Prípad "Literika"

Tak nám zanikla Literika, kvartálnik pre literatúru, vydávaný Národným literárnym centrom, dnes premenovaným na Literárne informačné centrum (LIC). Po štyroch ročníkoch sa s časopisom v nepresvedčivom a štylisticky kŕčovitom prejave rozlúčil šéf LIC Milan Resutík. Vyjadril i názor, že sa v budúcnosti môže zo šera kultúrno-politického prítmia vynoriť obnovená Literika
Počet zobrazení: 2503

Tak nám zanikla Literika, kvartálnik pre literatúru, vydávaný Národným literárnym centrom, dnes premenovaným na Literárne informačné centrum (LIC). Po štyroch ročníkoch sa s časopisom v nepresvedčivom a štylisticky kŕčovitom prejave rozlúčil šéf LIC Milan Resutík. Vyjadril i názor, že sa v budúcnosti môže zo šera kultúrno-politického prítmia vynoriť obnovená Literika

Taktiež uviedol, že "…polovičná časť slovenského literárneho života považuje tento časopis za politicko-propagandistické fórum vymedzenej skupiny ľudí". Tento moment je prinajmenšom sporný, pretože sa ohľadom literárnych časopisov neuskutočnila medzi spisovateľmi a čitateľmi žiadna anketa. Aj ďalšie dôvodenie o nemorálnosti existencie časopisu za štátne peniaze a nemožnosti ho ovplyvňovať zo strany všetkých daňových poplatníkov je tiež diskutabilné, hoci je pravda, že na existenciu NLC a aj Literiky boli naozaj vynakladané, v porovnaní s inými inštitúciami či časopismi, financie naozaj vysoké. Lenže sú všetky "argumenty" Milana Resutíka naozaj presvedčivé v tom, že bolo potrebné časopis zastaviť, zrušiť? On sám, pochopiteľne, za zánik Literiky nemôže, plní len čiusi vôľu. Je však nesporné, ak Literika vznikala hlavne z jednej formy politických úmyslov, sú v pozadí jej zániku tiež jednoznačne politické dôvody. Nikoho neprekvapí ich protikladnosť.

Prežívanie slovenských literárnych časopisov Pripomínam, že najťažšie časy ohľadom publikačného priestoru prežívali slovenskí literáti v rokoch 1860 -1869, kedy u nás existoval len jeden jediný časopis Sokol. Zlé časy nastali i po roku 1938, kedy zanikli napr. Svojeť, Slovenské smery, Prúdy, Pero. Rok 1945 bol rokom zániku časopisu Kultúra, Elán, Verbum, Tvorba. Oživenie nastalo v roku 1946, kedy začal vychádzať Kultúrny život. Politický odmäk priniesol literárne orientovanú Mladú tvorbu (1956), Revue svetovej literatúry (1965), Romboid (1966). Tragicky sa zotmelo už v roku 1968 - zanikol Kultúrny život, v 1970 Mladá tvorba. Slovenské pohľady, Revue svetovej literatúry a Romboid boli postupne "znormalizované" a takmer nečitateľné. Romboidu sa ako jedinému podarilo z tohto "zakliatia" postupne vymaniť. Nemalú nádej i vzrušenie prinieslo (aj pod vplyvom gorbačovovskej perestrojky) vydávanie Literárneho týždenníka (1988) a odtrhnutie Dotykov (1989) od Romboidu ako samostatného časopisu.

Po novembri 1989 by sa mohlo nádejou nabudenej verejnosti zdať, že konečne na tomto poli svitnú lepšie časy, no neľútostne rozhádaná spisovateľská obec i v otázke literárnych časopisov narobila viac škody, ako úžitku. Nepodarilo sa zachrániť obnovený Kultúrny život, hoci v januári 1990 Ladislav Ťažký na druhom slobodnom spisovateľskom zjazde po novembri 1989 prezieravo vyzýval k tomu, aby Literárny týždenník a Kultúrny život striedavo vychádzali ako dvojtýždenníky. Prežívanie slovenských literárnych časopisov pripomínalo tragické trasovisko. Vari len zázrakom pretrval Romboid, nateraz s novým šéfredaktorom Ivanom Štrpkom, ktorý nezachránil v existencii Kultúrny život. Dúfajme, že sa mu bude dariť lepšie, ako pri šéfredaktorovaní Kultúrneho života… Literárny týždenník sa v určitom čase zmenil na "vlajkovú loď slovenskej publicistiky", no najmä na politickú oporu istého hnutia. Slovenské pohľady za dosť pohnutých okolností prešli z AOSS do Matice slovenskej a zásadne zmenili svoj imidž v porovnaní s postreiselovskou érou. Bola obnovená Tvorba T, Verbum, vznikol Proglas. Avšak tieto časopisy s kresťanskou orientáciou nie sú v centre pozornosti ani verejnosti, ani literárnej obce. Dobrú úroveň má Fragment, ktorý viac nevychádza, ako vychádza. Rovesník Literiky RAK sa udržal nad vodou len vďaka veľkorysosti Kaliho Bagalu a jeho levickej L.C.A.. S odretými ušami pokračujú vo svojej existencii Dotyky.

Tmavý tieň nad Literikou V tejto rozkolísanej situácii však možno konštatovať, že hneď po roku 1989 do faktickej existencie súčasných literárnych časopisov výrazne vstúpilo politikum. Tie sa viac alebo menej stali arénou pre politicky zväčša provinčných súperov a nie pre intelektuálne vyzretých a vyspelých polemikov - spisovateľov, ako by verejnosť čakala. Literika vznikla v roku 1996, teda v čase, kedy sa zdalo byť jej volanie po pluralite a zmierení nie celkom prijateľné pre politicky znepriatelených spisovateľov ako jednotlivcov, i ich organizácie. Napriek politickému tieňu, ktorý sa na ňu prilepil už od jej narodenia, publikovala celý rad kvalitných materiálov. Autorsky sa tu predstavili príslušníci všetkých generácií, vrátane najmladších a začínajúcich autorov. Zastúpení boli aj členovia všetkých spisovateľských organizácií - od členov PEN - klubu, Klubu nezávislých spisovateľov, Obce spisovateľov Slovenska, Klubu literatúry faktu, až po členov Spolku slovenských spisovateľov. Priestor dostali i členovia spisovateľských organizácií našich národnostných menšín a autori žijúci v zahraničí.

Literika rozhodne bola vhodným publikačným priestorom, ktorý nebolo treba rušiť, ale kultivovať. Jej zánik je, žiaľ, dokladom aj o nevyspelosti či neschopnosti našich mocných posudzovať takú problematiku, akou je existencia a pretrvávanie slovenských literárnych časopisov. V tejto súvislosti si dovoľujem vysloviť obavy o osud ďalších slovenských literárnych časopisov. Skúsenosti na Slovensku sú však také, že doteraz všetky viac i menej významné časopisy zanikli najmä z politických príčin. Rušenie, či "transformovanie" serióznych časopisov sa stalo naším národným športom. Mohlo by sa zdať, že je to bežný jav slobodnej a demokratickej spoločnosti, ale príliš veľa titulov na malej časovej ploche a málo "trvaliek" vzbudzujú skôr obavy, ako pokoj.

Autor (1943) je literárny publicista

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984