DEMOKRACIA: PRÁVO NA PARTICIPÁCIU

Počet zobrazení: 1260

Keď sa už raz presadilo právo na politickú participáciu, občania najrozvinutejších demokracií berú na vedomie fakt, že politická sféra teraz zahŕňa oveľa väčšiu sféru a spoločnosť ako celok. Politické rozhodnutia sú podmienené, dokonca určované tým, čo sa odohráva v sociálnej sfére. To je aj dôvod prečo demokratizácia politických záležitostí, ktorá sa uskutočňuje v parlamente, ide ruka v ruke s demokratizáciou spoločnosti. Teda je celkom možné mať demokratický štát v spoločnosti, kde väčšina inštitúcií, od rodiny až po školu, od firmy až po verejné služby, nie sú riadené demokraticky. Tu vyvstáva otázka, ktorá oveľa lepšie ako ktorákoľvek iná charakterizuje skutočnú situáciu v krajinách, pre ktoré je charakteristická politicky najrozvinutejšia demokracia: "Môže demokratický štát prežiť v nedemokratickej spoločnosti?"

Dnes, keď chcete indikátor vývoja demokracie vo vašej krajine, tak musíte vziať do úvahy nielen počet ľudí, ktorí majú právo hlasovať, ale aj miesta mimo tradičnej sféry politiky, kde sa realizuje právo hlasovať. Inými slovami, keď dnes chceme posudzovať vývoj demokracie v nejakej krajine, tak sa musíme pýtať nie "Kto hlasuje?", ale aj "O akých záležitostiach môžeme hlasovať?"

Autor je taliansky mysliteľ, autor knihy Štát, vláda, spoločnosť

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984