Reklama
Reklama

komentáre

Ján Čarnogurský sa minulý týždeň dopustil vážneho a nesprávneho zjednodušenia, keď hovoril o našom ekonomickom a sociálnom vývoji od roku 1989.
Počet zobrazení: 1548

Ján Čarnogurský sa minulý týždeň dopustil vážneho a nesprávneho zjednodušenia, keď hovoril o našom ekonomickom a sociálnom vývoji od roku 1989. V prvom rade uvádza, že priemerné mesačné mzdy na Slovensku vzrástli dodnes päťnásobne. Odborne sa celkom presne odhaduje, že je to už päť a polnásobne. To je dosť veľký rozdiel. K tomu možno uviesť, že spotrebiteľské ceny v roku 2005 oproti roku 1989 sú vyššie šesťnásobne. To mal uviesť, pretože len jednostranne odporúčané delenie dnešnej úrovne cien koeficientom rastu priemerných mesačných nominálnych miezd (podľa J. Čarnogurského na úrovni 5, resp. presnejšie – podľa skutočnosti – 5,5) je nezmyselné. Reálne je prepočítavať len napríklad nominálne mzdy či starobné dôchodky na cenovú úroveň roku 1989. A nie naopak, dnešné ceny „prepočítavať“ akoby na dnešnú úroveň. A to ešte úplne nelogicky prostredníctvom koeficienta rastu miezd. Navyše J. Čarnogurský ráta s prepočítavaním cien individuálnych výrobkov a služieb. Ekonomicky priaznivé by bolo, keby priemerné nominálne mesačné mzdy rástli rýchlejšie ako spotrebiteľské ceny. Napríklad, keby za posledných 16 rokov na Slovensku pri 5,5-násobnom raste miezd ceny stúpli len 3- až 4- krát. V skutočnosti však pri raste nominálnych miezd v roku 2005 oproti roku 1989 o približne 450 percent (index 554 percent) spotrebiteľské ceny vzrástli o približne 500 percent (index 601 percent). Takže reálne vyjadrená vnútorná kúpna sila priemerných miezd bola v roku 2005 oproti roku 1989 o 9 percent nižšia. Starobné dôchodky dokonca o 17 percent. Celkovo možno konštatovať, že vývoj Slovenska bol po revolúcii v roku 1989 vo všeobecnosti politicky a spoločensky veľmi priaznivý. A to najmä v oblasti slobody, ľudských práv a politiky. V sociálnej oblasti zmenené proporcie rozdeľovacích procesov zatiaľ priniesli len to, že približne 80 percent bežných a chudobných občanov a ich rodín z roku 1989 je v roku 2005 chudobnejších. Len zvyšok (asi 20 percent) bohatých (a zrejme bohatších aj v roku 1989) sa stalo výrazne bohatšími. V drvivej väčšine bez vyššieho objemu a kvality práce či zvýšeného úsilia. Skôr v dôsledku špekulácií alebo monopolu na moc a vlastníctvo donedávna spoločného majetku. Autor bol predseda Kontrolnej komisie VPN, spoluautor publikácie Bratislava nahlas a zakladateľ Fóra spotrebiteľov pri VPN

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama