V červených číslach

Bilancia ľavicových strán je neveselá. Pod hranicou zvoliteľnosti do NR SR sa ocitla aj najsilnejšia z nich - Strana demokratickej ľavice. Ľahko sa môže stať, že po budúcoročných voľbách bude mimo parlamentu robiť spoločnosť Sociálnodemokratickej strane Slovenska.
Počet zobrazení: 1838

Bilancia ľavicových strán je neveselá. Pod hranicou zvoliteľnosti do NR SR sa ocitla aj najsilnejšia z nich - Strana demokratickej ľavice. Ľahko sa môže stať, že po budúcoročných voľbách bude mimo parlamentu robiť spoločnosť Sociálnodemokratickej strane Slovenska.

SDSS má už síce v "krajine červených čísel" výhody dmáceho prostredia, ale jej nové vedenie si zvolilo cestu cieľavedomého budovania strany takpovediac od základov. Momentálne je ťažké odhadnúť výsledky tohto úsilia. Ak sa však SDĽ z krízy nepozviecha, môže sa SDSS stať jej nepríjemným konkurentom na ľavicovej scéne.

Optimizmus sa vytratil, ale...

Predstavitelia SDĽ po voľbách na jeseň 1998 prekypovali optimizmom. Nielen oni predpokladali, že ich strana bude integrujúcim prvkom slovenskej ľavice a jedným z kľúčových hráčov na politickej scéne. Po troch rokoch sa však optimizmus vytratil. Priam naopak, SDĽ sa stáva pre voliča neatraktívnou. Značný podiel na tom má realizácia nepopulárnych opatrení súvisiacich s reštrukturalizáciou ekonomiky SR. Tieto opatrenia však realizovali aj ľavicové strany v Česku, Maďarsku, či Poľsku a ich prepad rozhodne nebol taký hlboký. Naopak, poľský Zväz demokratickej ľavice (SLD) znova vytvára vládu. Ani prepad SDĽ nemusí byť takým, ako sa teraz ukazuje. Dôležité je najmä presvedčiť voliča, že strana nerezignovala na ciele a hodnoty, pre ktoré za ňu hlasoval.

Málokto čakal okamžité splnenie sľubov o dvojnásobných platoch či o lepšom živote pre čestného a pracujúceho človeka. No voliči od strán vládnej koalície oprávnene žiadali, aby dokazovali úprimnosť úsilia a morálnu integritu svojich predstaviteľov. Keď opustili priestor, do ktorého sa sami zaraďovali, začali sa štiepiť na personálnych, nie programových sporoch, či začali preberať rétoriku z iných ideových táborov, voliči sa začali od nich odvracať. Tí to však neraz vnímajú tak, že sa strany odvrátili od nich. SDĽ v dôsledku svojej politiky stratila mladých voličov i tých, ktorí ju vnímali ako tolerantnú stranu s profesionálnym prístupom k politike.

Sociologické prieskumy programovú orientáciu SDĽ nespochybňujú. Jej program však môže zohrávať dôležitú rolu v prípade opozičnej strany. Vládne subjekty neskladajú pred voličmi skúšku z programu, ale z praktického vládnutia. Voličské preferencie signalizujú, že súčasná línia opozičnej politiky sa v rámci vládnej koalície neprijíma pozitívne. Nedá sa byť najväčším kritikom vlády a zároveň využívať všetky výhody plynúce z členstva v nej. O podobnú politiku sa pred rokom 1998 pokúsilo Združenie robotníkov Slovenska, výsledok bol však katastrofálny. Podobne nemá veľkú šancu presvedčiť argument, že za neúspechy SDĽ môžu i rok po 6. zjazde a nástupe nového vedenia tí, čo odvtedy nemali možnosť prijímať ani podstatnejšie ovplyvňovať zásadné rozhodnutia.

Fica rady nič nestoja

Predseda Smeru Robert Fico presviedča SDĽ, aby odišla z vlády. Samozrejme, o tejto téme sa dá diskutovať už len preto, že SDĽ je demokratickou stranou, a ani toto riešenie nemožno a priori zavrhovať. Na druhej strane však Fica toto nahováranie nestojí nič, keďže za osud tejto strany už nezodpovedá. Potrebuje práve takú SDĽ, ktorá mu neprerastie cez hlavu. Prípadný odchod z vládnej koalície musí byť priaznivcom ľavice dostatočne zrozumiteľný, aby sa nevnímal ako alibistický únik pred zodpovednosťou. V jeho duchu sa musia niesť aj ďalšie politické kroky. SDĽ si musí spočítať, za akú cenu stojí riskovať predčasné voľby. Odchod z vlády, hoci neobľúbenej, sa totiž nemusí vždy vyplatiť. Príkladom môže byť osud poľskej Únie slobody. V júli 2000 opustila nepopulárnu vládu Jerzyho Buzeka v úsilí zabrániť predčasným voľbám a víťazstvu ľavice. Svojimi hlasmi však umožňovala prežitie vlády. Jej koalično-opozičné potácanie ju definitívne stálo záujem voličov, čo sa potvrdilo v nedávnych voľbách, po ktorých sa nedostala ani do Sejmu.

Jednou z charakteristických znakov SDĽ bola národná a ideologická znášanlivosť. Nacionalizmus nie je pre ľavicovú stranu schodnou cestou, podobne ako populizmus. Tento priestor je obsadený osobnosťami, ktorých charizmou nedisponuje nijaký jej predstaviteľ. Pokiaľ sa SDĽ usiluje o ich napodobňovanie, spravidla dosahuje opačný efekt. Jej priaznivo naklonená časť občanov očakáva iný jazyk, iný spôsob vystupovania. Strana iba stráca existujúcich voličov, no nezískava nových. Vystavuje sa riziku zosmiešnenia. Nacionalizmom sa SDĽ dobrovoľne oberá o menšinový elektorát. Etnické a náboženské menšiny sú tradičnými oporami socialistických strán. Nacionalistické tendencie môžu znamenať zmenu celkového profilu SDĽ. Ak strana zmení ihrisko, na ktorom je zvyknutá pôsobiť, na novom môže ľahko utrpieť nepeknú fraktúru.

Charta morálnych princípov

Verejnosť vníma SDĽ ako stranu najviac zapletenú do korupčných škandálov. Hoci tento obraz nezodpovedá realite, je známou pravdou, že ľavicový volič je na takéto správanie sa a splývanie straníckych štruktúr s podnikateľskými citlivý. Koniec-koncov, práve tento tzv. mäkký štát, rozleptávaný korupciou a neschopný vymáhať plnenie platných právnych noriem, sľubovali terajšie vládne strany zreformovať. Malá schopnosť vyrovnať sa s korupčnými škandálmi, či účelový prístup k nim svedčí o deficite SDĽ práve v najzákladnejších princípoch sociálnej spravodlivosti a solidarity, ktoré z nej robia ľavicovú socialistickú stranu.

Dobre, že SDĽ prijíma Chartu morálnych princípov. Je však smutné, že ju schvaľuje práve v čase, keď ju označujú ako najkorupčnejšiu stranu. Dôležité však bude najmä naplnenie tohto dokumentu. Aj na pôde parlamentu musí SDĽ zvýšiť iniciatívu na prijímanie protikorupčných noriem, či na zmenu systému financovania politických subjektov a kontroly ich hospodárenia takým spôsobom, ktorý by minimalizoval prepojenie straníckych a ekonomických štruktúr. Práve v tejto oblasti sa môže prezentovať ako strana obyčajných ľudí. Podobne sa SDĽ nezviditeľnila ani rok po zjazde v Košiciach, na ktorom za svoju ďalšiu prioritu schválila boj proti nezamestnanosti. A to napriek tomu, že na čele rezortu práce a sociálnych vecí stojí jej predstaviteľ a občania pociťujú nezamestnanosť ako závažný problém. Súčasná kríza sympatií voličov je teda krízou jej dôvery. Čestnosť, pravdovravnosť, schopnosť dodržať predvolebné sľuby, záujem o problémy obyčajných ľudí sú vlastnosti, ktoré od ľavicových strán voliči požadujú.

Jednota a vnútorná rôznorodosť

SDĽ sľubovala lepší život pre čestného a pracujúceho človeka. Ak sa podarí do volieb zvýšiť životnú úroveň väčšiny obyvateľstva, bude to chvályhodné. Zlepšovať kvalitu života je však potrebné aj inak. Slovenská ľavica zatiaľ málo prezentuje uskutočnené opatrenia, ktoré uľahčujú obyčajným ľuďom život. Pred voľbami by mala realizovať ďalšie kroky podobného druhu. Napríklad populárnym heslom poľského SLD bolo vytvorenie "lacnejšieho štátu," teda reformy štátnej správy a verejných financií. Vystupovanie predstaviteľov SDĽ počas diskusií o reforme verejnej správy, žiaľ, neprispelo k zmene jej obrazu ako strany štátnej byrokracie, ktorá sa usiluje o zachovanie rozličných štruktúr iba preto, že sú oporou jej mocenských pozícií, no nie preto, že slúžia v prospech celku.

V neposlednom rade musí SDĽ vystupovať ako nerozhádaný politický subjekt. Je však prirodzené hľadanie alternatívnych východísk, nielen personálnych, pokiaľ sa strana ocitá v kríze a pokiaľ verejnosť určitý model politiky odmieta. Jednotu nedosiahne umlčaním oponentami, vyhrážkami a mocenskými sankciami. Taká cesta vedie iba k sebalikvidácii. Strana si musí zachovať vnútornú rôznorodosť a schopnosť pôsobiť na rozličné segmenty voličstva. SDĽ v súčasnosti zrejme nedisponuje lídrom, ktorý by osobnou charizmou presiahol horizont jej skalných voličov. Preto je šancou pre záchranu strany obnovenie idey politickej družiny - viacerých komunikátorov, ktorí oslovia rozličné vrstvy potenciálnych voličov.

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984