Kyvadlo dejín sa vychyľuje?

Počet zobrazení: 3805

Dnešný svet globalizácie mi pripadá, ako keby niekto rozhodol, že pozliepa dokopy tisíce živočíchov a vytvorí nový druh podobný dinosaurom, aby bol veľký a odolný v boji o prežitie. Pomáham si príkladom z prírody, kde sa zmeny nedejú, až na občasné prírodné katastrofy, skokom, ale plynule a v dlhých časových periódach. V histórii Zeme sa príroda, živočíšne (aj rastlinné) druhy vyvíjali do megarozmerov kategórie dinosaurov postupne milióny rokov, stávali sa mohutnejšími a neobratnejšími, potrebovali čoraz viac energie a priestoru. Tak či tak by zrejme skolabovali, ich zánik urýchlil pravdepodobne pád veľkého meteoritu. Jednoducho nemohli sa v rámci svojich rozmerov a energetických nárokov adaptovať na nové pomery. Prežili len drobné organizmy, čiastočne pod zemou či pod vodou, a tie dostali príležitosť obsadiť uvoľnené priestory. S ľudskou spoločnosťou a jej sociálnym vývojom je to asi obdobné. 

Medzinárodná integrácia a globalizácia spôsobuje ochabovanie flexibility štátov a spoločenstiev, ochabuje všeobecná ľudská tvorivosť. Nadnárodné koncerny svojou ekonomickou dominanciou požierajú menších konkurentov a prežívajú len tí najmocnejší. Tí však strácajú sebareflexiu a kritické myslenie. Kyvadlo dejín sa z jednej totality neslobody vychyľuje do opačnej fázy, totality globalizácie. Súhlasím, že globalizácia prináša mnoho pozitív, ale aj negatív. V rámci globalizácie sa z mozaiky krajín stáva jedno územie, vzdialenosti sú akosi bližšie, výmena tovarov, služieb, informácií je možná prakticky okamžite. Stráca sa však diverzita, kultúra sa globalizuje a jednotlivé nuansy, odlišnosti medzi krajinami zanikajú. Niekedy je dobré, že všade na svete sa vyžadujú rovnaké štandardy, rovnaké ľudské práva, rovnaké podmienky pri výrobe či predaji produktov. Pri veľkom množstve produkcie sa zároveň znižujú výrobné náklady.  V rámci globalizácie má však aj malá vec široký dosah. Ak v Holandsku boli vajcia kontaminované fipronilom, postihnuté boli skoro všetky krajiny EÚ. Ak niektorý globálny hráč niečo chce dosiahnuť a vzhľadom na svoju veľkosť a silu to aj dokáže presadiť, pohltí svojich konkurentov, dosiahne zmenu legislatívy. Preto súbežne s rozvojom globalizácie rastie aj  odpor voči jej dôsledkom, vytvárajú sa lokálne pozitívne odchýlky, rastúca časť populácie preferuje lokálnych producentov. Priznám sa, že je trochu nad moju schopnosť posudzovať výhody a nevýhody globalizácie a osobne nepoznám lepší projekt alebo fenomén.

Som však náchylný tvrdiť, že globalizácia má skutočne aj dosť negatív. Je to aj preto, lebo ani jeden organizmus, tobôž ani jeden človek, nemôže byť schopný adaptovať sa na všetky možné zákernosti labyrintu globálneho života a globálnych sociálnych vzťahov. Globalizácia je ekonomický pojem, ktorý má sociálne aj mocenské dôsledky. Suverenita je politický pojem, ktorý má tiež aj ďalšie dôsledky. Civilizácia je najširší pojem, ktorý je potrebné neustále kultivovať. Bez nejakej svetovo prijímanej autority nemôže byť mier, ani korektnosť vzťahov. Potrebná je svetová elita, ktorá by sa dohodla na nejakom minime etiky a dokázala ju presadzovať. Viaceré štáty síce majú ambíciu byť centrom moci, no nemajú na to osobnosti. Takže treba čakať a uvidí sa. Malí sa musia naučiť žiť v tieni, nie hrbiť sa, ale analyzovať situáciu a nedať sa viesť veľkou loďou iba pre jej gigantické rozmery; čo ak sa volá Titanic? A zase sme pri elitách, tentoraz regionálnych, hoci v EÚ. Osobne si myslím si, že za osudy ľudstva sú zodpovedné elity. Elity jednotlivých krajín, ešte viac však nadnárodných spoločenstiev. Kvalita elít vedomostná, morálna, organizačná udáva smer, ale aj jednotlivé fázy vývoja. Tak, ako vo vede či v umení alebo športe, elity sú príťažlivé a ich zlyhania môžu viesť ku krízam, alebo až katastrofe. Jednotlivec je absolútne pod ich vplyvom. No každý z nás má garantované právo, že si môže medzi nimi vyberať prostredníctvom periodických parlamentných volieb. Je však prejav a dôsledok tohto výberu v globálnych súvislostiach reálny, alebo formálny?

Autor je riaditeľ Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984