Nikdy nesmieme zabudnúť

Historicko-dokumentárna výstava
Počet zobrazení: 2682

plagat-pozvanka_-_vystava_-_nikdy_nesmieme_zabudnut_-_1a.jpgDňa 27. októbra v upravených reprezentačných priestoroch Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov slávnostne otvorili historicko-dokumentárnu výstavu Nikdy nesmieme zabudnúť, ktorú v slovenčine a pod záštitou veľvyslanectva Ruskej federácie v SR a Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave pripravili Ruská historická spoločnosť a Federálna archívna agentúra RF. Výstava sa pod záštitou Oblastných výborov SZPB uplatní ako putovný výstavný celok  na viacerých miestach Slovenska.

Podujatie otvárali predseda SZPB Ing. Pavol Sečkár, PhD. a JE Igor Borisovič Bratčikov, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ruskej federácie v Slovenskej republike. Výstava je vzácnym a bolestným príspevkom do diskusie a k formovaniu stanovísk k problémom falzifikácie dejín.

 

Prehliadku výstavy je potrebné dohodnúť
najneskôr deň vopred do 12.00 hod.,
a to na mobilnom čísle 0908 773693.

 


Z príhovoru Pavla Sečkára, predsedu SZPB na otvorení výstavy

Začiatkom tohto roka sme pripravovali spolu s pracovníkmi Ruského centra vedy a kultúry oslavu pekného výročia – 20. rokov účinkovania tejto inštitúcie u nás v Bratislave. Problémy s pandémiou nám neumožnili v plnej miere zavŕšiť tieto naše úsilia v čase výročia ukončenia 2. svetovej vojny, oslobodenia Slovenska a porážky nacizmu v Európe.

seckar_vystava_szpb_843_o.jpgNa pôde Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov chcem privítať pozoruhodný dokumentárno-historický výstavný celok nazvaný Nikdy nesmieme zabudnúť. Po premiére na našej pôde sa tento putovný výstavný súbor uplatní na viacerých miestach Slovenska, a to pod záštitou oblastných výborov nášho Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Posolstvo, obsah tejto výstavy vznikal ako iniciatíva Ruskej historickej spoločnosti. Na Slovensko prichádza ako nový významný podnet Veľvyslanectva RF a ako iniciatíva novej riaditeľky Ruského domu v Bratislave Eleny Sergejevny Epišiny.

Výstavu dávame do pozornosti najmä našim – aj mladým dorastajúcim – historikom a publicistom. Prezentuje mimoriadne bolestivý odkaz. To množstvo civilných obetí, ktoré znamenala agresia nemeckého nacizmu na území Sovietskeho zväzu. Je tu však podrobne zverejnený aj trest – súdenie a odsúdenie vojnových zločincov a vojnových zločinov. Považujeme túto výstavu za vzácny dar, ktorý v rámci našich hlavných povinností čestne a bratsky nám odpovedá na naše otázky, ktoré sa týkajú pokusov o falzifikáciu dejín.


Z vystúpenia Igora Bratčikova, veľvyslanca RF v SR

Dnes tu spoločne otvárame unikátnu výstavu. Expozícia, ktorú pripravila Ruská historická spoločnosť, Fond Dejiny vlasti a Federálna archívna agentúra, prináša listinné dôkazy o zločinoch nacistického režimu a materiály o súdnych procesoch s fašistickými zločincami.

Názov výstavy Nikdy nesmieme zabudnúť hovorí sám za seba. Pre moju krajinu vojna znamenala nepredstaviteľné straty: viac ako 26,5 milióna mŕtvych, z toho 18 miliónov predstavovali okupantmi vyvraždení civilisti a vojnoví zajatci umučení v táboroch smrti. Vojna prevalcovala takmer všetky európske krajiny, zničila milióny životov, priniesla skazu a rozvrat.

bratcikov_vystava_szpb_843_o.jpgMohlo by sa zdať, že nikto so zdravým rozumom, čo to zažil, sa neodváži spochybniť skutočné príčiny a dôsledky druhej svetovej vojny. Ale, bohužiaľ, v našom živote sa čoraz častejšie stretávame s pokusmi o ospravedlnenie fašizmu, s vyhlasovaním kolaborantov a zradcov za vlastencov, so skresľovaním histórie spoločného boja európskych národov proti nehumánnej ideológii nacizmu, ku ktorému dochádza len preto, aby sa vyhovelo politickým cieľom.

Nedá mi, aby som pri tejto príležitosti nepripomenul prorocké slová vynikajúceho československého antifašistu a novinára Júliusa Fučíka: „Ľudia, bdejte!“ Sme svedkami toho, ako už po niekoľko desaťročí v niektorých západných krajinách dochádza k heroizácii nacizmu a prehodnocovaniu výsledkov Norimberského tribunálu, ako sa na uliciach niektorých európskych metropol konajú fakľové sprievody neonacistov a prehliadky Waffen-SS. Rusko si je vedomé alarmujúceho nárastu ultranacionalizmu, xenofóbie a antisemitizmu a každoročne na Valnom zhromaždení OSN predkladá rezolúciu proti glorifikácii nacizmu a neonacizmu, proti súčasným formám rasizmu a rasovej diskriminácii. Dva štáty, konkrétne Ukrajina a Spojené štáty, vždy hlasujú „proti“, a krajiny Európskej únie sa zdržiavajú hlasovania.

Národy Ruska a Slovenska majú o druhej svetovej vojne rovnakú pravdu. Z tohto hľadiska nebolo miesto na otvorenie výstavy, teda Ústredie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, vybrané náhodou. Veteráni dnes patria k tým, čo otvorene hlásajú pravdu o udalostiach vojnových rokov, uchovávajú a odovzdávajú pamiatku a pravdu o nich budúcim generáciám. Pri tejto príležitosti by som sa chcel ešte raz osobne poďakovať vedeniu a členom Slovenskému zväzu protifašistických bojovníkov a v ich osobe aj všetkým všímavým občanom, za dôstojnú starostlivosť a úctu k miestam posledného odpočinku 63 517 príslušníkov Červenej armády, ktorí položili životy za oslobodenie Slovenska.

Pozvanie na výstavu

plagat-pozvanka_-_vystava_-_nikdy_nesmieme_zabudnut_-_2a.jpg

vystava1a.jpg

vystava_3.jpg

vystava_4.jpg

vystava_5.jpg

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984