Ján Nálepka - pocta a portrét

Výstava originálov výtvarných diel venovaná nedožitému stému výročiu narodenia významnej osobnosti boja proti fašizmu, brigádnemu generálovi in memoriam Jánovi Nálepkovi.
Počet zobrazení: 3669
busta J.N-001.JPG

V minulom roku usporiadali sme na pôde Múzea Veľkej vlasteneckej vojny rokov 1941 – 1945 v Kyjeve jednu z najvýznamnejších výstav slovenskej výtvarnej kultúry v zahraničí. Skutočne malo nesporne pozoruhodný význam, keď k výstavnému celku originálov výtvarných diel zo Slovenska pribudol samostatný muzeálny výstavný celok Ukrajinci v bojoch na slovenskom území. Vznikol tak výstavný diptych Spoločne v boji proti fašizmu. Považovali sme si za povinnosť a za česť napomôcť, aby sa tento výstavný celok zverejnil aj na Slovensku. Stane sa tak v historických priestoroch radnice v Banskej Bystrici (od 21. do 31. septembra 2012) a v rámci osláv 68. výročia Karpatsko-dukelskej operácie vo Vojenskom historickom múzeu vo Svidníku (od 6. októbra 2012 do 15. apríla 2013). Slovenský návštevník, ale aj naši odborní pracovníci, budú mať tak možnosť oboznámiť sa s ukrajinskými muzeálnymi fondmi, ktoré sa dotýkajú protifašistického odboja na našom území. Ukrajinský výstavný celok stavia aj na vzácnom, dosiaľ pre nás neznámom súbore kresebných portrétov ruských, ukrajinských a slovenských partizánskych veliteľov, ako aj na škiciach z partizánskych bojov a krajinárskych dobových záznamoch autora Borisa Kosteckého.

Výstava Slovenské umenie proti fašizmu, ktorú sme vo výstavných priestoroch tohto svetoznámeho múzea dejín 2. svetovej vojny otvárali dňa 9. septembra 2011, a ktorá sa tu konala až do konca novembra minulého roku, poskytla celkový obraz o autoroch, námetoch, symboloch a hodnotách v slovenskom výtvarnom umení vo vzťahu k podnetom 2. svetovej vojny, a to najmä z hľadiska hrdinského odkazu Slovenského národného povstania. Ponechali sme však pre budúcnosť tému a diela venované brigádnemu generálovi in memoriam (kpt.) Jánovi Nálepkovi. Stalo sa tak vo vedomí blížiaceho sa nedožitého stého výročia narodenia tohto nášho národného hrdinu a významnej osobnosti boja proti fašizmu v medzinárodnom meradle.

Výstava Ján Nálepka – pocta a portrét je do určitej miery naším darom Múzeu Veľkej vlasteneckej vojny rokov 1941 – 45 v Kyjeve. Platonickým darom, ktorý pripomína demokratickú doktrínu, na báze ktorej v historickom Československu (v 30-tych rokoch 20. storočia) Ján Nálepka pôsobil ako príťažlivý učiteľ šíriaci vzdelanie a ideály súžitia a láskavosti mladých ľudí. Tieto kvality a dimenzie dávneho odkazu môže a najlepšie vyjadruje vo výtvarnom umení žáner - portrét. Naša výstava prezentuje najznámejšie a najhodnotnejšie diela a riešenia autorov P. Bána (ktorý je známy súborom potrétov  v Ovruči), Ľ. Ilečka, T. Baníka, J. Kulicha a F. Šestáka. Kresebný portrét Ľudovíta Ilečka je portrétom výtvarníka, ktorý Jána Nálepku aj osobne poznal. Busta sochára T. Baníka  je v súčasnosti  exponovaná ako pomník v Rožňave. Hodnotný maliarsky portrét F. Šestáka tvorí súčasť súboru portrétov vytvorených pre Pedagogickú encyklopédiu Slovenska. Povedľa portrétnych snažení rozvíjal sa na Slovensku záujem o jazdecký pomník – vznikli štúdie a komorné plastiky autorov J. Pospíšila, A. Kiššákovej a Jána Kulicha. Výstava prezentuje tvorbu jedného z nich – Jána Kulicha, ktorého jazdecký pomník kpt. J. Nálepku bol od roku 1973 umiestený v Stupave, kde J. Nálepka učiteľsky pôsobil.  Na budúci rok, v čase výročia skonu, pripravuje sa opätovné exponovanie tohto diela na dôstojnom mieste v architektúre obce Stupava. Pripomeňme, že náš výstavný celok prezentuje aj porcelánovú vázu s podobizňou Jána Nálepku. Pochádza z Ovruče a ide o dar občanov mesta rodičom padlého hrdinu. Tento vzácny muzeálny predmet vlastní v súčasnom období Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi.

Významnú súčasť našej výstavy tvorí aj knižný fond s ilustráciami literárnych diel venovaných životným osudom a bojovej frontovej anabáze Jána Nálepku na Ukrajine. Literárne predlohy sú súčasťou slovenskej memoárovej a krásnej literatúry – ide o diela V. Šalgoviča, M. Krnu a Jozefa Nálepku. Pripomeňme však aj A. N. Saburova a známe vojnové memoárové dielo Tajomný kapitán venované J. Nálepkovi. Literárna predloha Vrátim sa živý Miloša Krnu bola viackrát sfilmovaná (Slovenská televízia, 1962 a film Zajtra bude neskoro, 1972). Naša výstava zverejňuje originál ilustrácie tejto knihy od maliara, národného umelca Júliusa Nemčíka. Ten vytvoril v druhej polovici 50-tych rokov 20. storočia rozsiahly súbor krajinárskych záznamov a figurálnych kompozícií, z ktorých koncipoval aj žánrové ilustrácie knihy Vrátim sa živý Miloša Krna. Výstava prezentuje aj viaceré knižné vydania tohto diela doma a v zahraničí.

Výstavný celok Ján Nálepka – pocta a portrét dotvárajú diela ďalších popredných slovenských výtvarníkov. Niektoré sú venované dávnym tragickým odkazom 2. svetovej vojny a ďalšie súčasnému životu Slovenska. Ide o diela významným slovenských maliarov, grafikov a sochárov – Vincenta a Ferdinanda Hložníkovcov, M. Jakabčica, S. Brezinu, Ľ. Zelinu, S. Harangozóa, J. Ondrisku, M. Lukáča.

Hodnotným a mimoriadne cenným prvkom výstavy je aj rozmerný gobelín Cesta oslobodenia. Ide o dielo autora Karola Drexlera, ktorý bojoval ako príslušník 1. Čs. armádneho zboru v ZSSR a toto dielo je skutočnou a autentickou autorskou epopejou a spomienkou. Dielo je z vlastníctva Národnej rady Slovenskej republiky.

PhDr. Ladislav Skrak, je kurátor výstavy a predseda Klubu výtvarných umelcov a teoretikov

FOTOGAGÉRIA:

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Komentáre

Obrázok používateľa Anonymný
#1
(neuvedené)
26. september 2012, 02:50
V mene Klubu generálov SR si dovoľujeme poďakovať za uvedený príspevok (článok) a svojím malým dielom sa k nemu pripojiť v rámci vybudovania pamätníka slovenským vojakom v meste Ovruč zahynuvším na Ukrajine v rokoch 1941 - 43. K tomu poskytujeme článok, ktorý bol uverejnený na stránke ministerstva obrany SR. O V R U Č - 15. 9. 2012 Nikomu zo skôr narodených netreba vari vysvetľovať, čo pre vojenské dejiny Slovenska a jeho ozbrojené síly symbolizuje mesto OVRUČ. Asi každému sa ihneď vybaví legendárny kapitán, dnes už brigádny generál in memoriam Ján NÁLEPKA a partizáni, ktorí dezertovali z okupačných slovenských jednotiek podporujúcich ofenzívu nemeckých síl v ťažení v Sovietskom zväze. Títo hrdinovia majú oprávnené zásluhy na boji za našu slobodu a nehynúce miesto aj v pamätníkoch, čestných názvoch a na nejednej stránke v učebniciach dejepisu na školách. Ale popri týchto vojakoch - hrdinoch, na východnom fronte padli desiatky ba stovky slovenských vojakov, ktorí nemajú pamätníky a dokonca nemajú ani svoj oficiálny cintorín, alebo označený hrob v ruskej či ukrajinskej zemi. Odkryť aj túto stránku našej vojenskej histórie a pripomenúť živým aj týchto vojakov sa podujal Klub generálov Slovenskej republiky prostredníctvom generála NAĎOVIČA, za výdatnej pomoci Ministerstva vnútra SR a pri podpore Ministerstva obrany a zahraničných vecí. Výstavbe pamätníka slovenským obetiam na Ukrajine venoval Klub generálov veľa energie a finančných prostriedkov, aby mohol dňa 15. 9. 2012 odhaliť v ukrajinskom meste OVRUČ naozaj dôstojný monument našim vojakom padlým na tomto ďalekom území. Vzhľadom na to, že v súčasnosti sa pripravuje širší materiál na zverejnenie, ktorý zaznamenáva podrobne celý priebeh cesty predstaviteľov KG SR na Ukrajinu, preto len stručne a orientačne : Klub generálov SR pozval na odhalenie pamätníka partnerské organizácie v Slovenskej republike a zabezpečil nielen autobus cestou ministra obrany, ale aj ubytovanie a stravu počas cesty. Cesty sa zúčastnili zástupcovia ministerstva obrany, ministerstva vnútra, ministerstva zahraničných vecí vedení veľvyslancom na Ukrajine pánom HAMŽÍKOM, Zväzu vojakov, Zväzu protifašistických bojovníkov, Únie vojnových veteránov, UN veterán Slovensko, Zväzu dôstojníkov Rakúska, České obce legionářské a samozrejme členovia Klubu generálov SR, menovite generáli Blanárik, Naďovič, Gaplovský, Mečár, Mikluš, Horský, Bartko, Krištofovič. Je treba otvorene poďakovať všetkým zainteresovaným, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii tejto jedinečnej aktivity a oceniť skutočnosť, že aj v ekonomických podmienkach ktoré v súčasnosti v našej spoločnosti panujú, sa podarilo vybudovať pamätník - dielo, ktorého ľudská aj umelecká dimenzia bude odkazom aj pre ďalšie generácie. (tiež na http://www.mod.gov.sk/mesto-ovruc-ako-sucast-slovenskej-vojenskej-historie/) S pozdravom generálmajor v.v. Ing. Marián MIKLUŠ

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984