Umelecká intimita

Výstava súborov fotografií Intimita a Hotel, poslucháčky katedry kulturológie Filozofickej fakulty Konštantína Filozofa v Nitre Lenky Lukačovičovej (*1987) v kníhkupectve Artfórum v Trnave bola začiatkom tohto roka ďalším podčiarknutím kvality jednej z našich vysokých škôl.
Počet zobrazení: 2068
1209_14_Lenka_Lukacovicova_AutoportretCB-m.jpg

Výstava súborov fotografií Intimita a Hotel, poslucháčky katedry kulturológie Filozofickej fakulty Konštantína Filozofa v Nitre Lenky Lukačovičovej (*1987) v kníhkupectve Artfórum v Trnave bola začiatkom tohto roka ďalším podčiarknutím kvality jednej z našich vysokých škôl. Súbor Lukačovičovej umeleckých fotografií s názvom Hotel vznikol v prostredí jednoduchej ubytovne. Farebnosť a hravosť dielok nás vtiahla do imaginárneho prostredia, v ktorom sa aktéri ocitli len náhodne a na chvíľu. Fotografka ich zaznamenala s prejavmi ich pocitov. Jej fotografie založené na neopakovateľnom momente sú dôkladne premyslené a inscenované, a to i napriek tomu, že vznikajú spontánne, v okamihu rýchlo a s ľuďmi, ktorí sa akoby náhodou ocitli práve na tom istom mieste ako fotografka. Nejde o reportáž, ale viac o isté manifestovanie vlastnej prítomnosti.

Do istej miery platí, že technicky dobrú fotografiu dnes vie urobiť takmer každý. Aj sa doučiť nutné remeselné a technické poznatky. Ale vytvoriť fotoaparátom sofistikovaný, neopakovateľný, originálny a hĺbavý výtvarný – umelecký – obraz vie len málokto. A práve to sa Lukačovičovej podarilo v súbore Intimita. Je koncipovaný a traktovaný na báze niekoľkých expozícií. Intimita ako vlastný vnútorný svet, jemnosť, tajomnosť ženského tela sú tu zakomponované do jednotlivých obrazov usporiadaných pravidelne, symbolizujúco, ale aj dynamicky nepravidelne tvoriac harmóniu a pôsobivosť lyrických obrazov a príbehu. Jednotlivé obrazy zo súboru Intimita sú tvorené synergicky a primerane ľudskej podstate, ale aj citlivo a premyslene, s pôvabom a prirodzenou ženskou rafinovanosťou.

Lenka Lukačovičová, ktorá sa venovala aj takým námetom ako Portrét duše, Architektúra mesta, ale aj fotografickému dokumentu pod vedením slovenských a zahraničných odborníkov R. Kačana, Ľ. Stacha, J. Darwella a P. Eronena, získala v roku 2005 v súťaži Trnavský objektív cenu za cyklus Voda (v celoštátnej súťaži AMFO a DIAFOTO to bola v kategórii 16- až 21-ročných účastníkov súťaže jediná udeľovaná cena). V roku 2006 dostala cenu za cyklus V Meste počas depresie a v roku 2007 tretiu cenu na DIGITAMFOTO v Galante.

Popri ročnom štúdiu na Pražskej fotografickej škole, letnej škole Domu fotografie v Poprade a v Liptovskom Mikuláši, Dielni digitálnej fotografie v Letave, ktoré navštevovala, podčiarkla výstavou v Artfóre predovšetkým kvality svojej alma mater v Nitre, ktorej bude nepochybne robiť dobré meno aj pri ďalšom štúdiu v Záhrebe.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984