V hlbinách noci

Kultový román kontroverzného francúzskeho autora Louisa-Ferdinanda Célina vyšiel prvý raz v slovenčine.
Počet zobrazení: 3158
celine-m.jpg

Kultový román kontroverzného francúzskeho autora Louisa-Ferdinanda Célina vyšiel prvý raz v slovenčine. Prvotina Louisa-Ferdinanda Célina (1894 – 1961, vlastným menom Louis-Ferdinand Destouches) Cesta do hlbín noci (preklad Katarína Bednárová) vzbudila už v roku prvého vydania (1932) na jednej strane pochvalný obdiv, na druhej strane búrlivé odmietanie. Išlo o úplne nový typ prozaického výkonu a autorskej poetiky. Ako to už pri autoroch takéhoto typu býva, jeho text je nasýtený autopsiou, pestrými, a najmä tragickými či pesimistickými životnými zážitkami, aké v tom období prežíval nejeden spisovateľ. Najznámejšími sa stali predstavitelia „stratenej generácie“ Ernest Hemingway, Francis Scott Fitzgerald, John dos Passos, Erich Maria Remarque a iní. S nimi – a najmä s Remarqom, ale i Henrym Barbussom – spájajú Célina najmä ťaživé zážitky z prvej svetovej vojny, s ktorými začína svoju rozprávačskú anabázu o ceste do hlbín noci. Od väčšiny predstaviteľov spomenutej spisovateľskej generácie sa však L.-F. Céline ostro líšil svojím svetonázorovým a politickým založením. Postupne sa vyhranil ako krajný pravičiar, antikomunista, rasista a antisemita. Počas druhej svetovej vojny bol prívržencom vichystického režimu, za čo niesol následky – najprv ho na žiadosť francúzskych úradov internovali a väznili v Dánsku, zbavili ho občianskych práv a pokutovali sumou 50-tisíc frankov. Po návrate do Francúzska v roku 1951 ho Jean-Paul Sartre zapísal na čiernu listinu Zväzu francúzskych spisovateľov. Súvislosti, ktoré uvádza prekladateľka a autorka zasväteného doslovu Katarína Bednárová, boli jednoznačným dôvodom, prečo bol tento autor do roku 1989 u nás tabuizovaný. V Čechách jeho román vydali po nežnej revolúcii už v roku 1995 v jazykovo upravenom variante staršieho prekladu J. Zaorálka spolu s ďalšími piatimi románmi, ktoré tvoria voľný cyklus. Akú cestu do hlbín noci prekonal rozprávač románu Ferdinand Bardamu? Čo všetko musel zažiť a prekonávať tento narušiteľ vžitých a uznávaných poetických a poetologických konvencií a postupov? Životné skúsenosti, ktoré sa v románe spomínajú, sú naozaj pozoruhodné. Od chaotickej služby vo francúzskej armáde počas bojov s Nemcami po odchod do Afriky, do neznesiteľnej horúčavy v strede čierneho kontinentu, s pokračovaním pobytu v USA v rôznych, väčšinou outsiderských povolaniach, po návrat do Francúzska, kde jeho údel pokračuje, hoci sa mu podarilo vyštudovať medicínu. Lekársky status mu však nepriniesol výrazné zlepšenie životných podmienok. Jeho trvalým spoločníkom je nespokojnosť a skepsa, sklamanie a hnus nad svetom, ktorý vidí optikou noci (teda temna, smútku, smrti, zmaru, rozkladu a pod.). Sú to všetko súvislosti neveľmi povzbudzujúce, ide v podstate o osobitý typ dekadencie, či postdekadencie, ktorú možno chápať aj ako kritiku spoločnosti a zriadenia, v ktorom sa Céline pohyboval a nebolo to len rodné Francúzsko. Ako autor však patrí do vývinového reťazca modernej francúzskej literatúry a jeho miesto v nej je nespochybniteľné, podobne ako možno sotva spochybniť miesto Knuta Hamsuna v literatúre nórskej, hoci ten bol podstatne nespornejším obdivovateľom či obhajcom ideológie nacizmu... Pretože z vyššie spomenutých dôvodov sa u nás o ňom dosť dlho nepísalo, prekladateľka sa text románu snažila priblížiť spôsobom, ktorý by mohol osloviť širšie vrstvy čitateľov, nielen tých, ktorí tohto autora už poznali z originálov, prípadne z málo dostupných českých prekladov. Využila všetky štýlové roviny – čo nie je v rámci našej prekladovej literatúry úplne bežný jav a predstavila Célina so všetkým, čo k nemu ako k autorovi nesporne patrilo. Možno z neho už všeličo vyšumelo, vypáchlo, mnohé motívy či témy alebo životné pocity outsiderstva sme už mohli poznať u iných, čitateľsky prístupných autorov s podobnou poetikou (napríklad Charles Bukowski), vydanie jeho románu však treba kvitovať, pretože touto knihou sa podarilo zaplniť jedno z bielych miest v poznávaní modernej francúzskej prózy. Autor je spisovateľ (Louis-Ferdinand Céline: Cesta do hlbín noci, Agora Bratislava 2009)

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984