Výstavy výtvarnej tvorby k 70. výročiu SNP

Počet zobrazení: 5382


skladacka_bb.jpg
Z bulletinu k výstave.

e_banska_bystrica.jpgZ vernisáže v Banskej Bystrici, zľava primátor mesta Vladimír Gogola, Jana Borguľová, kurátor výstavy PhDr. Ladislav Skrak a predseda SZPB Pavol Sečkár.

Akad. sochár Mikuláš Palko pri dielach zosnulého súpútnika, grafika Marcela Dúbravca.

d_-_akad._sochar_mikulas_palko_na_vernisazi_vystavy_v_b._bystrici_-_diela_zosnuleho_suputnika_grafika_marcela_dubravca_.jpgVýstavy originálov výtvarných diel k 70. výročiu Slovenského národného povstania sa konajú, žiaľ, v skrátenom režime. Dňa 12. augusta 2014 sme otvárali prvý výstavný celok koncipovaný pre banskobystrické prostredie. Výstava v priestoroch historickej radnice mesta Banská Bystrica potrvá do 3. septembra 2014. Uskutočňuje sa vďaka domovským právam, ktoré nášmu Klubu a iniciatívam Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov poskytol p. primátor mesta V. Gogola. Banskobystrický celok stavia o. i. na dielach poskytnutých Stredoslovenskou galériou v B. Bystrici, pričom pripomína výtvarníkov-povstalcov banskobystrického pôvodu, resp. účinkovanie výtvarníkov v srdci povstania: Š. Bednára, V. Chmela, J. Paľa, F. Juríka, žijúceho  V. Remeňa, J. Baláža, K. Kállaya, ako aj slávne diela a osobnosti – portréty K. Šmidkeho, L. Novomeského, L. Svobodu, A. Dubčeka, resp. autorov ako J. Kulich, O. Dubay, T. Baník, L. Guderna, V. Hložník, Ľ. Goga, M. Dúbravec, Ľ. Zelina, Z. Hložníková, S. Harangozó a iných. Súčasť výstavného celku tvoria štúdie pamätníkov – vo Zvolene, v Skýcove, v Bratislave (K. Šmidke).

skladacka_ba.jpg c_-_dcera_majstra_f._zvarika_barbora_pred_vitrinou_so_skicami_z_obdobia_posobenia_frontoveho_divadla_a_vazenia_.jpg
Z bulletinu k výstave.

Dcéra majstra Františka Zvaríka Barbora pred vitrínou so škicami z obdobia jeho pôsobenia vo Frontovom divadle a väznenia.

a_-_vernisaz_vystavy_na_pode_nr_sr_-_predseda_szpb_ing._p._seckar_phd._pri_otvaracom_prihovore_povedla_p._e._lassakova.jpgZ vernisáže na Bratislavskom hrade: podpredsedníčka NR SR Jana Laššáková a predseda SZPB Pavol Sečkár pri otváracom príhovore.

Bratislavský výstavný celok, ktorý nesie rovnaký názov Slovenské národné povstanie vo výtvarnom umení (s akčným podtitulom Slovenské umenie proti fašizmu), mal svoju slávnostnú vernisáž dňa 14. augusta a výstava sa koná na Západnej terase bratislavského Hradu. Výstavu otvárali pospolu predseda SZPB  Ing. P. Sečkár, PhD. a podpredsedníčka Národnej rady SR JUDr. E. Laššáková. Výstavy sa konajú pod záštitou predsedu Národnej rady SR  P. Pašku. Výstava na bratislavskom Hrade potrvá do 31. augusta 2014. Aj tento výstavný celok sa opiera o galerijné a múzejné fondy – Galérie mesta Bratislavy, Mestského múzea v Bratislave, Múzea židovskej kultúry SNM a Národnej rady SR. Pripomeňme mená klasikov témy a aktívneho boja v Povstaní – Š. Bednár, A. Hollý, I. Weiner Kráľ, V. Hložník, J. Kostka, R. Pribiš, pričom výstavný celok prezentuje aj ďalšie vzácnosti – škice Františka Zvaríka z obdobia jeho pôsobenia vo Frontovom divadle a v období väznenia. Sú tu však aj mnohé iné vzácnosti, ako aj reprezentatívne zastúpenie slávnych mien – M. Benka, Ľ. Fulla, L. Guderna, V. Hložník, J. Nemčík, O. Dubay, M. Medvecká, F. Reichentál, F. Gibala, J. Baláž, K. Drexler, M. Jakabčic, F. Hložník, A. Trizuljak, M. Gašpar, J. a Š. Alexy, ďalej súbor štúdií portrétov a pamätníkov SNP a oslobodenia, samostatný tématický blok ako pocta (Ján Nálepka), pričom excelujú tu aj tí žijúci (mladší), ako I. Schurmann, J. Kulich, M. Rašla, J. Jankovič, Š. Bobota, M. Palko, Ľ. Zelina, Z. Hložníková, S. Harangozó, M. Medúz a autori hodnotnej pôvodnej memoárovej, politickej a umenovednej literatúry ako M. Krno, A. Dubček, T. Štraus a ďalší.

Z pozície kurátora týchto výstav odporúčam využiť vzácnu príležitosť napojiť sa z číreho prameňa povstaleckej výtvarnej tradície.

Autor, PhDr. Ladislav Skrak, je predseda
Klubu výtvarných umelcov a teoretikov a kurátor výstav


01_-_stefan_bednar_-_mrtvy_partizan_studia_-_gvas_1946.jpg
Štefan Bednár: Mŕtvy partizán, štúdia – gvaš, 1946.

02_jan_ilavsky_spomienka_na_snp_partizan_olej_1976.jpgJán Ilavský: Spomienka na SNP /Partizán/, olej 1976.

Jaroslav Knil: František Zvarík, olej
.
f._zvarik.jpg
08_-_jan_palo_-_banska_bystrica_olej_1980.jpg
Ján Paľo: Banská Bystrica, olej, 1980.

09_-_karol_drexler_-_cesta_oslobodenia_-_gobelin_majetok_kancelarie_narodnej_rady_sr.jpg
Karol Drexler: Cesta oslobodenia, gobelín.

10_-_jan_kulich_-_ustredna_plastika_pamatnika_snp_v_bratislave_studia_-_bronz_1974.jpg11_-_frano_gibala_-_navrat_do_vyvrazdenej_obce_studia_pamatnika_snp_v_tokajiku_bronz_1956.jpg

Ján Kulich: Ústredná plastika Pamätníka SNP v Bratislave, štúdia – bronz, 1974, vľavo.                 
Vpravo: Fraňo Gibala: Návraty do vyvraždenej obce, štúdia Pamätníka SNP v Tokajíku, bronz 1956.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984