Zabili nám Európsku úniu...

Počet zobrazení: 3825


Britské referendum  sa skončilo. Zabili nám Európsku úniu, konštatujú niektorí v súlade so slovami českého klasika. Je to skutočne tak? Alebo len dočasný ústup z integračných pozícií? Dúfam a verím v druhú alternatívu. Myšlienka európskej vzájomnosti má opodstatnenie.

euhrobar.jpg  Kresba: Ľubomír Kotrha

V júni 2014 som napísal zopár poznámok k výsledkom niektorých ankiet na Slove pod názvom „Slovensko a EÚ v názoroch čitateľov Slova“. Okrem iného som tvrdil, že slovenská verejnosť, a to aj odborná, zastáva väčšinový názor, že „svetlá“ budúcnosť Slovenska má svoje zdroje v úzkom napojení a prepojení na priestor európskeho kontinentu. Organizačným vyjadrením tejto myšlienky je existencia Európskej únie. Dokazujú to aj opakované výsledky eurovýskumov. Miera slovenskej podpory EÚ patrí k najvyšším. Pri hodnotení desaťročného členstva Slovenskej republiky v EÚ pred dvomi rokmi jedna tretina (33%) účastníkov ankety považovala naše členstvo za pozitívnu skutočnosť, pritom jednoznačne presvedčených bolo 9%. Opačný názor (o negatívach nášho členstva v EÚ) zastáva 55%, ale až 31% všetkých zúčastnených tvrdí, že sme sa nemali stať členom európskeho integračného zoskupenia (!) Zostávajúcich 11% sa nevie jednoznačne rozhodnúť pre taký, či onaký názor. Konštatoval som, že uvedená pomerne negatívna polarizácia na stránkach „média“, ktoré sa hlási k výraznej solidarite v medziľudských a spoločenských vzťahoch, ma prekvapila. Zodpovedá skôr liberálnym svetonáhľadom či zvýšenej miere nacionalizmu. Alebo sa do našej ankety zapájajú aj inak orientovaní čitatelia?

Aj odpovede na otázku o smerovaní EÚ potvrdzovali určitú rozpačitosť čitateľských názorov. Čím som myslel približne rovnaké zastúpenie predstáv o budúcnosti Európskej únie. Názor, že EÚ smeruje k inštitucionálnemu prehĺbeniu spolupráce krajín až do podoby Spojených štátov európskych si osvojilo 30% hlasujúcich. A „až“ 31% si myslelo, že EÚ nemá budúcnosť, zanikne. Celkove však väčšina, aj keď veľmi nevýrazná, 53, sa prikláňala k tomu, že EÚ budúcnosť má a „iba“ 47%, že ju nemá, alebo je výrazne ohrozená. Podľa mňa, v tom čase tieto výsledky nesignalizovali zavrhnutie integračnej myšlienky, skôr vyjadrovali nespokojnosť s jej doterajšou kvalitou realizácie. Všetko názory spred dvoch rokov.

Uvedené tendencie potvrdzovali aj odpovede na otázku, či je prijatie eura všetkými štátmi EÚ podmienkou jej efektívneho (a perspektívneho) fungovania. Polovica z nich – 50% – si to myslela, a až 31% jednoznačne. Opačný názor, že nie, zastávalo 44% opýtaných.

Vtedy som sa pokúsil o krátke zovšeobecnenie. Tvrdil som, že čitateľská verejnosť Slova je opatrnejšia alebo kritickejšia k fenoménu zvanému Európska únia. Pokiaľ pri každých eurovoľbách hovoríme v našich podmienkach o slovenskom paradoxe – vysoká miera spokojnosti s myšlienkou EÚ pri najnižšej volebnej účasti, v prípade našich ankiet platí slávne „päťdesiat na päťdesiat“. Dokazuje to prezentovaná rozpoltenosť čitateľov v prijímaní výhodnosti nášho členstva v EÚ, v posudzovaní perspektívnosti existencie EÚ a v názore na potrebu všeobecného prijatia eura za menu pre všetkých členov EÚ. Všeobecná diskusia o týchto otázkach musí byť trvalou témou slovenskej spoločnosti.

Prešli dva roky. Myšlienku európskej vzájomnosti vystavili náporu dezintegrácie tí politici, od ktorých by sme to nečakali. Minulý rok vstúpil na scénu (predovšetkým európskej) politiky oprášený britský sen o jej vládnutí svetu. Britskí politici nepochopili, že v úspešnej Európe môžu prežiť len ako rovnocenný partner a že ich výnimočnosť je takej istej ľudskej a spoločenskej kvality ako výnimočnosť Slovenska a všetkých krajín EÚ. Aj nad Španielskou ríšou kedysi slnko nikdy nezapadalo ... Referendum bolo ich rozhodnutie. Výsledky tiež.

To najlepšie však na koniec! Pred mesiacom sme sa spýtali čitateľov Slova, aké rozhodnutie Britov predpokladajú v referende. A nielen to, opýtali sme sa čitateľov, či s tým ktorým rozhodnutím aj súhlasia. Odpovede boli nasledovné: Výstup Britov z EÚ predpokladalo 55% odpovedajúcich.  Zaujímavé je, že 50% opýtaných čitateľov s tým aj súhlasilo (historické  – nech si idú!). Len 35% čitateľov usúdilo, že vyhrajú zástancovia členstva v EÚ, ale 13% (z 35%) opýtaných nesúhlasilo, aby zostali v EÚ. Zaujímavosťou je, že iba 27% našich respondentov malo záujem ,aby Veľká Británia (bez ohľadu na výsledky referenda) zostala v EÚ. Až 63% „Slovákov“ súhlasí s odchodom Britov z Únie! My sami nemáme záujem na ich členstve. 

Ako ďalej s myšlienkou nepochybne opodstatnenej integrácie krajín Európy? E. Chmelár konštatuje: „Ako presvedčený Európan som presvedčený, že súčasný model Európskej únie je neudržateľný. Ale som presvedčený aj o tom, že ak sa tento európsky projekt rozpadne, na jeho troskách vznikne nový. Potom možno príde čas, aby sme Európe ponúkli zdravší model integrácie.“ Európa má šťastie! Od 1. júla predsedáme tomuto spolku my Slováci. Môžeme začať liečiť Európu. Vytvárať prostredie, priestor, atmosféru pre reštart Európy, na základoch, ktoré ju udržia. Európy vzájomnosti, ľudskosti a zmysluplnej perspektívy.

Ďalšie články: JOZEF SCHWARZ

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984