Reklama
Reklama

Najčítanejšie

Vincent Šikula v zápase o dôstojnosť človeka

Často musí ubehnúť veľa dlhých rokov, kým ucho dozrie na prijatie
nejakého príbehu. Franz Kafka

Pred voľbou menšieho zla

Reforma verejnej správy začína mať jasnejšie kontúry. Máme za sebou
prvé dejstvo volieb do samosprávnych orgánov Vyšších územných celkov
(VÚC). Ešte to málo voličov, ktorí prišli k volebných schránkam

Časopis ako kniha
PDF_obalky_na_stranu_38-m.jpg

Aj tak by sa dal stručne charakterizovať Kino-Ikon s podtitulom Časopis
pre vedu o filme a pohyblivom obraze. Má podobu knihy, vydáva ho Asociácia
slovenských filmových klubov spolu s Vysokou školou múzických umení v

Trnavské literárne slávnosti vo vreckovom vydaní
P4245328-m.jpg

Trnavský literárny klub je najväčší na Slovensku a v uplynulých dvoch
rokoch vo veľkom štýle hostil dlhú a kvalitnú prehliadku našich
literárnych klubov. Tretí ročník Trnavských literárnych slávností sa

Plyn – dobrý sluha...
vyrezCB-m.jpg

Zemný plyn sa ako energetické médium u nás využíva pomerne krátko –
približne sto rokov. Naša závislosť od neho je daná čiastočne
prírodnými podmienkami (slovenské prírodné zásoby sú skôr

Oddaní kazatelia

Desiateho decembra uplynú dva roky od smrti Augusta Pinocheta. Zároveň
uplynie šesťdesiat rokov od prijatia Deklarácie ľudských práv
Organizáciou spojených národov. V súvislosti s výročím niektorí

Televízia deťom

Prvý program Slovenskej televízie (ale nezaostáva za ňou ani STV 2), sa
prekonáva vo svojom vysielaní pre deti a mládež počas školských
prázdnin. Prekrásne programy od rána do popoludnia pre deti a mládež v

V duchu otvorenosti

Súhlasím s pánom hovorcom SDĽ, keď v SLOVE 6/2000 píše, že vývoj za
posledných desať rokov "priniesol obrovské sociálne krivdy, rozsiahlu
korupciu vo všetkých oblastiach, doteraz nepoznanú chudobu, zločinnú

Anketa: Neexistovala iná alternatíva

Pri rozlúčke s 20. storočím nepochybne budeme svedkami, že pri jeho
hodnotení bude reč najmä o dvoch svetových vojnách, ktoré spôsobili o.
i. pád solídnych ríš a vznik nových štátnych útvarov. Medzi udalosti

Existujú proeurópski Angličania?

Európska únia nedávno oslávila päťdesiatku. Vo väčšine členských
krajín je podpora Únie relatívne vysoká aj napriek všetkým
sťažnostiam na byrokraciu či demokratický deficit. Nápadnou výnimkou je
Veľká Británia.

Kto ohrozuje Latinskú Ameriku?

Návrhy Mimoriadnej konferencie o hemisférickej bezpečnosti, ktorá sa
tento mesiac uskutočnila v Mexiku, obsahujú niektoré konkrétne
myšlienky, nad ktorými sa oplatí na chvíľu zamyslieť.

Silné kafe

To sme sa zasa pekne vyfarbili. Správa Telo a duša: Násilné sterilizácie
a ďalšie útoky na reprodukčnú slobodu Rómov na Slovensku dvoch
ľudskoprávnych nevládnych organizácií nastavila neľútostné zrkadlo.

Stránky