Reklama
Reklama

Blog používateľa Dávid Šimek

Celkový počet zobrazení titulu: 5899 | Týždenné zobrazenia: | Dnešné zobrazenia: 0

Islamský štát v rokoch 2007 - 2015

Analýza vojenskej situácie na území Iraku a Sýrie v r. 2007-2015, stav bojujúcich strán, dopad konfliktu na ľudské a materiálne zdroje, situácia utečencov.

Straty na životoch a škody na majetku, počet nasadených kombatantov

Územie Sýrie a Iraku sa stalo od r. 2011 priestorom nepretržitých vojenských operácií.

Na konflikte participuje vyše 250 bojových skupín, 25 štátov, 2 exilové vlády, 2 vojenské koalície.

Dávid Šimek

Autor zatiaľ neuviedol o sebe bližšie informácie.

Blogy