Orbánov prípad s dohodou o obrannej spolupráci

Počet zobrazení: 2099

V diskusii o obrannej dohode s USA, ktorá už niekoľko týždňov čerí aj bez nej nepokojné vody slovenskej politiky, odzneli, zdá sa, už všetky dostupné argumenty pre a proti. Pre mnohých, vrátane autora týchto riadkov, niektorí stúpenci zmluvy (okrem iných aj slovenskí ministri zahraničných vecí a obrany) prekvapujúco volajú na pomoc v zápase o podporu slovenskej verejnosti maďarského premiéra Viktora Orbána. Niežeby ho žiadali, aby sa zapojil do polemiky, aby slovom alebo aspoň písmom podporil ich stanoviská. Odvolávajú sa však na to, že ak už aj predseda vlády Maďarska podpísal obrannú dohodu s USA, potom nemôžu byť pochybnosti o tom, že naša typologicky rovnaká dohoda nie je v rozpore s princípmi štátnej suverenity. Veď Orbán, ako neúnavný bojovník za zachovanie zvrchovanosti Maďarska, by nikdy nesúhlasil so zmluvou, ktorá by bola v rozpore s jeho politickým krédom. Zrejme vďaka týmto jeho postojom a ich celkom neúspešnému presadzovaniu v medzinárodnej politike ho, mimochodom, známy britský historik Timothy Garton Ash nazval najvplyvnejším maďarským politikom za posledných sto rokov.

viktor_orban_wordpress.jpg
Viktor Orbán v Európskom parlamente, 2012. Zdroj:Wordpress.org / CC BY-NC-ND 2.0

V súvislosti s Orbánovym súhlasom s dohodou o obrannej spolupráci však môže byť zaujímavá rekapitulácia toho, ako k nej došlo. Bola to cesta komplikovaná, ba až tŕnistá a na jej konci šampión suverenity odchádzal z ringu veľmi skromne, čo sa, dodajme, v jeho prípade tak často nestáva. Po viac ako rok trvajúcich rokovaniach o dohode s USA vypukol v roku 2018 diplomatický konflikt, lebo ju vláda Viktora Orbána odmietla podpísať s tým, že dokument nie je v súlade s ústavou Maďarska a porušuje jeho suverenitu. Maďarsko malo najväčšie výhrady voči voľnému pohybu amerických vojenských jednotiek po území Maďarska a požadovalo, aby každý presun, resp. operácia bola schválená maďarským parlamentom. Snažili sa zabrániť takej prípadnej situácii, v ktorej by Spojené štáty mohli uskutočniť vojenskú operáciu z maďarského územia bez súhlasu Maďarského národného zhromaždenia, čo maďarskí predstavitelia označili za protiústavné.

Ďalšia sporná otázka v maďarsko-amerických rokovaniach sa týkala vyšetrovania a vykonávania súdnej právomoci v prípade, ak sa americkí vojaci dopustia na maďarskom území trestného činu. Maďarská vláda chcela dosiahnuť, aby išlo o najširší okruh tých činov, ktoré by boli posudzované na základe maďarských zákonov. Nakoniec sa však v dohode explicitne vzdala práva na to, aby vyšetrovacie a súdne orgány krajiny mali hlavnú právomoc v riešení trestných vecí. Podarilo sa jej však presadiť aspoň poistku, na základe ktorej vo zvlášť dôležitých prípadoch môžu maďarské orgány zrušiť uplatňovanie tejto časti dohody.

Diplomatický spor o zmluvu sa vyriešil v roku 2019 počas návštevy vtedajšieho  amerického ministra zahraničných vecí M. Pompea v Budapešti. Podľa informácií maďarských médií USA dokázali v najdôležitejších sporných bodoch presadiť do dohody také formulácie, ktoré zodpovedali ich záujmom. Najväčší ústupok sa Maďarom podarilo dosiahnuť v preambule zmluvy, ktorá sa odvoláva na rešpektovanie suverenity a ústavy Maďarska (Ozbrojené sily USA sa zdržujú na území Maďarska so súhlasom Maďarska plne rešpektujúc jeho ústavu a zákony). V inej časti dokumentu sa uvádza, že zmluvné strany nemôžu porušovať územnú zvrchovanosť strán a ich suverenitu nad vlastnými ozbrojenými silami ani právo strán na sebaobranu. Podľa niektorých hodnotení odvolávanie sa na suverenitu Maďarska sa vyskytuje v porovnaní s inými podobnými zmluvami nezvyčajne často, ale vo väčšine prípadov je len deklaratórne.

Vláde Viktora Orbána sa teda nepodarilo dosiahnuť také formulácie v texte dohody, ktoré by odrážali jej zásadné stanoviská. O príčinách jej ústupu od pôvodných požiadaviek existujú len dohady. Nie je vylúčené, že verejne tlmočené tvrdé postoje V. Orbána a skôr kozmetické úpravy textu dohody boli len snahou zachovať si povesť dôsledného ochrancu suverenity, ale on sám mal, ako vždy, veľmi dobre spočítané svoje manévrovacie možnosti. Dalo by sa uvažovať aj priateľskom geste voči vtedajšiemu americkému prezidentovi D. Trumpovi, s ktorým Orbán udržiaval mimoriadne priateľské vzťahy. Keďže v tomto čase rokovalo Maďarsko s USA aj o kúpe systému protivzdušnej obrany, nemusí byť úplne vylúčená ani kompenzácia maďarských ústupkov výhodnejšími podmienkami získania zbraní. Faktom však zostáva, že Dohoda o obrannej spolupráci Maďarska a USA bola podpísaná, je platná a V. Orbán sa už k nej nevyjadruje. V týchto dňoch možno s údivom číta spravodajstvo svojho veľvyslanectva v Bratislave o tom, v akých súvislostiach ho spomínajú niektorí slovenskí predstavitelia.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984