Reklama
Reklama

Zaujalo nás

Kde vziať na penzie?
Počet zobrazení: 1092

Kde vziať na penzie?

Volebné obdobie 2002-06 bude etapou nevyhnutného zásahu do doterajšieho dôchodkového systému. Sociálne dôsledky transformačného prepadu v ČR totiž viedli k zbedačeniu značnej časti dôchodcov a pre budúcnosť zhoršili aj všeobecný trend k starnutiu populácie. Reálna úroveň dôchodkov sa stále nachádza pod úrovňou roku 1989 a rozdiel medzi priemerným dôchodkom a mzdou nás vyraďuje z kategórie vyspelých krajín. Súčasne sa výrazne narušila finančná stabilita celého penzijného systému (pripomeňme len desiatky miliárd Kč odčerpané na iné účely), aj keď výdavky na dôchodky nedosiahli krajné hodnoty (podiel dôchodkových dávok na HDP je dnes v ČR pod úrovňou EÚ).

Ukazuje sa, že stret vízií penzijného systému jednotlivých politických strán v ČR bude pre budúce obdobie dôležitejší o to viac, že napr. oproti západnej Európe je rozsah chýbajúcich zdrojov dramaticky väčší. Záujmom spoločnosti by malo byť, aby zásah do penzijného systému neviedol k diskriminačným a asociálnym následkom. Vyváženie zásluhovosti a solidarity v odmeňovaní produktívnej generácie aj u generácie žijúcej zo starobného dôchodku je podmienkou stability celého spoločenského systému.

Dôležitá je tiež dlhodobá tvorba zdrojov. V budúcom penzijnom systéme pôjde o kombináciu úspor garantovaných vládou, o účasť zamestnávateľov na financovaní tejto fázy životného cyklu pracovnej sily i o zapojenie kapitálového trhu. Dostupné návrhy vyvolávajú rad obáv - napr. aký budú mať dopad opatrenia na obnovu finančnej stability na najchudobnejších dôchodcov, kde sa zoženú zdroje na pokrytie deficitu a dodržanie zákonných práv na plnú valorizáciu (len cenový náraz po vstupe do EÚ môže priniesť požiadavku desiatok miliárd) atď.

Volič, ktorý nie je v dôchodkovom veku, ale aj ten, ktorý si chce dôstojne túto životnú etapu raz užiť, by sa preto mal zamyslieť nad návrhmi politických strán, s ktorými vstúpia do predvolebného súboja. Avanturisticky pôsobia najmä liberálne návrhy (inšpirované zrejme dogmou o obmedzení úlohy verejných financií), zahrňujúce podstatné zníženie rozsahu štátnej garancie za penzie a rozvoj súkromných penzijných fondov, ktorých klienti by mali šancu, a teda kapitálové zhodnotenie svojich úspor. Nehovorí sa však už o tých, ktorí na súkromné pripoistenie nebudú mať, alebo o riziku, že zvolený fond nedosiahne dostatočné výsledky či sa dokonca skončí povestným tunelom.

Politické strany idúce do volieb by pritom mali garantovať rešpekt k zákonným právam dôchodcov. Ponúka sa tiež postih neplatičov, využitie privatizačných zdrojov na penzie a štátne dlhopisy. Vládna ČSSD si je vedomá narastajúcej krízy penzijného systému i politickej výbušnosti námetov na jeho privatizáciu a liberalizáciu. Prichádza preto s myšlienkou kombinovať doterajší priebežne financovaný solidárny systém s evolučným navyšovaním zásluhovosti v systéme. Celé to však navodzuje skôr dojem použitia salámovej metódy maskujúcej ústup tlaku pravice na privatizáciu penzijného systému. Možno povedať, že pripravenosť dôchodkovej reformy je nízka.

(Jiří Dolejš, podpredseda KSČM, Právo, 23. 8. 2001)

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama