Podnikanie

Na Slovensku dostalo za posledných desať rokov množstvo prívlastkov, najmä nelichotivých. Jedni sa vyhovárajú na to, že táto forma ľudskej činnosti je ešte v plienkach, ďalší zasa rozprávajú o rozmáhajúcej sa korupcii, ktorá ho sprevádza.
Počet zobrazení: 1361

na Slovensku dostalo za posledných desať rokov množstvo prívlastkov, najmä nelichotivých. Jedni sa vyhovárajú na to, že táto forma ľudskej činnosti je ešte v plienkach, ďalší zasa rozprávajú o rozmáhajúcej sa korupcii, ktorá ho sprevádza. A nesmie chýbať slovo transformácia, ktoré má slúžiť ako ospravedlnenie všetkých negatívnych javov, ktoré sú v súčasnom podnikateľskom sektore prítomné. Málo je takých, čo si pri tomto slove nespomenú na privatizáciu a jej neslávne dôsledky. V ekonomike nie je nič horšie, ako odovzdať majetok niekomu, kto ho nevie spravovať.

Na mečiarovských privatizérov sa však dlho vyhovárať nedá. V hospodárskej oblasti nepodnikajú iba oni. Pridáva sa k nim množstvo malých živnostníkov či majiteľov spoločností rozličného druhu, ktorí k svojmu majetku prišli, takpovediac, bežnou cestou: tvrdo pracovali. Preto ich iste uráža, ak sa hádžu do jedného vreca s nepoctivými zbohatlíkmi.

Na stránky tohto čísla sme si pozvali dvoch zástupcov podnikateľského sektora - manažérov Martu Tomčíkovú a Vladimíra Raučinu. Prvá dáma pracovala pred rokom 1989 v Nafte Gbely, neskôr sa stala jej ekonomickou riaditeľkou. Sama hovorí, že Nafta ju vychovala a tamojšia práca ju veľmi bavila. Pripúšťa, že ako monopolný podnik požívala Nafta viacero výhod, spolupracovali s ňou silné spoločnosti, aj podnikanie sa zdalo byť ľahším. Zakladala a v súčasnosti je generálnou riaditeľkou akciovej spoločnosti AG Invest, no sama nie je jej spolumajiteľkou. Tvrdí, že chce robiť svoju prácu dobre a zachovať si objektívny a triezvy pohľad na veci. Svoje výkony si nechá náležite oceniť, ale o majetkový podiel zatiaľ neprejavuje záujem.

Okrem ekonomiky sa Marta Tomčíková venuje rozvoju ženského hnutia na Slovensku. Spomínam si na jej slová, ktoré odzneli v rámci stretnutia Združenia žien demokratickej ľavice: "Ak sa vypisuje konkurz na obsadenie miesta, väčšinou nasledovne: PRIJMEME sekretárku, účtovníčku, no HĽADÁME riaditeľa, obchodného zástupcu. My, ženy samotné, sa musíme usilovať o to, aby nás akceptovali ako rovnocenné partnerky." Ak totiž žena začne obhajovať svoju rovnocennosť s mužom, považujú ju za feministku, zakomplexovanú osobu alebo nedocenenú karieristku. A pritom ide iba o uznanie tých istých práv, povinností a odborných kvalít…

Vladimír Raučina začal s podnikaním ihneď po roku 1989. A to celkom progresívne - v oblasti informačných technológií. Výsledkom je spoločnosť s ručením obmedzeným Datalan, v súčasnosti už s holdingovou štruktúrou. Ani ľavičiari, ani pravičiari ho nechcú uznať celkom za svojho. Vraj pre jeho minulosť po novembri 1989, keď bol jedným z jedenástich členov ústredného výboru transformujúcej sa KSS. Nuž, ak si predstavíme, že k tomuto výboru sa viažu aj také mená ako Ján Kasper či Ladislav Krajňák, ktorí z hľadiska svojich podnikateľských aktivít ani zďaleka nepredstavujú staré štruktúry volajúce po návrate kolektívneho vlastníctva…

Vladimír Raučina je neúprosným kritikom súčasných pomerov. Jeho hlavná výhoda oproti iným kritizujúcim spočíva v predkladaní alternatívnych riešení. Má nápady a usiluje sa ponúknuť svoje návody. Napriek tomu návrat do politiky podmieňuje skupinou šikovných ľudí, ktorí dokážu meniť veci okolo seba. Tvrdí, že politikom v súčasnosti chýba osobná skúsenosť v oblasti práce s ľuďmi a ani jeden z nich nie je dobrým manažérom.

Po rozhovoroch s našimi hosťami som narazila na dve hlavné - okrem množstva ďalších - výhrady, ktoré majú k súčasnému hospodárstvu Slovenska: chýba mu dlhodobá vízia, či, ak chcete, stratégia a podnikateľské prostredie je zlé až deformované. Napokon, z ich slov môžete vycítiť, že vedia, o čom hovoria.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984