Juraj Hraško – osobnosť, akých je na Slovensku málo

Počet zobrazení: 2051

juraj_hrasko_o.jpgDnes si pripomíname významné životné jubileum, deväťdesiatiny prof. Juraja Hraška (nar. 14. 5. 1931), DRSc., pedológa, vedca, ministra, diplomata i ľavicového politika. V tejto súvislosti treba hádam pripomenúť bez politizácie a znižovania významu iných, že na Slovensku akoby vymizli takéto osobnosti alebo ich nevieme objaviť.

Jeho celoživotné odborné i politické pôsobenie by si zaslúžilo ucelenú bibliografiu a v tomto príspevku môžem len naznačiť, akou úspešnou cestou prešiel. Výpočet jeho pôsobísk a zásluh by bol veľmi dlhý, preto ich zhutním v strohé konštatovanie tých hlavných. Juraj Hraško, akademik SAV, člen korešpondent SAV i ČSAV, významný slovenský pedológ, vedec a výskumník.  Bol zakladateľom a 29 rokov riaditeľom Výskumného ústavu pôdoznalectva a výživy rastlín. Po roku 1994 sa venoval vedecko-pedagogickej práci na VŠP v Nitre. Napísal viac ako 150 vedeckých a odborných prác.

Juraj Hraško bol poslancom SNR a NR SR v rokoch 1992 až 1994. Vo vláde Jozefa Moravčíka pôsobil ako minister pre životné prostredie. V parlamentných voľbách 1998 ho zvolili za poslanca NR SR za Stranu demokratickej ľavice. Poslanecký mandát zastával do marca 1999, kedy sa stal mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom SR vo Švajčiarskej konfederácii.

Pravidelne, už dvadsať rokov sa zúčastňuje na každoročných stretnutiach bývalých poslancov NR SR i ministrov za SDĽ. Stretnúť sa s ním bolo a je inšpiráciou a sviatkom. Je celoživotne ľavicovo a sociálne orientovaný, keď pôsobil najskôr v KSS a potom prešiel do reformnej SDĽ. Prekypuje národnou hrdosťou, čo akoby nie náhodou vyjadruje i jeho meno. Charakterizuje ho ľavicové, sociálne cítenie, mierna povaha, skromnosť a ľudskosť. Možno i pre toto preto si familiárne hovorí – dedo.

j._hrasko_poslanec_nr_sr.jpg
Poslanec SNR Juraj Hraško, vpravo Bibiana Guldanová, vľavo Ivan Hudec.

V mene celého bývalého poslaneckého klubu SDĽ pôsobiaceho v NR SR v rokoch 1998 až 2002 mu úprimne blahoželáme ku krásnemu životnému jubileu.

Do rokov budúcich nášmu Jurajovi prajeme len to najlepšie, najmä však pevné zdravie a k tomu čerstvú myseľ, optimizmus a pohodu.

Za všetkých kolegov a priateľov s úctou

Milan Benkovský


K blahoželaniu sa pripája aj redakcia Slova s pripomenutím, že
Juraj Hraško bol významným autorom Nového slova, roky bol
členom jeho redakčnej rady a z času na čas aj teraz prispieva
do internetového Slova.

Články JURAJA HRAŠKA z posledných rokov:

Príspevok k stratégii rozvoja poľnohospodárstva a využitia pôdy
Rafinovaný útok na vedecké pracovisko

Začína sa to maslom
Obojok rozvoja spoločnosti sa aj teraz volá pôda
O pôde očami profesionála
Tak som to videl v roku 1992
Hodnoty pôdy
Trvalo udržateľný rozvoj – ilúzie a realita

 

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984