokračuje: „Duch monarchie provází i návštěvy korunovaných hlav v České republice. Přívětivost, slušnost a noblesa jejich jednání nevyplývá pouze z protokolu, mají ji prostě v krvi.“ ––– A práve tu je sémantické jadro onoho propagandistického posolstva: vodcovský duch a „správna“ krv. Nepripomína nám to niečo? Ale áno: Blut und Boden – tzv, čistotu krvi nacistickej ideológie. Bŕŕŕŕ…! Ak však rázne túto monarchistickú ideu dnes, na začiatku 21. storočia, neodmietneme, čakajú nás neradostné časy nového delenia sveta podľa rodových nárokov starých prehnitých monarchií. Zároveň nevyhnutný koniec stability postupimských hraníc z roku 1945. A reštitúcie až pred rok 1918. Tak ako to ukazuje pripojená republikánska karikatúra z konca 18. storočia: Pekne nabalený vikomt pochoduje k svojmu trezoru.

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984