Hodnoty

Deväťdesiatin by sa bol 15. augusta 2009 dožil národný umelec akademický maliar profesor Orest Dubay, čestný člen L´Accademie delle arti del disegno vo Florencii a Accademie internazionale Tomasso Campanella v Ríme. Zomrel 2. októbra 2005. V súvislosti s nedožitými deväťdesiatinami sme tomuto čestnému predsedovi Klubu výtvarných umelcov a teoretikov usporiadali výstavu v Budapešti, ktorá mala zároveň tvoriť širší rámec rokovaniam predsedov vlád Maďarska a Slovenska.
Počet zobrazení: 2045
3009_36_37_O_Dubay_Foto_archiv_orezane-m.jpg

Deväťdesiatin by sa bol 15. augusta 2009 dožil národný umelec akademický maliar profesor Orest Dubay, čestný člen L´Accademie delle arti del disegno vo Florencii a Accademie internazionale Tomasso Campanella v Ríme. Zomrel 2. októbra 2005. V súvislosti s nedožitými deväťdesiatinami sme tomuto čestnému predsedovi Klubu výtvarných umelcov a teoretikov usporiadali výstavu v Budapešti, ktorá mala zároveň tvoriť širší rámec rokovaniam predsedov vlád Maďarska a Slovenska.

Orest Dubay si na prelome štyridsiatych a päťdesiatych rokov získal renomé ako pedagóg na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského (1948) a od vzniku Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (1949) pokračoval tam, na škole, ktorá odchovala viacero pozoruhodných výtvarníkov. Platí to v značnej miere najmä o grafikoch, ktorých dielo si získalo európsky a svetový ohlas. V rokoch 1968 – 1971, v zložitom období našich národných dejín, tam O. Dubay pôsobil vo funkcii rektora.

Meno a tvorba Oresta Dubaya sa spájajú s iniciatívami a hodnotami tvorby, ktoré sa inšpirovali civilizmom života jednoduchého človeka. Dubayovo dielo vzišlo vo výraznej miere z bratislavských reálií a podnetov, z historizujúcich zdrojov a ideálov odboja, z charakteristickej dubayovskej monumentality kompozície rúk a symboliky slnka, z komponovanej ľudskej postavy, nostalgie, vitality a pocitovosti. Známe sú jeho zakladateľské iniciatívy v ilustrátorskej tvorbe venovanej boju proti fašizmu, a tiež dejové, historizujúce a žánrové grafické cykly. Povestný je najmä čierno-biely syntetizujúci konštruktivistický grafický a motivický výraz, ktorý si v kontexte vývinu op artu získal ohlas aj vo svete a rešpektovali ho tak, ako kongeniálneho V. Vasarelyho.

Dubayova maliarska tvorba zo sklonku života spočíva v štylizovanej a snovej poetizovanej kráse voľnej a koponovanej krajiny, ale stavia i na kolorizme prírodného zážitku a zaujatia, na inšpirácii prírodného živlu, na obdobiach roka aj na vegetačnom oblúku premien. Jeho tvorba znamenala prielom aj pri uplatňovaní výtvarného umenia v architektúre (na Bratislavskom hrade, v Spišskej Novej Vsi, v Poprade, Prešove). Na sklonku života venoval svoje dielo Vlastivednému múzeu v Humennom.

Maliar a grafik Orest Dubay sa do povedomia výtvarnej obce na Slovensku zapísal ako významná osobnosť moderného výtvarného umenia Slovenska, ktoré malo okrem takých umelcov ako A. Warhol, V. Vasarely aj Oresta Dubaya.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984