Hodnoty zápasu o odkaz národných tradícií, hodnoty úsilia o slobodu umeleckej tvorby

Akad. maliar, majster Ignác Kolčák sa dožíva 75 rokov. Výsledky jeho práce a tvorby súvisia s novšími slovenskými výtvarnými dejinami. Patrí k tým výtvarníkom, ktorí sa hlbšie venovali aj odkazu výtvarných tradícií.
Počet zobrazení: 2088
Bratislavsky hrad v zime-m.jpg

Akad. maliar, majster Ignác Kolčák sa dožíva 75 rokov. Výsledky jeho práce a tvorby súvisia s novšími slovenskými výtvarnými dejinami. Patrí k tým výtvarníkom, ktorí sa hlbšie venovali aj odkazu výtvarných tradícií, pričom významne garantoval úroveň aj znalosť pri zachraňovaní výtvarného odkazu rodnej Oravy. Vďaka konkrétnym aktivitám a nadšeniu vznikla Oravská galéria ako odborná inštitúcia mimoriadnej kvality a mena, veľký ohlas si však získalo, resp. po rokoch si zaslúži mimoriadne ocenenie práve to úsilie umelca, ktoré smerovalo k oživeniu hodnotovosti a krásy tradičnej ľudovej (aj sakrálnej) plastiky v tomto slovenskom regióne. Tieto svoje zásluhy a hrdosť, toto svoje renomé si majster I. Kolčák – už ako zrelý výtvarník – priniesol so sebou do Bratislavy, kde koncom sedemdesiatych rokov rovnako nadšene mienil a začal oživovať mravy, ba aj slobodymyselnosť, tvorivý rast a rozvoj slovenskej výtvarnej obce. Ani dnes sa v tom všetkom nezmenil. Iba mu pribudli šediny. Medzičasom však v deväťdesiatych rokoch významne prispieval k oživeniu činnosti Umeleckej besedy Slovenska ako jedného z najznámejších slovenských výtvarných spolkov, ktorý o. i. stavia i na kontaktoch a na bohatstve tvorivosti slovanského sveta, ako aj na regenerovaní vzťahov s dosiaľ nie zahynuvšími, priženenými vrstveniami Slovákov v zahraničí. Maliarska tvorba Ignáca Kolčáka intenzívne súvisí s rodným Slovenskom. Nie je autorom sentimentu. Ide o autora clivej, lyrickej expresie, ktorá je rozvíjaná poznatkovosťou, poznaním reálií a dejinnosťou. A samozrejme aj etnicitou, identitou, rustikálnosťou a krásou, hľadanou a objavovanou jedinečnosťou tradície života jednoduchých ľudí a najmä oravskej krajiny. V období blížiacich sa 75. narodenín sa v Sale Terrene Prezidentského paláca uskutočnila výstava pod názvom Ignác Kolčák – Maľby a kresby z rodného kraja (vernisáž dňa 28. marca, doba trvania do 24. apríla 2006). Súbežne bola 20. apríla otvorená výstava umelca v Slovenskom inštitúte v Moskve. Moskovská výstava majstra I. Kolčáka stavia na východiskách a príznačných kvalitách diela. Základ vystavovanej kolekcie tvorí súbor malieb a kresieb, ktoré vznikali ako reflexia a záznam začiatkom tohto roka a ktoré prerástli do rapsódie o kráse a čarovnom kráľovstve zimy na Slovensku. Kolekciu kompletizuje výber z bratislavských krajinárskych motívov, resp. vedút. A tvorí ju aj svieža kytica pozdravov. Tretie v reťazci podujatí, ktoré vyplýva z iniciatív majstra I. Kolčáka, malo svoju vernisáž 4. mája. Usporiadala ho Umelecká beseda Slovenska a Klub výtvarných umelcov a teoretikov pod názvom Kolčák a jeho priatelia. Koná sa vo výstavnej sieni UBS v budove Slovenského rozhlasu v Bratislave. Ide o výstavný celok, ktorý možno označiť ako čiastkovú súbornú výstavu diela umelca, ktorý si tentoraz pozval svojich priateľov a hostí zo zahraničia – maliarov Gyorgiho Ezüsta z Maďarska, Čestmíra Hlavinku z Česka, Andreja Göntéra zo Slovinska, Roberta Hammerstiela z Rakúska a Krzystofa Kuliśa z Poľska. Výstava v Bratislave potrvá do 20. mája 2006 a po jej skončení sa uplatní v jednotlivých krajinách aktérov tohto podujatia.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984