Reklama
Reklama

Tri bieloruské slovenské knihy

Aby sa ľudia chápali, musia si rozumieť, vedieť sa dohovoriť, ak nehovoria rovnakým jazykom, musia navzájom poznať či spoznávať svoje jazyky. Pravda, Slováci a Bielorusi sa v podstate dorozumejú.
Počet zobrazení: 1335
ziva_voda1.jpg


Aby sa ľudia chápali, musia si rozumieť, vedieť sa dohovoriť, ak nehovoria rovnakým jazykom, musia navzájom poznať či spoznávať svoje jazyky. Pravda, my Slováci by sme si možno s Bielorusmi v bežnej kuchynskej či turistickej konverzácii rozumeli. Ale aby si rozumeli aj národy, poznali sa cez svoju kultúru, literatúru, umenie, na to musia byť ľudia, ktorí jazyk druhej krajiny ovládajú – a svojim spoluobčanom tie hodnoty druhého národa vedia sprístupniť.

Z tohto hľadiska je významným počinom vznik lektorátu slovenského jazyka na Bieloruskej štátnej univerzite v Minsku počas pôsobenia nášho veľvyslanca v tejto krajine Mariána Servátku. A aj dve publikácie o slovenčine, ktoré v Bielorusku vyšli krátkom čase.

Prvou je Krátka gramatika slovenského jazyka (2010), ktorej autorom je P. A. Raago. V Slove na cestu tejto učebnici slovenský veľvyslanec v Minsku píše: „Vydanie Krátkej gramatiky slovenského jazyka má svoj  význam pri zakladaní lektorátu slovenského jazyka na Bieloruskej štátnej univerzite. Gramatika poslúži budúcim poslucháčom slovakistiky i slavistiky, prekladateľom, tlmočníkom, ale aj širšej kultúrnej verejnosti.“


Druhou publikáciou je Bielorusko-slovenská konverzačná príručka (2011) – hovorník. Autormi Razmovnika - hovorníka sú A. M. Gizun a P. A. Raago a rovnako ako Krátku gramatiku ich vydalo vydavateľstvo Radijela plus. Príručka je určená Bielorusom, ktorí cestujú na Slovensko služobne, za oddychom a turistikou, ktorí sa zaujímajú o slovenský jazyk, históriu a kultúru. Sú v nej obsiahnuté najčastejšie používané slová, výrazy a frázy sústredené v tematických skupinách.

Napokon spomeňme  tretiu publikáciu viažucu sa k Slovensku, vlastne o Slovensku a tou je Živá voda Slovenska - Sprievodca po slovenských kúpeľoch. V roku  2012 ju vydalo minské vydavateľstvo Altiora. Kniha bieloruskej novinárky Ireny Goržankinovej slovom i obrazom - autorom prevažnej väčšiny fotografií je Š. Bronnikov - predstavuje šestnásť slovenských kúpeľov a sedem akvaparkov. Autorka v krátkych, ale hutných textoch približuje kúpeľné mestá, históriu kúpeľov, liečebné účinky vody, ale aj to, aké veľké postavy v minulosti služby kúpeľov využili. Navyše ponúka zaujímavosti z blízkeho okolia. Irina Goržankinová pri charakteristike Slovenska a jeho minerálnych prameňov píše: „Len si predstavte, na neveľkom Slovensku je vyše tisíca termálnych zdrojov. Také šťastie v Európe malo len ono. A Slovensko sa štedro delí o toto bohatstvo so všetkými.“

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama