Reklama
Reklama

Informácie - vec verejná

Určite sa už nejeden z nás ocitol v situácii, keď vlastná iniciatíva vyvinutá pri riešení nejakého problému, situácie, pri zisťovaní istých údajov (často veľmi banálnych), či pri uplatňovaní nároku, stroskotala nielen na kamennej tvári v byrokracii sa vyžívajúceho úradníka, ale aj na neznalosti o svojom práve na informácie, resp. na neexistencii kvalitného zákona o prístupe k informáciám v našej legislatíve.
Počet zobrazení: 892

Určite sa už nejeden z nás ocitol v situácii, keď vlastná iniciatíva vyvinutá pri riešení nejakého problému, situácie, pri zisťovaní istých údajov (často veľmi banálnych), či pri uplatňovaní nároku, stroskotala nielen na kamennej tvári v byrokracii sa vyžívajúceho úradníka, ale aj na neznalosti o svojom práve na informácie, resp. na neexistencii kvalitného zákona o prístupe k informáciám v našej legislatíve. Napriek ošiaľu okolo 10. výročia Nežnej revolúcie boli presne 17. novembra širokej verejnosti (alebo len istým informovaným kruhom?) sprístupnené stanoviská a požiadavky občianskej Iniciatívy za dobrý zákon o prístupe k informáciám. Iniciatíva vychádza zo základného predpokladu, že pokiaľ informácie nie sú tajné, mali by sa dostať k občanovi, aby ten bol na ich základe schopný robiť kvalifikované rozhodnutia. Ďalej z nej vyplýva, že občan má nielen právo, ale aj povinnosť získavať poznatky o činnosti a aktivitách úradov, štátnej správy, samosprávy či verejnoprávnych inštitúcií. Existencia pôvodne dvoch navrhnutých verzií zákona, pričom jeden sa niesol v duchu, že čo nie je tajné, je verejné, a druhý nielenže ponechával, ale ešte aj posilňoval postavenie úradníka, vyznieva v konečnom dôsledku skôr ako paradox, než ako prejav plurality názorov. Verme len, že pracovná verzia novely zákona v NR SR prejde bez výraznejších posilnení postavenia úradníkov a jeho aplikácia v praxi nebude obmedzovaná neochotou pracovníkov jednotlivých ministerstiev a samospráv. Pretože, ak sa takýto návrh zákona zreálni, je na svete nielen existencia novej kvality vzťahov medzi štátom a jeho daňovými poplatníkmi, ale aj markantná zmena verejnej kontroly predstaviteľov štátnej moci volených dôveryhodnými občanmi. Najdôležitejšie však v celej tejto mašinérii je, aby sa nezabudlo na hlavného aktéra - obyvateľa Slovenska, ktorého sa nové práva i povinnosti vyplývajúce zo zákona budú najviac dotýkať.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama