Najdemokratickejšia krajina v Strednej Ázii – Kirgizsko

Počet zobrazení: 2446

Tak to aspoň tvrdí nedávno (6. mája 2020) zverejnená každoročná správa Freedom House Krajiny v tranzícii 2020: Odhadzujú demokratickú fasádu (Nations in Transit 2020. Dropping the Democratic Facade – v ruskojazyčnom variante: Страны переходного периода 2020: Сбрасывая демократический фасад)[1].

tranzit.jpg
Predpokladajme, že nie všetci skalní čitatelia SLOVA poznajú americkú nevládnu organizáciu Freedom House, ktorá bola založená Wendellom WillkiemEleanor Roosveltovou ešte v roku 1941. Za svoj cieľ si dala a stále má ochrana demokracie, politických slobôd a ľudských práv (v americkej optike) a známa je o. i. práve tým, že každoročne zverejňuje výročnú správu, resp. výročné správy, v ktorých zverejňuje hodnotenie stupňa demokracie a demokratických slobôd v jednotlivých krajinách.

Napriek tomu, že sa sama deklaruje ako nevládna a nezisková organizácia, je z väčšej (rozhodujúcej) časti platená vládou Spojených štátov a preto je pravidelne (a oprávnene) kritizovaná za proamerickú zaujatosť.

V tejto chvíli však nebudeme analyzovať jej proamerický profil, čo je bez debaty problém bezproblémovej akceptácie jej výročných správ ako objektívnych, ale v najčerstvejšej správe sa pozrieme na výsledky krajín Strednej Ázie (Kazachstan, Kirgizsko, Tadžikistan, Uzbekistan a Turkménsko), tak ako sú videné proamerickými očami.

Pre nás, analyzujúcich situáciu slovanskými očami, je to jeden z viacerých zdrojov pochopenia a vnímania Strednej Ázie, ako celku a jej jednotlivých krajín, ktoré si inak 9. mája všetky pripomenuli víťazstvo Sovietskeho zväzu vo Veľkej vlasteneckej vojne a ktoré všetky riešia problém, čo bude s ich krajinami „s“ a „po“ COVID-19.

Podľa metodológie Freedom House hodnotí jednotlivé krajiny na základe siedmich kritérií: riadenie štátu, volebný systém, občianska spoločnosť, nezávislé HOP, miestna samospráva, nezávislosť súdov a korupcia.

Podľa týchto kritérií sa potom krajina ohodnotí priemerným bodovým ohodnotením v škále od 1 až po 7 bodov.
 

Stredoázijské skóre

Takže tohtoročné bodové hodnotenie (ktoré je v porovnaní s rokom 2019 v zásade totožné) a fiktívne poradie krajín Strednej Ázie:

  1. Kirgizsko         - 1,96 bodu;
  2. Kazachstan     - 1,32 bodu;
  3. Tadžikistan      - 1,18 bodu;
  4. Uzbekistan      - 1,14 bodu;
  5. Turkménsko    - 1,00 bodu;

V ratingu je hodnotených 29 krajín – ako upresňujú autori – bývalých komunistických krajín. Takže, ak by ste sa chceli dozvedieť niečo o dnešnom postnacistickom Nemecku, postfašistickom Taliansku či o postkoloniálnom Francúzsku, Belgicku alebo dokonca o postrasistických Spojených štátoch, tak na to zabudnite.

Autori zo spomenutých 29 krajín desať hodnotia ako demokratické, desať ako hybridné a deväť ako autoritatívne.

Podľa tejto klasifikácie sú všetky krajiny Strednej Ázie krajiny s autoritatívnymi režimami či autoratívnou formou vládnutia.

Ďalej tvrdia, že za ostatných desať rokov počet čiastočne neslobodných krajín narástol trojnásobne a počet slobodných sa o tretinu znížil.

Inak Slovensko má v tomto hodnotení 5,36 bodu a stupeň demokracie na úrovni 71 %. Z výberu „bývalých komunistických krajín“ je na tom najlepšie Estónsko – 6,11 bodu (85 %)  a najhoršie Turkménsko – 1,04 bodu (0 %).

Pre porovnanie, krajiny V-4 majú nasledujúcu bonitu: Maďarsko – 4,07 bodu (49 %), Poľsko – 5,04 bodu (65 %) a Česká republika – 5,71 bodu (77 %)
 

Späť do Strednej Ázie

Vráťme sa ale späť do Strednej Ázie, ktorá nás zaujíma. Aspoň takto stručnou analýzou zverejnených údajov.

Podľa tabuľky vidíme, že kritéria-parametre (riadenie štátu, volebný systém, občianska spoločnosť, nezávislé HOP, miestna samospráva, nezávislosť súdov a korupcia) sú dlhodobo buď v relácii staus quo, alebo sa len mierne zlepšujú, či zhoršujú. Podobne je to aj s bodovým ohodnotením za ostatných desať rokov. Pritom Európska únia natlačila do priestoru v posledných rokoch strašné peniaze (bez výsledku), ktoré by sa dnes hodili na boj proti COVID-19. Viac by o tom mohol povedať špeciálny predstaviteľ EÚ pre Strednú Áziu, ktorý je zhodou okolností zo Slovenska.

Kazachstan, ako konsolidovaná autokracia, si prilepšil len o 0,03 bodu v porovnaní s minulým hodnotením. Totiž v roku 2019 otriasli krajinou politické protesty v predvečer fiktívnych volieb nového prezidenta,[2] Nursultanom Nazarbajevom vybraného a v predčasných voľbách zvoleného nástupcu Kasym-Žomart Tokajeva. Tie mali punc nedôveryhodných volieb + fakt, že sa de facto začal proces dvojvládia v krajine. Ten s malými úpravami v zásade trvá dodnes, aj keď sa K-Ž. Tokajev snaží tento stav zvrátiť.[3]

Tadžikistan zaznamenal mierny bodový pokles v porovnaní s minulým rokom, pričom doplatil najmä slabú rozvitosť inštitútov miestnej samosprávy.

Turkmenistan už tradične (ako väčšinu ratingov) uzatvára poradie. Získal celkom 1 bod pri nulovom percente – podľa Freedom House – demokracie.

Uzbekistan získal v tohtoročnom hodnotení 1,14 bodu (minulý rok to bolo 1,11 bodu). Polepšil si v oblasti zníženia(?) korupcie najmä v štátnej správe. Aspoň tak to vníma mladý analytik Freedom House Michael Smelzer.

Vychádzajúc z čísiel zverejnených americkou akože nevládnou a neziskovou organizáciou Freedom House Kirgizsko možno vnímať ako najdemokratickejšiu krajinu v rámci Strednej Ázie.
 

Jav a podstata

Ale čo už, všetko je asi relatívne a dokonca pre niekoho a niekde podstatné. Asi platí téza, že podstata sa javí a jav je podstatný. Ak je teda faktom, že Kirgizsko sa javí najdemokratickejšou krajinou Strednej Ázie, tak potom je podstatné, že na tomto má zjavne historický podiel INTERHELPO.

Totiž poznávacia funkcia podobných ratingov je v tom, že umožňujú poznať podstatu a podmienky. Pritom podmienky sú javy, ktoré sú nevyhnutné, aby daný jav nastal, ale – samy o sebe ho nevyvolávajú. Tiež je potrebné vedieť, že nie je dôležité, čo sa hovorí, ale kto to hovorí.

V danom prípade sme sa pozreli na stredoázijskú časť záverečnej práce 2020 americkej nevládnej štruktúry, žijúcej z peňazí americkej vlády, ktorá si od roku 1941 hovorí Freedom House.


Sumár 2020 za Strednú Áziu
sumar.jpg

Kritéria: 1. riadenie štátu, 2. volebný systém, 3. občianska spoločnosť, 4. nezávislé HOP, 5. miestna samospráva, 6. nezávislosť súdov,  7 korupcia.

(Autor je vysokoškolský učiteľ)

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984