Jubilujúci majster Harangozó

Začiatkom októbra sa srbskému i dolnozemskému slovenskému návštevníkovi výstav v premiére predstavil jubilujúci slovenský maliar Stanislav Harangozó. Výstava sa koná v rámci Medzinárodného dňa kultúry v Novom Sade.
Počet zobrazení: 2385
Harangozo-0587a-m.jpg

Začiatkom októbra sa srbskému i dolnozemskému slovenskému návštevníkovi výstav v premiére predstavil jubilujúci slovenský maliar Stanislav Harangozó. Výstava sa koná v rámci Medzinárodného dňa kultúry v Novom Sade. Výstavu usporiadala Galéria Prometej, ktorej činnosť súvisí s aktivitami vydavateľstva rovnakého mena. V čase októbrových úspechov v srbskej Vojvodine S. Harangozóa sprevádzal básnik Jozef Leikert, ktorému vydavateľstvo Prometej vydalo výber poézie v srbskom preklade. Maliarovo nové vykročenie, tentoraz balkánskym smerom, bezprostredne súviselo so vznikom súboru ilustrácií, ktorými doplnil a obohatil Leikertovo vznikajúce knižné dielo pod názvom Z hlbokej trávy neba (Iz dubine trave neba). Vernisáž výstavy v Novom Sade, ale aj prezentácia knižky pútali výraznú pozornosť širšieho aktívu vo Vojvodine pôsobiacich umelcov slovenského pôvodu, ako aj reprezentácie a parlamentu slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku. Ponúkané vrcholné hodnoty slovenského umenia v Srbsku privítali aj predstavitelia srbskej literárnej vedy. Výstavu S. Harangozóa v Novom Sade spoluotváral významný srbský literárny kritik Dr. Draško Redjep a Leikertovo dielo uviedol najvýznamnejší žijúci literárny vedec a kultúrny dejateľ súčasného Srbska Miro Vuksanovič (laureát Ceny Meša Selimoviča a podpredseda Matice srbskej). Je to síce paradox, ale popredné osobnosti Slovenska v srbskej a slovenskej Vojvodine vítali srbskí páni profesori. Na podujatia v Novom Sade nadviazalo v nedávnych dňoch mimoriadne a úspešné, doslova nebývalé uvedenie výstavy – Výberu z diela S. Harangozóa v Belehrade. Vernisáž výstavy sa uskutočnila 8. novembra, práve v deň vyhlásenia novej ústavy Srbska. Výstava sa koná do konca novembra v chýrnej Galérii, resp. v umeleckom centre Guarnerius, priamo v centre Belehradu, na triede G. Washingtona. Podujatie, ktoré spoluorganizuje bratislavský Klub výtvarných umelcov a teoretikov spolu s Veľvyslanectvom SR v Belehrade a Národnostnou radou slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, otváral kurátor výstavy Dr. Ladislav Skrak a veľvyslanec SR v Belehrade Ivan Furdík. Na vernisáži výstavy sa zúčastnilo deväť veľvyslancov a predstaviteľov zastupiteľských úradov akreditovaných v Belehrade. Išlo o nesporný úspech slovenskej kultúrnej diplomacie, ktorej asistovali veľvyslanci Česka, Maďarska, Fínska, Japonska, zástupcovia Bulharska, Bosny a viacero televíznych štábov. V živom vysielaní o výstave informovala najsledovanejšia belehradská televízia a súbežne s vernisážou podrobne aj druhá najsledovanejšia – RTS 1. Aj vďaka tomu vernisáž navštívili húfy mladých ľudí. Stalo sa tak pre skutočný záujem o kultúru a umenie v živote povojnového Srbska, ale aj vďaka renomovanej inštitúcii, v ktorej sa výstava koná a ktorá stavia na činorodej práci produkčného domu pôsobiaceho v oblasti umenia. Guarnerius v Belehrade je pomenovaný podľa slávneho benátskeho výrobcu huslí, keďže ide o centrum patriace rodine vynikajúceho srbského husľového sólistu Jovana Kolundžiju. Vzápätí po belehradskej vernisáži spracovalo medailón o tvorbe hosťujúceho výtvarníka aj špecializované televízne vysielanie ART. Kvality prezentovanej tvorby Stanislava Harangozóa sú na výstave v Belehrade prezentované z hľadiska ich medzinárodného hodnotového významu a vrstvenia. Vystavovaný súbor diel bratislavského výtvarníka tvorí tridsaťsedem originálov výtvarných diel v kombinovaných technikách pastel-akryl, s dôrazom na bratislavské veduty, voľnú krajinársku tvorbu, akty, žánrové a hudobné, ale aj biblické a mytologické motívy figurálnej tvorby atď. Nezanedbateľný dar si získal a venoval jubilujúci autor aj osobne. Po minulé roky pôsobil v jury a v tomto roku sa so svojimi dielami zúčastnil na 3. ročníku Medzinárodného bienále pastelu v Nowom Saczi v Poľsku. Bienále oboslalo viac ako šesťsto výtvarníkov zo zahraničia a z Poľska. Vernisáž bienále a udeľovanie cien sa konalo 27. októbra – i za osobnej účasti oceňovaného autora. Grand prix a ďalšie ocenenia získali poľské výtvarníčky – M. Gradowska, M. Szczesniak a I. Kita. Ide o významné pravidelné medzinárodné výtvarné podujatie v oblasti pastelu, ktoré sa koná v malopoľskom Nowom Saczi. Doc. akad. maliar Stanislav Harangozó sa dňa 19. novembra 2006 dožil šesťdesiatich rokov. V spojitosti s výstavami v Srbsku treba uviesť, že po belehradskom úspechu čaká organizátorov výstavy jej opätovné uvedenie v slovenskom prostredí Vojvodiny, v kaštieli a múzeu Kulpin neďaleko Báčskeho Petrovca. Autorovej statočnej práci patrí česť. To, čo mali realizovať galérie a múzeá, musel donedávna musel uskutočňovať výlučne sám. Pritom išlo o reprezentáciu Slovenska. 15. novembra sa uskutočnila v Pálffyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave vernisáž výstavy, ktorá je venovaná súbornému bilancovaniu hodnôt tvorby tohoto autora, ktorý v uplynulých rokoch realizoval aj rozsiahly súbor výstav reprezentujúcich slovenské výtvarné umenie v Taliansku, Portugalsku, Švajčiarsku, Francúzsku, Anglicku, Nemecku, Česku, Maďarsku, Poľsku, Rusku atď. Výstava v Pálffyho paláci potrvá do 17. decembra 2006. No a, samozrejme, gratulujeme. Autor je predseda Klubu výtvarných umelcov a teoretikov

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984