Hra s jadrovou energiou

V marci 1999 rozhodlo riaditeľstvo Slovenských elektrární, a.s., (SE) o vypovedaní zmlúv a vyhlásení výberových konaní na strážnu službu v objektoch atómových elektrární (AE) Jaslovské Bohunice a Mochovce s termínom 1. apríl 2000.
Počet zobrazení: 1190

V marci 1999 rozhodlo riaditeľstvo Slovenských elektrární, a.s., (SE) o vypovedaní zmlúv a vyhlásení výberových konaní na strážnu službu v objektoch atómových elektrární (AE) Jaslovské Bohunice a Mochovce s termínom 1. apríl 2000.

Výberové konanie sa uskutočnilo v januári 2000 a komisia menovaná predstavenstvom rozhodla, že prvou v poradí je súkromná bezpečnostná služba G 5, s.r.o., z Košíc. Krátko na to sa na ministerstve hospodárstva (MH) objavil list SIS hovoriaci o prepojení G 5 na zahraničie, ktorý zverejnil vtedajší predseda Dozornej rady (DR) SE Drahoš Mihálek. To spôsobilo, že predstavenstvo 15. februára vyradilo G 5 zo súťaže a navrhlo ďalšie výberové konanie s podmienkou, že sa G 5 na ňom nemôže zúčastniť. DR aj na základe rozhovoru so štátnym tajomníkom MH Jánom Sabolom prijala argument, že tento krok nie je spravodlivý, nakoľko sa nedá dokázať pravdivosť listu. Osobitný výbor NR SR na kontrolu činnosti SIS navyše skonštatoval, že "v liste nie sú také informácie, na základe ktorých môže byť G 5 vyradená zo súťaže". Celej situácii vedenie elektrární zrejme neprikladalo veľký význam, pretože na programe tých dní bolo odvolávanie Štefana Košovana z postu šéfa SE. Jeho zastupovaním navonok poverili Pavla Poncu, v súčasnosti vrchného riaditeľa obchodnej činnosti SE.

Išlo o individuálne záujmy Ďalšie výberové konanie sa uskutočnilo v júni. Zatiaľ čo v prvej súťaži sa rozdelenie objektu SE na dva areály - Mochovce a Jaslovské Bohunice- vôbec nespomínalo, stalo sa podmienkou druhého kola. Súťaž vyhrala opäť G 5, navyše v oboch objektoch. Predstavenstvo neakceptovalo tieto výsledky a prostredníctvom Poncu sa pre jednotlivé subjekty snažilo presadiť SBS OSOP Pezinok a Dynasty Bratislava. Keďže DR nebola s jeho argumentmi spokojná, dohodla sa na kompromise, že G 5 bude zabezpečovať ochranu AE Bohunice a Dynasty v Mochovciach. Napriek argumentom výberovej komisie hovoriacim, že Dynasty, ktorá skončila na 4. mieste, nesplnila podmienky súťaže a nie je spôsobilá adekvátne chrániť objekt. Pretože jedným z hlavných aktérov konania zmien bol Ponca, DR ho na to upozornila. Podľa zdrojov blízkych SE, Ponco argumentoval tým, že "to berie na seba". Predstavenstvo SE na čele s generálnym riaditeľom SE Vincentom Pillárom zrušilo výsledky dovtedajších výberových konaní a priamym výberom bez súhlasu DR vybralo Dynasty. Ako Pillár uviedol pre Pravdu, "nadriadené orgány považovali rovnako za neprijateľné, aby jedna bezpečnostná služba disponovala monopolom na ochranu bezpečnosti najmä jadrových zdrojov". Načo sú potom verejné výberové konania, keď sa v konečnom dôsledku presadzuje individuálny záujem? Výmena G 5 za Dynasty je toho jasným príkladom. Prečo sa hráme na objektivitu, keď za skutočným rozhodovaním stoja iné záujmy? Štvrté miesto "víťaza" verejnej súťaže len ilustruje, ako ďaleko môžu zájsť. Napokon, výška zákazky v podobe ochrany jadrového objektu sa pohybuje okolo 40 mil. Sk.

V rozpore so zákonmi Podľa denníka Sme má majiteľ Dynasty Miroslav Guman kontakty na SIS, Sláviu Capital a exministra Ľudovíta Černáka. Pôvod listu sa na základe tejto skutočnosti zdá byť jasný. Ale, že sa nechá celé predstavenstvo zmanipulovať a nedokáže v spolupráci s DR a komisiou až do začiatku októbra, teda takmer 7 mesiacov po zrušení prvého výberového konania, rozhodnúť o takej závažnej záležitosti, je prinajmenšom čudné. Vlastne, prečo aj, keď dostatočnú pozornosť tejto veci nevenoval ani minister hospodárstva Ľubomír Harach. Poslanec NR SR Peter Bohunický (SDĽ) mu ešte 26. apríla 2000 adresoval list s upozornením na vlastné závery hovoriace o podozrení voči štátnym úradníkom MH z politického klientelizmu. Odpovede sa nedočkal. Zato sme sa všetci dočkali stavu, že G 5 mala krátkodobo predĺženú zmluvu na vykonávanie činnosti do konca septembra a "víťazná" Dynasty nezvládla do 1. októbra prípravu na fyzickú ochranu objektov. AE Mochovce a AE Jaslovské Bohunice od začiatku októbra stráži Policajný zbor SR. Podľa slov V. Pillára, spoľahlivo. Uvedený fakt je však v rozpore so zákonom o mierovom využívaní jadrovej energie a zákonom o prevádzkovaní SBS, pretože AE nemá licenciu na vykonávanie vlastnej ochrany.

Jedným z dôvodov odvolania Š. Košovana bol aj jeho spôsob vedenia podniku údajne s neefektívnymi výsledkami. Nuž, ak je tomu naozaj tak, od MH by sme mali očakávať analogický postup a následné zmeny vo vedení SE. Zdá sa však, že niekto chce, aby ruch okolo stráženia Mochoviec a Jaslovských Bohuníc utíchol. Bez ohľadu na to, že občania platia dane a v tomto prípade navyše do rúk štátnych úradníkov zverujú svoje životy.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984