Reklama
Reklama

Tak, takto teda nie, pán prezident!

Počet zobrazení: 4595

Bonmot je vtipný výrok, slovná hračka na nejakú vec, udalosť či osobu. Ak je vtipný či trefný, určite sa mnohí nad takýmto výrokom úprimne pousmejú. To, čo vyslovil, aj keď nepriamo na adresu A. Dubčeka český prezident M. Zeman, však nebolo ani vtipné, ani trefné. Naozaj neviem pochopiť, čo ho viedlo k tomuto dehonestujúcemu výroku. Je to o to smutnejšie, že to bolo vyslovené na adresu človeka, ktorého si na Slovensku vážime práve pre jeho statočnosť, rozvahu, úprimnosť a čestnosť.

Česko aj po rozdelení je našim najbližším spojencom, priateľom, krajinou s ktorou máme a aj chceme mať veľa spoločné. To však neznamená, že nás môže ktokoľvek urážať a ponižovať. Dubček je naším symbolom, o ktorom sa učia naše deti ako o výraznej osobnosti našich dejín. Čo si asi teraz naša mladá generácia má myslieť o tejto naozaj jedinečnej osobe našich dejín, keď ho takto zosmiešnil, ponížil prezident nášho, takmer bratského štátu? No a pre mňa úplne nepochopiteľné a doslova od neho provokačné, že to vyslovil v prítomnosti nášho premiéra, ktorý si, ako ho poznám, nesmierne váži a ctí osobu A. Dubčeka. Robert Fico si musel v krátkom čase už druhýkrát pretrpieť niečo, pri čom, ako sa hovorí, „otvára sa nožík vo vrecku“.

Toto všetko si mal pán prezident uvedomiť skôr, ako niečo také vyslovil. Navyše, dobre a ľahko sa niečo hodnotí a kritizuje po takmer polstoročí. Sám by som veľmi rád vedel, ako by sa v tých časoch zachoval p. Zeman, keby bol v pozícii p. Dubčeka. Bola úplne iná doba a bolo treba konať okamžite a veľmi rozvážne. Vtedy nebol čas na bonmoty, urážky a znevažovanie iných. Vtedy možno išlo aj o život, dnes len o to, či bude ďalej prezident prezidentom. Osobne to beriem ako nesmierne poškvrnenie mena i pamiatky p. Dubčeka. Veľmi by som si prial, aby sa p. Zeman postavil k svojmu nezmyselnému a provokačnému výroku ako vyspelý štátnik, alebo aspoň ako chlap. Aby sa za svoje slová predovšetkým nám Slovákom ospravedlnil, ale nie úrovňou svojich bonmotov. Tie nech si šetrí a zameriava na svoju krajinu a jej obyvateľov.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Blogy a statusy