Storočie plné možností

Dejiny sa nikdy nepíšu vopred. Willy Brandt nám v jednom z jeho posledných odkazov v septembri 1992 pripomenul: „Teraz máme toľko možností, dobrých i zlých, ako nikdy v minulosti - a všetky sú pre nás otvorené.“
Počet zobrazení: 1138

Dejiny sa nikdy nepíšu vopred. Willy Brandt nám v jednom z jeho posledných odkazov v septembri 1992 pripomenul: „Teraz máme toľko možností, dobrých i zlých, ako nikdy v minulosti - a všetky sú pre nás otvorené.“

Prvé signály ekonomickej krízy sa objavili v Thajsku, rozšírili sa do Ázie, Ruska, Latinskej Ameriky a ešte stále si nemôžeme byť istí, či vyspelé krajiny zostanú od tejto pohromy ušetrené. Celý dynamický základ rastu za posledných pätnásť rokov preto vyvoláva oprávnené otázniky. Často sme vyjadrovali strach z nestability a krehkosti tohto zle regulovaného rastu, poukazovali sme na neúmerné zvyšovanie špekulatívneho kapitálu, ktorého denný obrat sa pohybuje okolo 1,6 miliardy dolárov. A mali sme pravdu.

Význam demokracie Už nemožno popierať možné následky nekontrolovaného kapitalizmu, ktorého tendencia akumulovať peniaze kvôli peniazom vysvetľuje bezočivosť, s akou sa určité kruhy prizerajú na každodennú paniku, ktorú vyvoláva ich správanie. No takáto finančná bojovnosť nie je jediným prvkom súčasnej krízy. Nekontrolovaný zmätok v ekonomike a neúspech politiky v tejto oblasti tiež zohral určitú úlohu. A potom neprekvapuje, že práve krajiny, ktoré najlepšie zvládli tranzíciu na demokratický systém, ako napríklad Taiwan a Filipíny, trpia najmenej. Na druhej strane Malajzia, kde vládne neobmedzený autoritarizmus, kde je rozšírená korupcia a kde je utláčaná opozícia, nebola schopná adekvátne reagovať na túto krízu. Pre tú istú príčinu sa Indonézia, vystavená 36 rokov autoritatívnemu režimu, násilu a korupcii, v súčasnosti zmieta vo vážnych problémoch. Preto podporujeme zápas ľudu Východného Timoru za slobodu a vyjadrujeme mu našu solidaritu.

Dominancia politiky Keď indický ekonóm, najčerstvejší laureát Nobelovej ceny Amartya Sen napísal, že „občianske a politické práva majú pozitívny vplyv na ekonomický pokrok“, podelil sa tým s nami s presvedčením, že neexistuje zdravá ekonomika bez štátu, ktorý garantuje zákonnosť a demokraciu. Medzinárodné spoločenstvo je dnes konfrontované s potrebou definovania nových pravidiel a s požiadavkou dominancie politiky nad ekonomikou. Globalizácia ekonomických aktivít musí byť zmeraná ekvivalentnou globalizáciou politiky. To je realizmus, ktorý potrebujeme pre nasledujúce storočie. Efektívna globálna regulácia si vyžaduje definíciu kritérií transparentnosti na politickej úrovni, ktorá nás ochráni pred slepým nasledovaním nepriehľadného a neregulovaného finančného systému a ktorá dá finančným inštitúciám väčšiu legitímnosť a schopnosť pracovať na základe jasných politických cieľov.

Konkrétna solidarita Je to naliehavá záležitosť a stávky sú vysoké. Súčasná kríza je nebezpečná, pretože má destabilizujúci efekt na niekoľko kontinentov. Riziko, že časť planéty môže byť vylúčená z pokroku a rozvoja je väčšie ako kedykoľvek predtým. Je neprijateľné, aby 86 percent svetovej spotreby bolo v rukách 20 percent populácie. Preto je naliehavo nevyhnutné hľadať spôsoby politiky prerozdelenia, ktorá opäť obráti finančné toky smerom k chudobnejším krajinám. Skutočná solidarita však musí byť konkrétna a musíme podporovať iniciatívy vedúce k odpusteniu dlhov pre najchudobnejšie krajiny sveta. Čo je to za rovnováhu vo svete, v ktorom by iba Západ v najužšom zmysle slova mal mať výhody bohatstva a stability? Môžeme schvaľovať situáciu, keď existuje neprekonateľná priepasť medzi Severom a Juhom, medzi bohatými a chudobnými, medzi slobodnými a utláčanými? Socialistická internacionála posudzuje návrhy Antónia Guterresa týkajúce sa nápravy dysfunkcií medzinárodného finančného systému. Tieto návrhy nám energicky pripomínajú našu povinnosť solidarity voči najbiednejším národom a stranám zápasiacim o demokraciu. Dialóg medzi ľuďmi tohto vzájomne prepojeného sveta prostredníctvom politických strán a odborov je jednou zo základných úloh našej Internacionály.

Triumf sociálnej demokracie Na konci 20. storočia sovietsky komunizmus skolaboval a boli sme svedkami zlyhania liberalizmu. Mnoho zreformovaných strán z postkomunistických krajín získalo členstvo v Socialistickej internacionále. Znamená to, že sociálna demokracia vyhrala? Bez prehnanej triumfálnosti môžeme povedať - áno. Misky váh sa naklonili na stranu našich myšlienok a ak sa dnes o našej Socinterne hovorí, ak je spojená s istou atraktivitou, je to preto, lebo medzinárodný socializmus vždy (osobitne od znovuzaloženia SI vo Frankfurte roku 1951) reprezentoval určitú tretiu cestu medzi kapitalizmom a komunizmom. Táto sila je dnes dominantná v Európe, lebo sa s ňou spája ekonomický pokrok i sociálna spravodlivosť, rozvoj i demokracia. Dnes sociálni demokrati formujú alebo sú zastúpení v 13 krajinách Európskej únie. Táto „ružová Európa“ je predovšetkým znakom dôvery ľudí vo vlády, ktoré chápu európsku budúcnosť ako súčasť sociálneho pokroku. Ak naše idey odolávajú hazardom dejín lepšie ako iné, ak medzinárodný socializmus prežil toto storočie, je to preto, lebo naše strany vždy vedeli, ako zabezpečiť rozvoj bez popretia vlastnej identity. Preto sme vyhrali nad komunizmom i nad bezhraničným liberalizmom. Naša ideológia a naše metódy sú najlepšie pripravené a adaptované na 21. storočie. Jean Jaures povedal: „Socializmus je demokracia dovedená do logického záveru.“ Je logickým záverom, aby globalizácia ekonomiky bola vyvážená globalizáciou politiky. Je logickým záverom bojovať za väčšiu slobodu, väčšiu spravodlivosť a väčšiu ľudskú dôstojnosť. Toto vždy bol a stále zostáva cieľ Socialistickej internacionály.

Autor je prezidentom Socialistickej internacionály a bývalým francúzskym premiérom

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984