Kulich, Klimčák, Cyril a Metod vo výtvarnom umení

Tri výstavy k cyrilo-metodskému jubileu
Počet zobrazení: 7074

kulich_skladacka.jpg

Ako prvú sme 27. júna 2013 otvorili  na Ľupčianskom hrade stálu expozíciu diela národného umelca, prof., akad. sochára Jána Kulicha, ako aj príležitostnú výstavu ako výber jeho diel venovaný cyrilo-metodským podnetom a významným osobnostiam slovenského literárneho vývinu. Vernisáže sa zúčastnili exprezident SR Rudolf Schuster, predseda Bansko-bystrického samosprávneho kraja Vladimír Maňka, štátny tajomník Ministerstva kultúry SR Ivan Sečík, ako aj predseda Matice slovenskej Marián Tkáč. Zábery z vernisáže na Ľupčianskom hrade, na ktorej sa zúčastnili aj ďalšie významné osobnosti kultúrneho života Slovenska, prinášame vo Fotogalérii.

Hostiteľ Vladimír Soták, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Železiarní Podbrezová uviedol účastníkov vernisáže do priestorov, v ktorých sa nachádzajú. Železiarne v roku 2002 kúpili chátrajúci Ľupčiansky hrad, národnú kultúrnu pamiatku. Vznikol v 13. storočí ako strážny hrad na obchodnej ceste Via Magna spájajúcej východnú a strednú Európu. Železiarne investovali do archeologického a architektonického výskumu, ako aj do práce reštaurátorov. V roku 2007 sprístupnili verejnosti prvé časti Ľupčianskeho hradu. V roku 2008 ich úsilie ocenilo Ministerstvo kultúry SR udelením ceny Fénix v súťaži Kultúrna pamiatka roka za rekonštrukciu hradnej kaplnky datovanej z roku 1608. Upravené priestory dolného Hradu slúžia dnes na rôzne spoločenské, kultúrne a firemné podujatia, ako aj na svadobné obrady.

„Koncom leta minulého roku,“ uviedol Vladimír Soták, „pribudla ďalšia obnovená súčasť Hradu – Rubigallova veža, ktorá svojou impozantnosťou poskytla dôstojný priestor pre výber z diela národného umelca, akad. sochára prof. Jána Kulicha. Skutočne si považujeme za česť, ak dnes môžeme slávnostne odovzdať našej verejnosti ďalšiu hodnotu – stálu expozíciu jeho sochárskej tvorby. Verejnosti bola sprístupnená už 23. októbra minulého roku. V súčasnosti ju dopĺňa výstavná časť venovaná 1 150. výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy. Dotvorenie Ľupčianskeho hradu o diela majstra Kulicha považujeme za našu priateľskú a samozrejmú, ale aj doslova vlasteneckú povinnosť. Náš rodný kraj a Horehronie, naše slávne dejiny a historický odkaz tohto osobitne vzácneho územia, ale aj rázovitosť a krása života nášho vzdelaného národa a prostého ľudu, našli a majú v dielach majstra Jána Kulicha svoje neprekonateľné vyjadrenie.“

 

klimcak.jpg
Dňa 2. júla 2013 o 16.00 sme otvorili v Dvorane Ministerstva kultúry SR bilančnú výstavu výtvarnej tvorby majstra Mikuláša Klimčáka, ktorá tu potrvá predbežne do 31. júla 2013. Predpokladáme, že sa podarí predĺžiť dobu trvania výstavy, ktorá predovšetkým sumarizuje a v čase výročia atraktívne a s úctou zverejňuje vrcholné diela tohto nestora a vari najvýznamnejšieho tvorcu cyrilo-metodských tém v slovenskom výtvarnom umení.
 

odkaz_1.jpg
Napokon 2. júla 2013 o 17.00 hod. sme otvorili v Justiho sieni Primaciálneho paláca výstavu Posvätný odkaz – Cyril a Metod v slovenskom výtvarnom umení. Výstavný celok, ktorý úspešne obstál na doterajšej svojej púti Slovenskom (Nitra, Levice, Rimavská Sobota, Prievidza, Banská Bystrica, Snina) je kompletizovaný o ďalšie diela najvýznamnejších tvorcov témy a o diela zo štátnych a galerijných zbierok. Výstavu v Bratislave spoluotvárali viceprimátor Bratislavy Ján Budaj, predseda Matice slovenskej Marián. Výstava prezentuje o. i. diela P. M. Bohúňa, M. Benku, Ľ. Fullu, T. Bártfaya, K. Patakiovej, V. Hložníka, E. Zmetáka, J. Kulicha, M. Polonského, S. Harangozóa, S. Mikuša, S. Dusíka, atď.

Dovoľujeme si dať tieto hodnotné výstavy a podujatia do pozornosti slovenskej kultúrnej ľavice, resp. srdečne pozývame na prehliadku vrcholných diel a vzácností slovenských výtvarných tradícií.

(Autor PhDr. Ladislav Skrak, kurátor všetkých troch výstav, je predseda Klubu výtvarných umelcov a teoretikov a predseda Výtvarného odboru Matice slovenskej)

FOTOGALÉRIA
z otvorenia výstavy národného umelca Jána Kulicha na Ľupčianskom hrade

Foto: ANNA NOCIAROVÁ, MÁRIA MOLČANOVÁ, LADISLAV SKRAK

01_pohlad_rv_-_2.jpg

1-img_2374.jpg

02_pohlad_rv_-_1.jpg

03_img_3307.jpg

04_img_3329.jpg

05_img_3338.jpg

06_img_3343.jpg

07_img_3361.jpg

08_img_3368.jpg

09_img_3382.jpg

10_img_3391.jpg

11_img_3396.jpg

12_img_3413.jpg

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Komentáre

Obrázok používateľa Sinibaldi
#1
Francesco Sinibaldi
13. august 2013, 18:10

Transient memory.

 

If a fine

leaf appears

in the heart

of the country

I can see, near

a glimmer, a

delicate white

dream.

 

Francesco Sinibaldi

Obrázok používateľa Sinibaldi
#2
Francesco Sinibaldi
12. september 2013, 18:20

In a fine time.

 

In a limpid

perception the

first intuition

appears like

a white shade

near an intense

idea.

 

Francesco Sinibaldi

 

Comme l'hirondelle.

 

Un son dans

l'immensité,

un souffle de

poésie où la

neige disparaît

avec la douceur

d'une rime

fugitive.

 

Francesco Sinibaldi

 

Obrázok používateľa Sinibaldi
#3
Francesco Sinibaldi
26. september 2013, 17:31

En el canto del viento.

 

El rocio

en el candido

viento, una

fresca poesía

donde el sol

pasajero describe

el morir de una

hoja de otoño.

 

Francesco Sinibaldi

 

 

La clarté des passions.

 

Le sens,

l'amour qui

revient dans

l'aube d'un

poème, l'automne,

la tendresse,

le chant du

matin....

 

Francesco Sinibaldi 

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984