Reklama
Reklama

Protest vedcov a pracovníkov SAV

Počet zobrazení: 4830

Prinášame krátky videozáznam a fotogalériu z dnešného protestu (15. 10.) vedcov a pracovníkov Slovenskej akadémie vied proti zámeru znížiť finančné prostriedky na vedu v rámci budúcoročného štátneho rozpočtu. Podľa odborárov z SAV to bude znamenať, že je ohrozených asi 500 z celkového počtu 3 195 pracovníkov akadémie.

Veda chce žiť! je názov iniciatívy za podporu vedy na Slovensku, kde sa o názoroch vedcov dozviete viac a môžete im vyjadriť podporu svojím podpisom.

(Video a foto: pk)

SÚVISIACE
Slovenskí vedci: Nevyháňajte nás, robíme vedu pre vás

Fotoriport:

img_20141015_100248_2_600x338.jpg

img_20141015_100525_2_600x338.jpg

img_20141015_100547_2_600x338.jpg

img_20141015_100609_2_600x338.jpg

img_20141015_100651_2_600x338.jpg

img_20141015_100846_2_600x338.jpg

img_20141015_100904_2_600x338.jpg

img_20141015_101255_2_600x338.jpg

img_20141015_102040_2_600x338.jpg

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     

Komentáre

Obrázok používateľa ľavičiar
#1
Ladislav Hvižďák
15. október 2014, 22:33

Súhlasím s posledným rečníkom. Platiť za produktivitu práce, ak sa dá u nich aj taká zmerať. Keď im ide o bydlo naraz sú vedátorí revoluční. Státisíce ľudí žijúcich doteraz v neistote boli iba správami v médiach. Teraz sa to dotklo i slovenských vedátorov. Ste výkvetom národa. Mali by ste ho viesť, hľadať cesty pre lepšiu budúcnosť nás všetkých na tomto malom Slovensku a nenechávať politikov a oligarchov rozkrádať Slovensko. 

Obrázok používateľa Milan Antal
#2
Milan Antal
17. október 2014, 17:23

Malo by to tak byť, že veda by mala viesť, ale v praxi je to zložitejšie. Vedec je závislý od zdrojov a voči súčasnej podobe kapitalizmu je preto v podstate bezbranný. Kapitalizmus v tejto svojej vývojovej fáze, keď pred 100 rokmi opustil rogresívnu fázu vývoja a prešiel  z produktívnej na spotrebnú, konzumnú, imperiálno-parazitickú podobu, potrebuje len malé spektrum vedeckého výskumu, také, ktoré prináša priame zisky. Určite, že existuje aj časť výskumníkov, ktorí sa vezú , ale to nie je hlavný problém, hlavný problém, že sa nám javí, že iba 30 percent vedcov je užitočných, je v tomto kapitalistickom pohľade na vedu. Systém, ktorý nepripúšťa zmeny, pretože vraj zvíťazil v konkurencii, je najlepším zo všetkých systémov a preto dejiny skončili liberálno-demokratickým kapitalizmom - a podobné detinské nezmysly - nepotrebuje vedu, pretože tá ukazuje skôr potrebu zmeny, vývoja. a nie nemennosť. Vedecký pohľad na svet je v priamom rozpore s týmito táraninami, preto ani nie je žiaduci. Spoločenskovedný výskum preto takmer zanikol, stačí si všimnúť, koľko nových poznatkov, objavov sa objavuje v prírodných vedách a koľko v spoločenských vedách, prakticky žiadne. Veda bola nahradená ideológoiu a propagandou. Zarazilo ma napr. koľko absolventov politológie vychádza každý rok, kde by len mohli nachádzať uplatnenie.

Základný výskum a hlavne základný spoločenskovedný výskum sa javí ako nepotrebný. Politici, vlády, správa krajiny, sveta sa neriadi vedou, ale úzkymi skupinovými, či osobnými záujmami, sú známe aj prípady slovenských politikov,ktorí radšej zašli za vešticami ako vedcami.

Spoločnosť, ktorá sa nevyvíja, nepotrebuje vedu v jej širokom spektre. Určite nie voľný spoločenskovedný výskum. Pritom určitá voľnosť, často len intuícia a tušenie niečoho nového, protrečiaceho tradičnému pohľadu (samozrejme, v podstate podložené poznatkami) sú častým prípadom, ako vznikali veľké objavy, myšlienky. V kapitalizme, ktorý chce mať všetko pod kontrolou a nepotrebuje žiadne prekvapenia, žiadne zmeny, žiadne revolučné myšlienky, ktoré by mohli pohnúť spoločnosťou, je však takáto podoba vedy nežiaduca. Vlády, politici, úradníci predpisujú vedcom, aké témy sa budú skúmať a ktoré témy budú zaplatené.

Ak však úradníci, politici a kapitál predpisujú, čo sa bude skúmať, a čo sa nesmie skúmať, žiadne nové podnetné myšlienky nemôžu vznikať. Veda tak nefunguje. Preto sa nám javí, že veľká časť vedcov vlastne je nepotrebná. Áno, sú nepotrební, pretože sa so svojou vnútornou orientáciou nevedia akosi vmestiť do politikmi nalinkovanej podoby toho, čo by mali vlastne vyskúmať, keď vnútorne to cítia inak.

Obrázok používateľa fedor@biont.eu.sk
#3
Fedor Macášek
17. október 2014, 21:39

Možno najmenej bolestivým

a dvojnásobne užitočným by bol prevod mzdových fondov pre tých pracovníkov SAV, ktorí majú vzťah k pedagogickej práci i jemu zodpovedajúce tituly, s ich prechodom na vysoké školy. Slovenská veda, vedecky poddimenzované univerzity a najmä dorastajúce pokolenia vedcov by tým dozaista získali. 

Toto je však len "akademická" úvaha.

Obrázok používateľa Peter Zajac-Vanka
#4
Peter Zajac-Vanka
19. október 2014, 10:40

Aj vedci sú predovšetkým v statuse ZAMESTNANCI...

...a preto sa ich dotkla situácia, aká hrozí všetkým prácou sa živiacim ľuďom a teda zamestnancom na Slovemsku - je ľahšie ich zlikvidovať ako pre nich udržať pracovné prostredie a pracovné miesta.

Žijeme v tvrdej liberálne založenej "trhovej demokracii". Takže ak zamestnanec nevyprodukuje za kvartál "kladný hospodársky výsledok", je na ceste k prepusteniu.

Prečo by sa to nemalo týkať i zamestnancov -vedcov? Môj názor - nemalo by sa ich to týkať. Pretože sú ako lekári - pôsobia preventívne, celoplošne, nie sú "hospodárskymi pracovníkmi" v zmysle vyrábania, skladovania, prepravy a distribúcie", ale i tak sa ich ako zamestnancov dotýka súčasná "filozofia" liebrálnej trhovej doktríny.

Ako to prekonať?

Nuž, vedci pracujú prevažne v základnom výskume a výsledky z neho vedia zužitkovať spolu v univerzitami a hospodárskou sférou v aplikovanom výskume a plodom ich práce sú nielen vynálezy, ale všetko, čo sa dá patentovať, čo je zlepšením, čo je inováciou... lenže komu?

To podstatné je dnes - komu?

Kto vlastní na SLovensku výrobné organizácie, podniky v hospodárskej sfére? Ak z 90 % zahraniční investori, opýtajte sa ich, čo potrebujú a dozviete sa, že NIČ. Všetko už majú zo svojho "home" domáceho výskumu v materskej krajine (prevažne USA, krajiny EU, či Japonsko, Kórea, najnovšie Čína.... A ťčo nemajú, to si kúpia na trhu vedeckých výsledkov (patenty, know-how, často sa kupujú podniky i s právami na tieto patenty a know-how.

Takže títo záujem nemajú. Čo z toho vyplýva? Našich vedcov nepotrebujú - prepustiť!

Domáca hospodárska sféra: sotva tých 10%, z toho 9,8 % také tie finančné skupiny ako Penta, strojári sú okolo DMHoldingu, okolo Sitno holdingu, sem-tam menší "hráči" ako Istrokapital, a ešte všeliaké tie kapitáliky prepojené slovenskými privatizérmi i zahraničnými bossami... Títo záujem nemajú, iba ak by im to štát "daroval" najlepšie i s dotáciou 100% na zamestnancov...

Takže títo ani na to nemajú. Čo z toho vyplýva? Našich vedcov nepotrebujú - prepustiť a zrušiť SAV!

Štát a spoločenské inštitúcie? Joj a ako veľmi by chceli! Lenže - veda im je vlastne dnes konkurenciou pri prijímaní a získavaní štátnych financií i eurofondov - a keďže sme v liberálnej "filozofii" - naši vedci ako ich konkurenti - odporučia zrušiť! SAV rozpustiť a ich aktivity "rozdistribuovať" po všeliakých tých "nevládkach" a "dobrovoľníctvach" ktoré budú žobrať o peniaze v predsieni veľkých investorov...

Ale čo národ? Čo slovenská spoločnosť, plná vzdelaných vysokoškolsky a stredoškolsky rozhľadených občanov? Vážne nechceme vedu? Ale ano, klikneme na google a nájdeme v angličtine, v čínštine, ...je nám to ozaj tak jedno!!!???

KONIEC AKADEMICKEJ ÚVAHE:

Pre prax: spoločnosť si musí uvedomiť, že tak ako po rozpade a rozplynutí Veľkomoravskej ríše nám hrozí, že veda je predposledná slovenská inštitúcia, ktorá ešte drží život národa na úrovni  - ak padne, školstvo "prejde" na googlovský systém čerpania vedeckých poznatkov z "globálu" a na slovenské bádanie sa zabudne....ak nás bude niekto vedecky študovať, tak to ako výpravy do Amezonie dnes z univerzitných kempov Západu či Východu.

Spoločnosť a národ na slovensku vedu potrebujú pre svoje prežitie - vždy bude aspoň väčšina obyvateľstva, ktorá nebude schopná prijímať poznatky v inom jazyku ako v slovenskom....

A preto, aby veda mohla fungovať, musí mať spoločenskú objednávku - od štátu, ktorý to zaplatí.

Štát má možnosť zasiahnmuť i nepriamo - vytvorí z vlastných financií výrobné podniky a teda ekonomické zdroje, ktoré namiesto daňových odvodov budú financovať základnú i aplikovanú vedu a takto postupne vytvoria podmienky pre rozmach vedy na Slovensku.

Stratili sme tragicky 25 rokov tým, že sme sa naivne domnievali, že nadnárodné korporácie budú financovať našu vedu. Pochopili sme, že nik okrem nás našu vedu nebude ochotný platiť. A dnes nemá štát ani jeden výrobný podnik, ani jeden poriadne produkujúci ekonomický zdroj, ktorý by bol schopný financovať vedu.

Alarm je už dlho zapnutý a preto je tu toľko kriku, že načo nám je VEDA. Ak ešte v roku 2014 vláda založí vlastné produkčné podniky v hospodárskej sfére, môže od polovice roka 2015 začať slovenských vedcov financovať. Možno i tak, že budú na pracovnom úväzku i v SAV i v podniku. Lenže, toto Pelegrini, ani Richter, ani Ondruš nedokážu. Ak by chceli, mohlo to fungovať už od 10.marca 2012. To im odkazuje Peter Zajac-Vanka. 

Obrázok používateľa fedor@biont.eu.sk
#5
Fedor Macášek
19. október 2014, 18:54

Veda či Google - to je otázka

Dozaista Peter, ideš ku podstate veci.

Vedu si chránime, lebo inak by sme boli za zadubených buranov, tu diskusia nie je. Každý ju velebí ako zdroj technického a sociálneho pokroku, nikto neriskuje priamo spochybniť jej význam. Lenže abstraktný proces vedeckého bádania neexistuje, robia ho konkrétne inštitúcie a konkrétni ľudia. A tu je čertík skrytý - pre koho či na koho vlastne pracujú? Pre ľudstvo celkom isto, ale rozmenené na drobné?

Blahej pamäti, "Lisabonská stratégia" EÚ z roku 2000 si dala za úlohu akčný plán na zvýšenie celkových výdavkov na výskum do roku 2010 na 3 % HDP, tak aby 1/3 bola z verejných zdrojov a 2/3 z podnikateľských zdrojov.

Slovensko v roku 2006 dalo na VaV 0,49% HDP a z podnikateľských zdrojov len 0,17%. V roku 2010 to bolo stále len 0,47% z verejného rozpočtu a 0,16% od podnikateľov, teda od nich menej, ako desatina očakávaného. Až v roku 2012, pri prakticky nezmenenom podiele štátu, stúpol príspevok prodnikateľov na nádejných 0,36% (?!). Ak to nie je kúzlo štatistických metodík, bolo by príjemné poznať hlavného zaslúžilého: Volkswagen Slovakia ? Whirlpool Slovakia ? Johnson Control ? SAS Automotive? INA Skalica? ... Kde sú tie zárodky aplikovanej slovenskej vedy, ktoré môžu poslúžiť príkladom?      

A nakoniec dovoľ Peter, aby som bol pesimistickejší od Teba v tom, že prejdeme na googlovský systém čerpania vedeckých poznatkov z "globálu". My jednoducho nebudeme vedieť ČO tam hľadať. 

Fedor

Obrázok používateľa fedor@biont.eu.sk
#6
Fedor Macášek
19. október 2014, 20:36

Mrzí ma : Oprava podielov

Namiesto

"Slovensko v roku 2006 dalo na VaV 0,49% HDP a z podnikateľských zdrojov len 0,17%. V roku 2010 to bolo stále len 0,47% z verejného rozpočtu a 0,16% od podnikateľov, teda od nich menej, ako desatina očakávaného.Až v roku 2012, pri prakticky nezmenenom podiele štátu, stúpol príspevok prodnikateľov na nádejných 0,36% (?!)." 

má byť

"Slovensko v roku 2006 dalo na VaV 0,49% HDP, z toho z podnikateľských zdrojov len 0,17%. V roku 2010 to bolo stále len 0,36% z verejného rozpočtu a 0,27% od podnikateľov, teda od nich pätina očakávaného. Až v roku 2012, pri mierne zvýšenom podiele štátu (0,46% HDP), stúpol príspevok prodnikateľov na nádejných 0,36% (?!)."

 

Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama