Z dividend by sa nemali platiť pochybné odvody, ale riadne dane

Na Facebooku sa (po voľbách?) objavila stránka Stop plateniu odvodov z dividend, akoby to bola téma "lebo Fico" a akoby bolo treba zastaviť premiéra v jeho predvolebných zámeroch. Je to však omyl. Alebo zámerné zavádzanie? Skutočnosť je totiž úplne iná. Zdravotné odvody z dividend sú zriedkavosťou, zaviedla ich Radičovej vláda. Dane nie, pritom dividendy sa v Európe riadne zdaňujú.
Počet zobrazení: 6842
dividendy_uvod.jpg

Raritu prijala Radičovej vláda

Skutočne, platiť odvody z dividend je skôr európskou, ak nie svetovou raritou. Zdravotné odvody z dividend sa vyberajú napríklad vo Veľkej Británii a Holandsku. Na Slovensku sa majú platiť prvýkrát budúci rok (z dividend vyplatených v tomto roku za vlaňajšok). Vyplýva to z novely zákona o zdravotnom poistení, ktorú schválila nie Ficova, ale Radičovej vláda. Odvody – 10 percent z vymeriavacieho základu – sa však majú platiť len vtedy, ak je príjem z dividend vyšší ako 44,2 percenta z priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov. Budúci rok to je 329,06 eura. A nemajú ich platiť všetci akcionári, ale iba fyzické osoby, nie veľkí akcionári firiem a už vôbec nie zahraniční. Práve najbohatších akcionárov sa to takmer nedotkne, lebo pre platenie odvodov platí horný strop, čiže ak to niekoho vôbec zaťaží, tak iba drobných a stredných podnikateľov/akcionárov.

Odvody z dividend do zdravotných poisťovní nemajú logiku, pretože poistenec nedostane za ne ani vyššiu zdravotnú starostlivosť, drahšie lieky, ani nemocenskú ani dôchodok, inú službu ako ten, ktorý dividendy nemá.

Kto dostáva dividendy?

Hoci v dôsledku kupónovej privatizácie má účty v Centrálnom depozitári cenných papierov ešte 700-tisíc občanov, na spočítanie akciových spoločností, ktoré na Slovensku vyplácajú dividendy, sú pravdepodobne aj prsty dvoch rúk veľa. Ešte menej je takých, ktoré dividendy vyplácajú aj fyzickým osobám.

Zaujímavým by bol preto motív angažovania sa fyzických osôb proti plateniu týchto, hoci pochybných, odvodov. Iba ak by išlo o občanov, slovenských poistencov, ktorým dividendy vyplatí zahraničná firma, pretože zákon pripravený ministrom Ivanom Uhliarikom v Radičovej vláde ukladá túto zdaňovaciu povinnosť aj im.

Bezzubá kompenzácia za štandardné dane

Aj keď zákon predkladal minister Uhliarik, nápad skôr patrí strane Sloboda a Solidarita, Richardovi Sulíkovi a Jozefovi Mihálovi. Vytiahli ho a presadili do programového vyhlásenia Radičovej vlády v snahe zalepiť oči (lebo veľký prínos pre zdravotné poistenie nemá), v snahe obhájiť resp. kompenzovať neudržateľnosť argumentov proti normálnemu zdaňovaniu dividend aj na Slovensku, tak ako je to v celej Európe. Len aby nemuseli priznať, že nezdaňovanie dividend je nielen nespravodlivé, ale aj nezmyselné a je priamo v rozpore so Sulíkovou posvätnou kravou, rovnou daňou. Už aj Grécko a Fínsko, ktoré dividendy ako jediné krajiny nezdaňovali, ich zdaňujú, a to až 25 a 28 percentami.

Dividendy sa zdaňujú všade

Dividendy sa, okrem Slovenska v Európe riadne zdaňujú. A tam by išlo v prvom rade o zdaňovanie takých akcionárov, ako MOL v Slovnafte, alebo zahraniční akcionári Slovenského plynárenského priemyslu, Slovenských elektrární, či veľkí akcionári bánk pôsobiacich na Slovensku, ale aj akcionári Železiarní Podbrezová...

Európska komisia chce nie zrušiť, ale zjednotiť dane z dividend. Pracovná skupina Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru svojho času konštatovala, že ideálnym stavom by bolo, keby sadzba z dividend bola jednotná v celej EÚ, aby sa štáty vyhli úniku povinných platiteľov do daňových rajov. Slovenský návrh, že má byť čo najnižšia, v ideálnom stave nulová ako na Slovensku, členovia výboru jednoznačne odmietli.

Čo nezaplatia Slovensku, musia zdaniť doma

Ak sa na Slovensku neplatia dane z dividend, zahraniční akcionári z toho výhodu nemajú. To, čo im vyplatí slovenská firma ako dividendy, si musia zdaniť doma, kde nie sú dividendy od daní oslobodené. Čiže to, čo mohlo ísť do nášho štátneho rozpočtu, nám z neho odíde preč. Kam by utekali zahraniční akcionári našich firiem, keby sme aj dividendy zdanili napríklad rovnou 19-percentnou daňou? Do Francúzska, kde je daň z dividend až po 41 percent? Do Nemecka s 30,5-percentnou daňou z dividend? Alebo do Holandska, ktoré vyberá z dividend 25-percentnú daň, či do Talianska s až 27-percentným zdanením dividend?

Komu teda prospelo, že sa na Slovensku prestala daň z dividend vyberať? Slovenskému rozpočtu nie, ten to jednoznačne ochudobnilo. A neprospelo to ani zahraničným akcionárom, lebo daň tak či tak platia tam, kde sú rezidentmi, teda v zahraničí. Takže  nezískalo Slovensko ani nijakú komparatívnu výhodu. Iba nevýhodu.

Nejde o dvojité zdanenie

Daň z dividend existovala na Slovensku do roku 2004, kedy bola zrušená so Sulíkovým odôvodnením, že ide o dvojité zdanenie toho istého príjmu. Nie je to pravda, je to demagógia.

Ide totiž o daň z príjmu: každý príjem je u nás zdanený rovnou 19-percentnou daňou (ešte aj úroky), no tento príjem akcionára ešte nebol zdanený. To, že akciová spoločnosť, povedzme Slovnaft, zaplatila najskôr daň zo zisku a potom z neho vyplatila dividendy, s tým nemá nič spoločné. Keby Slovnaft neodviedol daň zo zisku, nebudú za to postihovať jeho akcionára. Aké teda dvojité zdanenie? Sú to rozličné formy titulu na daň (príjem, zisk), aj rozličné subjekty daňovej povinnosti (akciová spoločnosť, jej akcionár).
Nezdaňujú sa peniaze, ale príjem osoby (či už fyzickej alebo právnickej). Iba raz totiž zdaní príjem firma, akciová spoločnosť. To sú dva rozličné subjekty i dva rozličné príjmy. Raz je zdanený príjem z výnosu podnikateľskej činnosti, teda zisk,  raz príjem, ktorý z dividend končí v spotrebe.

Falošné argumenty

Daň 19 percent je uvalená aj na niekoľkocentové úroky z vkladov a úložiek v bankách, ktoré pre ich poberateľa nie sú ziskom, ale reálnou stratou, ale na dividendy nie. Ak si kúpim za 100 € akciu nejakej banky, z príjmu z dividend nebudem platiť nijakú daň. Ak už raz zdanených 100 € vložím do tej istej banky a dostanem 60 centov úroky, štát si z nich zoberie 11 centov ešte aj od dôchodcu, ktorý nemá už nijaký iný príjem a nijakú daňovú povinnosť (a vklady v banke mu zožiera inflácia). Dane z úrokov platia aj dôchodcovia, aj študenti, aj nezamestnaní, no dane z príjmu z dividend neplatia najmä tí najbohatší poplatníci, čo sa musí inde nahradiť.

Dividendy sú zdanené aj v krajinách, ktoré majú rovnú daň, práve sadzbou tejto rovnej dane. Všetci obhajcovia rovnej dane by sa mali domáhať, aby aj príjem z dividend bol zdanený rovnou 19-percentnou daňou. Samozrejme, že zahraniční akcionári by ju radšej odviedli na Slovensku, lebo doma im príjem z dividend zdaňujú, ako bolo uvedené, oveľa viac.

V diskusiách prínosu zdanenia dividend pre verejné financie sa používal nekorektný argument, že aj tak by zahraniční akcionári túto daň platiť nemuseli. R. Sulík a ním ovplyvnení novinári sa odvolávali na smernicu EÚ o zdaňovaní materských spoločností a ich dcér, čo nemá nič so zdaňovaním dividend. Ani ja ako akcionár Slovnaftu, ani MOL, nie sme jeho dcérou, len preto že máme jeho akcie a dostaneme z nich dividendy. Dcérska spoločnosť je niečo úplne iné ako akcionár.

Koho záujem obhajujú?

Na nulovej sadzbe z dividend zarobia bohatí na úkor chudobnejších. Na nezdaňovaní dividend nemajú záujem občania, ale veľké finančné skupiny. Dlhé prsty finančných a podnikateľských skupín sa prejavili už pred predchádzajúcimi voľbami, keď prvýkrát zostavoval vládu Robert Fico. V prvých úvahách pri výbere partnera do vlády Béla Bugár (v spise Gorila spájaný s predstaviteľmi finančnej skupiny MOL, ktorú by zdaňovanie výrazne postihlo) veľmi vehementne a kategoricky vylúčil povolebnú spoluprácu so Smerom-Sociálnou demokraciou na prvom mieste pre požiadavku Smeru na takúto daň.

Žiaľ, zdá sa, že z podobných dôvodov ovplyvnený podnikateľskými a finančnými skupinami Smer od svojho zámeru upustil a pred poslednými voľbami nehovoril už o 25 percentom ani o 19 percentom, ale iba o 5 percentom zdanení dividend a po voľbách je už aj o ňom opäť akosi ticho.

Ide o bagateľ? Tak prečo toľko kriku?

Nie je veľmi dôveryhodné, ak tí, ktorí na Slovensku presadili na dividendy nulovú daňovú sadzbu, eventuálny príjem zo zdanenia dividend akciových spoločností pre štátny rozpočet bagatelizujú. Veď ak by štátu priniesli tak málo (a teda akcionárom nevzali veľa), je až veľmi neprimerané, ako prudko reagujú na návrhy, aby sa aj na Slovensku dane z dividend opäť zaviedli.

Vzhľadom na marginálny význam odvodov z dividend do zdravotného poistenia nie je veľmi relevantné, či ich Ficova vláda zruší, alebo ponechá. Každý zamestnanec však platí z príjmu aj odvody, aj dane. Nebolo by spravodlivé ani odôvodnené, aby prijímateľ dividend mal nejaké výnimky, čo sa týka zdanenia. (V diskusiách sa neraz zahmlieva problém tým, že sa používa príklad jednoosobovej akciovej spoločnosti, kde akcionár je majiteľ a vraj je potom zdaňovaný dvakrát. No keď je aj spoločnosťou aj akcionárom? A kto to vlastne je? Štát býva 100 percentným akcionárom a ešte kto?)

Aj pravicový pohľad

„Preukázateľne priepastný rozdiel v zdanení rôznych foriem ekonomickej aktivity je nespravodlivý, nahráva špekulantom a zvyšuje motiváciu pre daňové úniky,“ nepíše na svojom blogu nijaký ľavičiar, ale poradca pravicového ministra financií Ivana Mikloša Tomáš Meravý. Podľa neho je nulová daň na dividendy pre podnikateľov svojím spôsobom darom z nebies, o ktorom sa podnikateľom v zahraničí ani nesníva. Všade na svete sa používa daň, ktorú platí podnikateľ z rozdeleného zisku, tzv. daň z dividend.  „Toto celé prosím pekne nie je žiaden socializmus, ale celosvetovo zaužívaná, štandardná prax. Vo vyspelých štátoch to považujú za niečo úplne normálne,“ tvrdí Tomáš Meravý a jednoznačne sa stavia za to, aby budúca vláda dividendy zdanila. Rovnako ako on si však myslím, že Smerom navrhovaná päťpercentná sadzba je veľmi nízka, takže z hľadiska nerovnováhy zaťaženia ani z hľadiska posilnenia finančných zdrojov štátu takmer nič nerieši. „Okrem toho zavádza špeciálne režimy a sadzby v krajine, ktorej obyvatelia sú navyknutí na veľmi jednoduchý daňový systém. Akú sadzbu by sme mali teda použiť? Odpoveď sa ponúka sama. Kým máme na Slovensku jednotnú sadzbu pre daň z príjmov 19 %, nemá zmysel, aby boli dividendy zdanené inak,“ uzatvára Meravý. „Pri súčasnom nastavení daňového systému je lepšie zaradiť dividendy do existujúcej sadzby než vytvárať sadzby nové. Zároveň zdanenie dividend predstavuje významnejší krok k väčšej daňovej spravodlivosti.“

Neuškodí podnikateľskému prostrediu

Meravý nepredpokladá, že by daň z dividend uškodila podnikateľskému prostrediu. Nulové dane na dividendy nie sú motívom pre príchod ani pre odchod investorov zo Slovenska. Ak by boli, stačí sa im u nás zaregistrovať, nič investovať nemusia. A tí, čo tu privatizovali alebo investovali, tu už dávno pred zrušením zdanenia dividend boli,  a prišli nie kvôli nezdaneným dividendám. Tie si vybavili u našich politikov až potom a znížili si tým už aj tak nízku cenu, ktorú zaplatili za sprivatizované monopoly. A ak zo Slovenska odídu, nebude to kvôli dani z dividend, ale napríklad preto, lebo nás môže obísť preprava plynu alebo ropy do Európy a nezarobia ani na tranzitnom plynovode a eventuálne ani na ropovode.

Pripusťme, že sa vydaria prognózy odporcov daní a akcionári, ktorí by ich mali platiť, zo Slovenska odídu. Odídu. Ale tým Slovensko nestratí nijakú investíciu, ak si akcionár nejakého podniku so zahraničnou účasťou presunie svoje sídlo. Firmu tu naďalej ponechá a aj keď ju  predá, táto firma bude aj naďalej platiť dane zo zisku i investovať na Slovensku. Oslobodenie dividend od zdanenia slúži spoločníkom alebo akcionárom hlavne na osobnú spotrebu, neprináša štátu nič, ušetrené prostriedky sa neinvestujú, ale obyčajne odchádzajú najmä do zahraničia. Preto keď sa hľadajú prostriedky na konsolidovanie verejných financií, daň z dividend by mala byť jedným z prvých opatrení. Slovensko by malo opäť zaviesť daň z dividend.

A jej sadzba by mala byť v rovnakej výške, ako budú ostatné dane z príjmu (či už rovná alebo progresívna, prípadne aj s akceptovaním odpočítateľných položiek). Lebo z daňového hľadiska nie sú dividendy nič iné ako príjem. Dôveryhodnosť Smeru utrpí, ak neodstráni takúto anomáliu v našom daňovom systéme, ak na svoj predvolebný zámer zabudne, alebo ho bude modifikovať tak, aby neublížil tým najbohatším a vplyvným finančným a podnikateľským skupinám.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Komentáre

Obrázok používateľa Anonymný
#1
(neuvedené)
22. marec 2012, 17:04
Ale zdaniť ich treba nie preto, lebo "ľavičiari neľúbia bohatých".

Samotná povaha dividend je trhová: dividenda je odmena držiteľovi akcie, účastiny,teda akcionárovi, podieľnikovi na podnikaní, že i keď sa priamo nezúčastňuje na podnikaní firmy, požičal firme svoje súkromné úspory a nevložil ich povedzme na účet do banky.

Ak bolo podnikanie firmy úspešné, vyplatí akcionárovi za držbu Aakcií odmenu ako podiel na podnikaní. Ak bolo podnikanie neúspešné, dividendy niet z čoho vyplatiť a akcionár sa snaží predať takéto akcie na trhu.
Pre zásady trhu je dôležité, že peniaze z tejto odmeny sú rovnakým prijmom z podnikania ako povedzme nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja, kde sa zisk pri predaji automaticky zdaňuje. Preto je logické, že tieto odmeny majú byť zdanené.Štát, ktorý TOTO ZDAŇOVANIE NEUROBÍ, porušuje vlastne zásady trhovej ekonomiky, pretože zvýhodňuje jednu časť podnikateľov pred druhými a že to je sociálne nespravodlivé, to už je "akosi navyše".

Minulá vláda začala odvádzať z dividend peniaze nie zato, aby "napravila" situáciu, ale z pragmatického dôvodu naplniť fondy zdravotným poisťovniam, pretože mnohí podnikatelia utiekli do statusu IBA AKCIONAROV,neplatili dane ani odvody, ale ako fyzické osoby využívali zdravotnícky systém i naďalej rovnako ako zamestnanci s riadnymi zdravotnými odvodmi.

Vláda Smeru Sociálnej demokracie má teda teraz povinnosť zrušiť tie nezmyselné zdravotné odvody a nedovoliť, aby mohol byť vlastník podniku "iba akcionárom" a nie konateľom či podnikateľom s odvodmi podľa zákonov o odvodov z príjmov, zároveň musí zdaniť dividendy kvôli nutnosti vytvoriť parametrické trhové prostredie, ktoré nebude zvýhodňovať iba jednu časť vlastníkov.
Dane a smrť sú vraj jediné istoty za kapitalizmu, nuž tak ich treba splniť. Okrem toho, ten, kto vlastní akcie, investoval do nich svoje úspory a zhodnocuje ich, takže určite neutrpí jeho životná úroveň, ak mu zdania tento príjem.
A strašiť verejnosť tým, že "všetci ujdú zo Slovenska", nuž ale kam, ak je globálna kríza a ich akcie zarábajú práve unás? Iba že by sa otvorila burza na Marse...

Zdanenie dividend je jedna z veľmi akceptovaných foriem prerozdeľovania bohatstva v krajine, tak čo tu kto ešte našpekuluje. A tieto financie verejným rozpočtom iba pomôžu...
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
29. marec 2012, 04:56
okrem toho si myslim ze privatizeri ako Dzurinda Miklos a im podobni poskodili zaujmi slovenska a mali by byt potrestani... jednoznacen sa da iba suhlasit...oslobodit dividendy od zdanenia bolo minimalne obmedzene a NEZNALE...alebo snaha o zavdacenie sa priaznivcovi(com...ved investovanie do akcii je len formou zhodnocovania financi
Obrázok používateľa Anonymný
#2
(neuvedené)
14. jún 2012, 18:16
Plne súhlasím s týmto názorom, mal by to byť rovnaký príjem ako každý iný. Napr. jediný spoločník sro ktorý pre spoločnosť pracuje "bezplatne" a následne si vyplatí zisk je takto oslobodený od daní aj od odvodov - to môžeme nazvať daňovým rájom. Ale podľa mňa vrcholom je ešte aj to, že príjmy z dividend sú nie oslobodenými príjmami, ale dokonca nie sú predmetom dane. Takže ich v daňovom priznaní ani neuvádzate! Jedná sa tým pádom o legalizovanie príjmu, o ktorom sa štát ani nedozvie! Štát takto nemá prakticky ani možnosť jasne odlíšiť legálny príjem od nelegálneho, lebo sú príjmy, ktoré nemusíte priznať, a sú napriek tomu legálne. Toto veľmi hrá do rúk Slovenským veľkopodnikateľom a prepieračom peňazí.
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
30. október 2012, 04:26
Zdanovanie podielov na zisku celoplosne je blbost, je ine podiel na zisku sro vlastnika, ktory je konatelom zaroven a ine dividenda akcionara a.s. ktory sa na podnikani nezucastnuje. Ten kto realne vytvara hodnoty a ma byt dva krat zdaneny /raz PO ako s.r.o. a potom FO ako vlastnik a este k tomu odvody zdravotne + ??socialne....sa na podnikanie poctive radsej vyse....

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984