Ako Bulharka očarila Slovensko

Ôsmeho marca, na Deň žien vo svete, oslavovala svoj sviatok v Bratislave aj akademická maliarka Violeta Králová.
Počet zobrazení: 2981
24_2CB-m.jpg

ôsmeho marca, na Deň žien vo svete, oslavovala svoj sviatok v Bratislave aj akademická maliarka Violeta Králová. Na vernisáži jej výstavy, ktorá bola v marci v Bulharskom kultúrnom inštitúte v Bratislave, sa osobne zúčastnil aj veľvyslanec Bulharska v Bratislave J. E. Ognjan Garkov. Violeta Králová sa narodila sa v Sofii. V rokoch 1965 – 69 študovala v tomto meste na Strednej textilnej škole. V období 1977 – 83 v štúdiu pokračovala na svetoznámej Vysokej škole umelecko-priemyslovej (VŠ UMPRUM) v Prahe módne návrhárstvo, ktoré absolvovala u Zdenky Daubnerovej. V rokoch 1983 – 89 sa venovala voľnej maliarskej tvorbe a súbežne aj voľnej tvorbe v oblasti textilu a odevného návrhárstva. Založila vlastnú výtvarnú návrhársku firmu pôsobiacu pod značkou Violette a otvorila v Bratislave jej predajňu. Na modeloch zúročuje originalitu a jedinečnosť v koncepcii konštrukcie a tvarov, ale aj strihov. Uplatňuje na nich prvok výtvarných aplikácií netradičných materiálov, ale aj variabilitu rôznych textilných techník a prvky ručnej maľby. Aktívne realizuje početné samostatné módne prehliadky a zúčastňuje sa na významnejších kolektívnych prehliadkach doma v zahraničí. Po roku 2005 sa opätovne začína venovať voľnej maľbe i maľbe v architektúre. Zúčastňuje sa na kolektívnych výstavách a realizuje aj pozoruhodné samostatné výstavy oživované temperamentom a invenčnosťou. Jej výstavy znamenajú širšie, medzinárodné dimenzie a tvorivé spojenia nášho umenia so zahraničím. V roku 2006 sa napríklad aktívne zúčastnila Medzinárodného maliarskeho plenéru v Mojmírovciach. Jej súčasná tvorba znamená výrazný posun a rozvinutie dekoratívnych princípov voľnej maľby, ktorá je však aj akýmsi protestom voči statickosti vývinu, a to napríklad aj pripomenutím psychológie a asociatívnosti tvorby J. Miróa či V. Kandinského. Pritakaním všetkým tým, ktorí hľadajú nové cesty vývinu. Umelkyňa aktualizuje možnosti maliarskeho videnia sveta, ale zároveň aj výrazovosť a možnosti žánrov ako zátišie, akt, imaginárny portrét – ba aj také rozmery tvorby ako pocta odkazu, inšpirácia, a najmä hodnotovosť výtvarných kvalít a tradícií. Nezabudnime však na onen ženský element. V módnom salóne Violette zúročuje Violeta Kráľová svoje akademické školenie a kreácie, skúsenosti, a samozrejme, aj výtvarné kvality a rozhľad. Aj v súčasnom období charakter vlastnej tvorby tejto pozoruhodnej návrhárky a výtvarnej umelkyne určuje tvarovosť a dekór, koncepcia, ale aj celkové ponímanie odevu ako malého výtvarného diela: či už výberom materiálov a použitých techník spracovania, ale predovšetkým ručným maľovaním, aplikáciou, batikovaním a inými kombinovanými technikami. Pre svedectvá o kvalitách Bulharska a žien nech je povzbudením – pani Violeta Králová sa o svojich fotografiách z vernisáže informovala naozaj spontánne: som na nich pekná?

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984