Archív článkov

Naliehavé, až trýznivé pocity v čitateľovi vyvoláva nová kniha Antona Blahu Manderla a Modrý Maurícius (Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2015), rovnako tak naliehavé, no aj nezodpovedané otázky o povahe justície, o pravde, práve a spravodlivosti, o povahe zákonov všeobecne, no aj o osobných, ľudských vlastnostiach právnikov a tých, ktorí spravodlivosť...

Vznik nového románu Ľuboša Juríka  Alexander Dubček / Rok dlhší ako storočie (Matica Slovenská, Martin 2015) mal nesporne zaujímavé pozadie. Autor ho na pokračovanie uverejňoval na stránkach internetového časopisu SLOVO a vyzval na spoluprácu pri dokončovaní románu čitateľskú verejnosť. Tento interaktívny prístup by mal výrazne prispieť ku kvalite románu, pretože zvolená...

„Názory na zväzáckú minulosť sú dnes rôzné. Až diametrálne! Rovnako ako je zaujem veci objasnit´, je zaujem veci zamlčat´. Je pravda aj to, že nie každému dnes vyhovuje prihlásit´sa ku svojej zväzáckej minulosti. A nie  iba k zväzáckej. Mnohí, akoby by trpeli amnéziou, patologickou poruchou pamäti. V životě však platí, že čo sa stalo, už sa neodstane.“
(Slova z ...

George Friedman: Ohniská napätia. Na prahu krízy v Európe | Michal Horský: Politické hry | Martin Škabraha: Vyhnáni do ráje. Poslední člověk Terrence Malicka | Gejza Vámoš: Hrušovianski hriešnici | Viktor Pelevin: S.N.U.F.F. | Maxim D. Šrajer:  Bunin a Nabokov. Príbeh súperenia

George Friedman: Ohniská napätia. Na prahu krízy v Európe


...Prvé tohtoročné dvojčíslo Literárneho týždenníka 1 – 2/2016 uverejňuje informácie o novej tvári časopisu – jeho tematickom a obsahovom zameraní, výtvarných a grafických zmenách v roku 2016, ktoré sa už premietajú aj v najnovšom vydaní LT – s ústrednou témou KULTÚRA V EKOLÓGII, EKOLÓGIA V KULTÚRE. Časopis prináša INOVOVANÉ LOGO Literárneho týždenníka – STROM (...

1. 1. – 11. 1. 2016


REDAKCIA: Stručná bilancia Slova za rok 2015 (1. 1.)
REDAKCIA: Kniháreň - január 2016 (2. 1.)
RUDOLF SLEZÁK: Pokračovanie Tichého Donu... (2. 1.)
BRANISLAV FÁBRY: Humanitárna katastrofa a utečenecká kríza v Jemene (2. 1.)
OSKAR KREJČÍ: Rok 2016 – nejistota a falešní proroci (3. 1.)
VLADIMÍR BLAHO: Nielen o darčekoch (3. 1.)
ZBYNĚK FIALA:...

Nejdem tu kázať o tom, že zmyslom vianočných sviatkov nie je bezhlavé nakupovanie a predbiehanie sa v množstve a kvalite darčekov, ktorými obdarúvame svojich blížnych. Koniec koncov už pred rokom 1989, kedy religiózny charakter Vianoc bol potlačený, sa tieto označovali ako sviatky rodiny. Prirodzene nie tej svätej, ale ľudskej. Lásku k svojim blížnym však môžeme...

Alexander Matuška: O duchovnom kolaborantstve | Miroslav Bárta, Martin Kovář, Otakar Foltýn: Povaha změny. Bezpečnost, rizika a stav dnešní civilizace | Eva Halušková, Jozef Božík: Chudoba – spoločenské súvislosti a sociálne politiky na jej odstránenie | Dambisa Moyová: Kterak Západ zbloudil | Robert Nozick: Anarchie, stát a utopie

Alexander Matuška: O duchovnom...

Vydavateľstvo Pavla Stana PostScriptum priviedlo na svet ďalšiu knihu „zahraničného“ Slováka Gregora Papučka: Jesenná, s podtitulom Básne a preklady. Autor a vydavateľ si už dlhšiu dobu rozumejú, nie je to prvá spolupráca, dúfam, že ani posledná. Jeden i druhý majú moje sympatie. Spomínanú knihu aj jej autora, na snímke vľavo, predstavil začiatkom novembra 2015 vydavateľ...

Ruský prozaik Jurij Poľakov (1954) sa už nášmu čitateľovi predstavil svojimi dvoma knihami. Po románoch Kozľa v mlieku a Kráľ dubákov prichádza s tretím titulom – románom Nebo padlých (Marenčin PT, 2014, preložil Ján Štrasser). Kto sa začítal do jeho predošlých románov a vedel v nich nájsť a oceniť tie najlepšie autorove schopnosti – vytvorenie silného, pútavého príbehu...

Možno novú mladú generáciu už ani nie, ale aspoň tých, čo stáli pod novembrovými tribúnami, meno pri notoricky známom citáte v titulku zarazí: omyl či pokus o manipuláciu, znevažovanie ikony?

Český novinár, publicista a spisovateľ Zdeňek Hrabica v rozhovore s Rudolfom Gallom Píš, ako (ich, to) poznáš, uverejnenom v Slove 27. novembra 2015, na poslednú otázku...

Jiří Přibáň, Václav Bělohradský et al.: Lidská práva: (ne)smysl české politiky? | Michael Augustín (ed.): Eseje o sociálnom občianstve | Jozef Špaček: Nepovinné čítanie | Antonín Jaroslav Liehm: Názory tak řečeného Dalimila

Jiří Přibáň, Václav Bělohradský et al.: Lidská práva: (ne)smysl české politiky?
 

Autoři: Petr Agha, Václav...

Nadšenie nie je nepodobné zaľúbeniu: vedomie zaplavia endorfíny a človek pocíti šťastie. Aj po rokoch naň spomína ako na stav vybočenia zo sivej (hmoty mozgovej) do všetkých farieb dúhy.

Aj v dejinách bývajú okamihy čistého citu (zaľúbenia), no i omnoho dlhšie obdobia triezvenia. Aj o jednom, aj o druhom vznikajú príbehy a rodia sa mýty. Už nikdy nikto nevie...

„... mnohé hodnoty sa váľajú v troskách, v neslýchaných besoch života ohrozujeme podstatu bytia, našu civilizáciu. Infekt mamony je neobyčajne agresívny, mámivo vábny, neskutočne rýchlo sa spredmetňuje v hlavách ľudí. Nepochybne aj preto, že si nectíme kultúru a tradície našich predkov, korene, z ktorých sme vyrastali, ktoré sa odovzdávali z generácie na generáciu a ...

Vídame ich – vypreparované ženy, podobné jedna druhej, lebo prešli rovnakým skalpelom, chlapíkov vždy jemne podpitých a silne alfa samcových. Hovoria si smotánka.

A tu prišiel jeden nápadne nenápadný muž s nápadne nápaditou ženou a celé to obrátili: za smotánku vyhlásili psa!

Silvia Lispuchová je novinárka, má tú...

Jan Keller: Odsouzeni k modernitě. Co hledá sociologie a našla beletrie | Ondřej Lánský: Je třeba zavrhnout liberalismus? K jednomu problému modernity | Zdeněk Hrabica: Tváře bez retuše | Petr Žantovský: Mediální manipulace a krize v České televizi v roce 2000

Jan Keller: Odsouzeni k modernitě. Co hledá sociologie a našla beletrie


Kniha...

„V rodisku vlastne hľadáme stratený svet, ako hľadači snov, ako nejaká ,čakárenská‘ generácia. Ustavične na niečo čakáme: najprv sme čakali na chvíle, keď zvonce  ukončia vyučovanie, neskôr na skončenie vojny, maturitu, kedy sa dostaneme na vysokú školu... Čakali sme na vybudovanie socializmu. A dnes? Čakáme na ľudskejší kapitalizmus...“
Anton Blaha, kultúrny a...

Básnik, dramatik a prozaik Peter Gregor (1944 – 2014) členil svoje spisovateľské aktivity do vyššie uvedených oblastí, pričom podstatnú časť svojho tvorivého nasadenia predsa len venoval poézii, či už satirickej alebo vážne mienenej, hoci jeho životný postoj bol väčšinou nevážny, ironický či sebaironický. Tiež bol známy ako naozajstný bohém, nebolo v tom gesto či...

Etela Farkašová: Paralely a prieniky | Aldous Huxley: Prekrásny nový svet | Veronika Salminen: Putin. Nezkreslená zpráva o mocném muži a jeho zemi | Konrad Paul Liessmann: Hodina duchů. Praxe nevzdělanosti. Polemický spis | Margrit Kennedyová: Occupy Money. Abychom v budocnosti my všichni byli vítězi

Etela Farkašová: Paralely a prieniky     
              ...

Jaroslava Čejku som spoznala kedysi dávno na autorskom večierku. Bolo to vo Vysokých Tatrách na Wolkrovej Polianke, vyšiel na scénu a pripomenul mi Majakovského. Výzorom i poéziou. „Oslovují mně soudruhu...“ spustil ironicky.

Zapamätala som si iba ten úvodný verš – lebo bol paradoxný v básni nabitej erotikou. Taká je aj jeho románová epopeja...

Známy publicista, spisovateľ a redaktor Literárneho týždenníka Pavol Dinka vydal po trojročnom úsilí novú publikáciu, opäť spätú s jeho rodiskom – Skalicou. Ide o vyše päťstostranovú knihu Skalické búdy s podtitulom Príbehy o vinohradníkoch a víne (Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2015). Ide o graficky mimoriadne vybavenú publikáciu, o čo sa zaslúžil...

„Hoci Piketty vo výskume nerovnosti potvrdil v mnohom Marxa, na školách sa nikde neučí víťazný ekonomický model čínsky: spoločenské vlastníctvo štátu a podnikavosť  úspešných. Demokracia  a sloboda bola, je a bude iba pre bohatých úspešných. Internet prináša aj slobodu aj dystópiu.“
Andrej Ferko, spisovateľ, scenárista, dramaturg a matematik v rozhovore V službe...

Ako je všeobecne známe, posledné prózy, ktoré publikoval Vladimír Mináč, vyšli v prvej polovici 60-tych rokov – Nikdy nie si sama (1962), Záznamy (1963) a Výrobca šťastia (1964). Následne sa venoval už len esejistike a kultúrnej publicistike. Za určité prekvapenie možno považovať skutočnosť, že Mináč v r. 1957 pripravil pre vydavateľstvo Slovenský spisovateľ zbierku próz...Výber článkov za mesiac september suplujúci tlačený almanach: Septembrový výber. Prehľad článkov uverejnených v Slove v októbri 2015 nájdete tu: Prehľad október 2015.MIMOCHODOM

FERDINAND VRÁBEL: Hyeny chcú vojnu (14. 10.)

ESEJ

VÁCLAV BĚLOHRADSKÝ: Prokletí majdanismu (31. 10.)

DVESTOROČNICA ĽUDOVÍTA ŠTÚRA

VIKTOR TIMURA: Kontexty problematického...

Táto útla knižka do vrecka s ilustráciami Alexeja Kľukova prelomila tabu. Svojho času vychádzali Leninove spisy v masových nákladoch, potom boli vyhadzované z knižníc a o ich autorovi sa jednoducho v slušnej spoločnosti nemalo hovoriť. Ruské impérium pretrvalo sedemdesiat rokov po poprave dynastie, pričom politické zriadenie sa na monarchiu dosť podobalo. Napokon Brežnev...

Stránky

Autor

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984